Infografia

El cafè

Cafe

La llavor del cafeto se sotmet a diversos processos amb l’objectiu d’obtenir aquesta beguda tan benvolguda.