Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nutricionista, endocrí o dietista: a qui acudir

Davant qualsevol canvi relacionat amb la nostra alimentació, hem de demanar consell professional. Però a qui? En aquesta petita guia buidem els principals dubtes
Per Juan Revenga Frauca 21 de febrer de 2020
Nutricionista, endocrino o dietista
Imagen: mojzagrebinfo

Quan volem fer canvis en la nostra alimentació, és imprescindible comptar amb l’assessorament d’un professional. Però… a qui cal acudir? Moltes vegades, els usuaris tenim dubtes sobre qui és la persona idònia per acompanyar aquest procés. A això se suma que les discrepàncies entre els diferents col·lectius que treballen en nutrició i dietètica són encara majors del que percebem des de fora, amb acusacions d’intrusisme entre els uns i els altres. El problema procedeix, moltes vegades, de la dificultat de distingir de forma adequada les diferències entre “competències” i “atribucions professionals”. Sempre parlant de titulacions oficials, clar:

 • Les competències depenen del coneixement que s’adquireix al llarg de la vida. Qualsevol professional pot adquirir una aptitud que en un moment donat es converteix en competència; però per aconseguir una atribució legal no solament necessita d’aquest coneixement; a més li fa falta un document oficial que acrediti que pot fer ús d’aquesta destresa. Aquest document és el concret títol acadèmic oficial que confereix les atribucions específiques.
 • Les atribucions professionals són el conjunt d’activitats que estan regulades per llei i que un treballador pot exercir en el seu àmbit laboral. És a dir, defineixen els àmbits en els quals un professional pot desenvolupar la seva activitat. A més, s’estableixen les condicions perquè els professionals exerceixin la seva activitat i fixa les limitacions qualitatives o quantitatives que puguin existir.

Així, en aquest terreny, una competència comuna en diverses titulacions oficials seria la de “intervenir sobre l’alimentació de persones o grups de persones”. D’aquesta forma l’atribució professional de la majoria de les titulacions esmentades es concretarà a “donar consell”, tal com seria el cas en els graus de Farmàcia o Infermeria. No obstant això, entre les atribucions professionals dels dietistes-nutricionistes, dels tècnics superiors en dietètica i fins i tot dels especialistes en endocrinologia figurarà, a més, la de proposar dietes específiques i adaptades a cada situació fisiopatológica.

A qui demanar cita si…

Davant qualsevol canvi relacionat amb la nostra alimentació, tant si neix de nosaltres mateixos com si ho planteja un professional mèdic, hem de demanar consell professional. Però a qui? En aquesta petita guia buidem els principals dubtes:

 • Tinc un dubte general sobre alimentació, dietètica o nutrició: hauràs d’anar a l’infermer, tècnic en dietètica o dietista-nutricionista.
 • He decidit canviar de rutina alimentària: hauràs de consultar al tècnic en dietètica o al dietista-nutricionista.
 • Tinc una urgència relacionada amb el que he menjat: en primer lloc acudiràs al servei d’Urgències, t’haurà de veure un especialista (alergólogo, digestiu…) i, després, podràs recórrer al tècnic en dietètica o dietista-nutricionista.
 • Vull perdre pes: hauràs de consultar al metge especialista en medicina familiar i comunitària. Si ha diagnosticat altres problemes, aniràs a l’endocrí, i si no és el cas, acudiràs al tècnic en dietètica o dietista-nutricionista.
 • Tinc el sucre o colesterol alt: el primer professional al que hauràs de consultar és a l’endocrí i, en una segona etapa, per plantejar una pauta dietètica adequada i realitzar una educació nutricional, a un tècnic en dietètica o dietista-nutricionista.
 • Sofreixo algun trastorn alimentari: després d’anar al metge de medicina familiar i tractar-ho amb un equip multidisciplinari compost per psiquiátra i psicòlegs, en una segona etapa, per plantejar una pauta dietètica adequada i realitzar una educació nutricional, caldrà consultar a un tècnic en dietètica o dietista-nutricionista.
 • Estic embarassada o estic donant el pit: al tècnic en dietètica o dietista-nutricionista.
 • Necessito que un professional valori el menú escolar del meu fill: ho veurà un tècnic en dietètica o un dietista-nutricionista.
 • El meu fill té anèmia infantil: si comptes amb el diagnòstic mèdic i no s’adverteixen altres complicacions, li haurà d’observar l’endocrí i, després, un tècnic en dietètica o el dietista-nutricionista.
 • M’estic preparant per a una marató i vull saber com ha de ser la meva dieta: hauràs de recórrer a un tècnic en dietètica o dietista-nutricionista.