Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entra en vigor la nova norma per a regular la venda de complements alimentosos

Aquesta normativa persegueix que vitamines i minerals s'administrin en les dosis correctes
Per EROSKI Consumer 15 de octubre de 2003

Avui dimecres entra en vigor a Espanya la nova normativa aprovada pel Govern per a regular la comercialització de complements alimentosos. Aquesta normativa persegueix, principalment, que aquests complements estiguin disponibles en les dosis correctes, suficients perquè siguin efectives, però sense afavorir una ingesta excessiva i potencialment perillosa per a la salut.

Així mateix, pretén harmonitzar la normativa espanyola en la matèria amb la vigent a la Unió Europea (UE) i garantir al consumidor una informació fidedigna sobre aquests productes, per al que incorpora una llista positiva de nutrients (vitamines i minerals) que poden utilitzar-se en la seva fabricació.

La nova norma defineix als complements alimentosos com a productes la fi dels quals sigui complementar la dieta normal i consistents en fonts concentrades de nutrients o d’altres substàncies que tinguin un efecte nutricional o fisiològic, en forma simple o combinada, comercialitzats de manera que permetin un dosatge determinat del producte en petites quantitats unitàries.

En relació amb això últim, destaca la inclusió en la normativa de la “quantitat diària recomanada” (C.D.R.) dels nutrients, que és la quantitat que una persona sana ha d’ingerir de mitjana cada dia, a través de la dieta, per a mantenir un bon estat de salut.

Etiquetatge

Pel que fa a l’etiquetatge, el nou marc legal estableix que aquests productes hauran de portar la denominació “complemento alimentós”; no podran incloure al·legacions (afirmacions que atribueixin propietats de prevenció, tractament o cura de malalties humanes), i no podran suggerir o declarar que una dieta equilibrada i variada no aporta les quantitats adequades de nutrients.

A més, en l’etiquetatge haurà de figurar l’afirmació expressa que “els complements alimentosos no han d’utilitzar-se com a substitut d’una dieta equilibrada” i la indicació que el producte ha de mantenir-se fora de l’abast dels nens.

Quant a la presentació dels complements alimentosos, es podrà realitzar en forma de càpsules, comprimits, sobres, etcètera, però sempre permetent un dosatge determinat, quedant prohibida la seva venda a granel o fraccionada.

Registre d’Aliments

D’altra banda, en virtut de la nova norma, les empreses fabricadores o distribuïdores d’aquests productes hauran d’inscriure’s en el Registre General Sanitari d’Aliments. A més, els venedors hauran de notificar la posada en el mercat dels complements alimentosos de fabricació nacional o procedents de països de la UE a les autoritats competents de les comunitats o a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, quan procedeixin de tercers països o el responsable no tingui el seu domicili social a Espanya.

En cas que algun complement pugui suposar un perill per a la salut humana, la nova normativa habilita a les autoritats competents de les comunitats autònomes o a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària per a adoptar mesures cautelars que comportin la suspensió o la limitació de la seva comercialització, informant d’això a la Comissió Europea.

Finalment, assenyalar que fins al 31 de juliol de 2005 es permet la comercialització dels productes que no s’ajustin al que es disposa en el reial decret, sempre que compleixin la normativa vigent. Així mateix, fins al 31 de desembre de 2009 s’autoritza l’ús de vitamines i minerals que no figurin en la norma, sempre que la substància s’utilitzi en complements alimentosos comercialitzats en la Unió abans del 12 de juliol de 2002 i que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària no hagi emès dictamen negatiu sobre l’ús d’aquesta substància.