Infografia

El rusc artificial

Apicultura apicultor

És l’adaptació del lloc natural de les abelles perquè l’home pugui aprofitar els beneficis de la seva activitat.