Infografia

Ous de gallina

Huevosdegallina

L’ou és l’aliment que conté les proteïnes mes completes i de major valor biològic per a la dieta humana