Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Etiquetes que ajuden a triar millor els aliments

El nou Reglament Comunitari és més exigent amb la informació alimentària que rep el consumidor
Per Maite Pelayo 4 de juliol de 2012
Img etiquetas comida ue listp
Imagen: Jenna

Per fomentar una dieta saludable entre els consumidors europeus, els responsables comunitaris van aprovar l’any passat una nova normativa sobre etiquetatge d’aliments, d’obligat compliment en 2014. Aquesta proporcionarà al consumidor informació extra i més intel·ligible sobre aspectes tan importants com la presència d’un al·lergogen determinat o d’un nanoingrediente. El nou reglament actualitza i consolida la legislació -tant d’etiquetatge general com a nutricional- i integra diferents directives europees per garantir el dret dels consumidors a rebre una informació clara, completa i precisa sobre els aliments que compren. A continuació, detallem quins són les principals novetats.

Nou reglament sobre etiquetatge d’aliments: principals novetats

Aquestes són les principals novetats recollides en el nou reglament sobre etiquetatge d’aliments:

  • Major llegibilitat en funció de la grandària de l’etiqueta. Es va acabar “la lletra petita” que tant costa llegir, sobretot entre els consumidors de major edat. La informació haurà de ser visible, amb una grandària mínima de lletra d’1,2 mm en envasos amb una superfície màxima igual o superior a 80 cm2 i de 0,9 mm per a envasos més petits. La normativa contempla un parell d’excepcions: els envasos inferiors a 25 cm2, que estaran exempts d’incloure la informació nutricional, i uns altres molt petits, de l’ordre de 10 cm2, an els que serà suficient indicar el nom de l’aliment, al·lergògens presents, quantitat neta i data de durada.

  • Origen de l’aliment en carn de porcí, oví, caprí i aus de corral. Haurà d’especificar-se el país d’origen o lloc de procedència de l’ingredient primari d’aquests aliments en qualsevol de les seves variants: carn fresca, refrigerada o congelada. Fins al moment, solament era obligatori en la carn fresca de boví, fruites, verdures, mel i oli d’oliva, sempre que no fer-ho suposés un possible engany al consumidor. En un termini de tres anys, la Comissió estudiarà l’impacte econòmic d’estendre aquesta obligació a altres aliments com la llet i els seus derivats, altres carns i la carn com a ingredient o ingredients que suposin més de la meitat d’un aliment.

  • Origen específic dels olis o grasses, tant de procedència animal com a vegetal, presents en l’aliment. Haurà d’especificar-se l’origen de greixos i olis, amb una tasca pendent, han quedat exclosos fora de l’obligació de l’etiquetatge els greixos trans, a l’espera que la Comissió Europea present un informe en el termini de tres anys i estableixi si ha de modificar-se la normativa sobre aquest tema.

  • Data de congelació i descongelació. La llegenda “congelat en”, seguida de la data de l’esmentat procés, és obligatòria en carns, productes cárnicos i de pesca no transformats. L’expressió “descongelat en” haurà de figurar en productes descongelats abans de la seva venda, excepte ingredients presents en el producte final, uns altres la congelació del qual és necessària en producció o quan aquesta acció no tingui efectes negatius.

  • Etiquetatge nutricional. En aquest capítol es distingeix entre l’obligatori i el voluntari. El primer haurà d’aportar dades sobre valor energètic i grasses, a més d’especificar els greixos saturats, hidrats de carboni, proteïnes, sucres i sal de manera agrupada i llegible expressats per 100 g o 100 ml o porció de l’aliment. De manera voluntària, la informació es podrà complementar amb els valors d’altres nutrients com a àcids grassos mico o poliinsaturados, polialcoholes, midó, fibra alimentària, vitamines o minerals. La nova regulació permet, de manera addicional, indicar l’energia i nutrients aportats mitjançant pictogrames o símbols tipus semàfors. L’etiqueta podrà repetir de forma voluntària la informació nutricional en la cara principal de l’envàs. Es pot incloure el nombre de calories i, de manera addicional, els continguts de greixos, greixos saturats, sucres i sal. Els aliments no envasats estaran exempts de l’etiquetatge nutricional, tret que els Estats membres, dins del seu àmbit nacional, decideixin el contrari.

  • Ingestes diàries de referència. L’etiqueta haurà de proporcionar informació sobre les ingestes de referència, els consums diaris típics recomanats per a adults, sobretot, en el cas de vitamines i minerals. D’aquesta manera, podrà conèixer-se l’aportació de nutrients d’aquests aliments enfront de la quantitat recomanada.

  • Al·lergògens. En la llista d’ingredients, la reglamentació especifica que s’hauran d’incloure els possibles al·lergògens tant en productes envasats, en els quals s’hauran de ressaltar amb una tipografia especial, com en els no envasats. En absència d’una llista d’ingredients, haurà d’incloure’s la llegenda “conté…”, seguit de la substància o producte potencialment al·lergogen inclòs en un annex de la reglamentació.

  • Nanomateriales artificials. Són qualsevol material produït de forma intencionada amb una o més dimensions de l’ordre de 100 nm. Tots els ingredients presents en la forma de nanomateriales artificials hauran d’indicar-se de manera clara en la llista d’ingredients de l’etiquetatge. Els noms d’aquests ingredients hauran d’anar seguits de la paraula “nano” entre parèntesi.

  • Altres esments obligatoris. A més, haurà d’indicar-se en l’etiquetatge la presència d’altres substàncies com la cafeïna o fitoesteroles o si el producte s’ha envasat en condicions especials, com a atmosfera protectora.

  • Venda a distància. La informació alimentària obligatòria estarà disponible abans que es realitzi la compra i figurarà en el suport de la venda a distància o es facilitarà a través d’altres mitjans apropiats determinats per l’operador de les empreses alimentàries, sense que, en aquest cas, s’imposin als consumidors costos suplementaris.

Una altra novetat: els Alcopops

Els “Alcopops” són un nou concepte de producte que, per les seves característiques, podria prestar-se a confusions. En principi, són refrescs amb alcohol, encara que el nou reglament fa al·lusió a la necessitat de definir-los de forma legal: no podran considerar-se refrescs tradicionals i es regularan de manera diferent.

Sempre que el seu contingut alcohòlic sigui superior a l’1,2%, haurà d’especificar-se el seu grau alcohòlic, si bé es pot prescindir tant de la llista d’ingredients com d’informació nutricional. La mesura situa als “Alcopops” al mateix nivell que les begudes alcohòliques de més d’1,2% de volum d’alcohol, que tampoc estan obligades a detallar els seus ingredients, almenys de moment, ja que la Comissió haurà de presentar un informe sobre la possible obligatorietat d’informar sobre els seus nutrients i, especialment, sobre el seu valor energètic.