Infografia

Modificacions en la piràmide alimentària

Piramide

Els avanços en recerca suggereixen algunes modificacions en la piràmide d’alimentació