Infografia

La mel

Apicultura miel

L’apicultor extreu la mel de la ruscs i la sotmet a diferents processos amb la finalitat d’envasar-la per a la seva distribució i consum