Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quant costa una recerca científica?

La ciència és clau en la lluita contra l'obesitat, però quant costa investigar? Fem els càlculs amb ajuda d'un investigador del Centre Nacional de Biotecnologia
Per Verónica Palomo 8 de desembre de 2021
cuanto cuesta una investigacion cientifica
Imagen: Getty Images

La ciència és clau en la lluita contra l’obesitat infantil. Però quant costa investigar? Lluis Montoliu, investigador del Centre Nacional de Biotecnologia, ha realitzat els càlculs aproximats del que costaria un projecte per a tres anys amb un equip de cinc persones. El seu objectiu és afegir transparència al finançament públic i explicar com es desglossen les despeses i a quines partides cal renunciar perquè la xifra no s’ajusta a la realitat. Pot semblar una quantitat molt alta per a algú que no està relacionat amb el treball científic, però per a l’investigador significa preocupació per haver de començar a preguntar-se d’on retallar perquè els diners aconsegueixi.

🔬 Costos directes d’una recerca

Aquests són els principals costos directes que implica una recerca científica:

📎  Salaris

En el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), per exemple, el cost de contractar a un titulat superior és d’uns 36.000 euros i el d’un tècnic, d’uns 23.000 euros. Per tant, contractar un investigador i un tècnic durant tres anys suposa 177.000 euros.

📎  Equips

Per a realitzar un estudi, és freqüent que es necessiti adquirir algun instrument específic. Encara que els preus poden ser molt variables, se solen pressupostar uns 30.000 euros per a la compra d’un equip mitjà.

📎  Consumibles

En aquesta partida s’inclouen els materials que s’utilitzaran en la recerca, com a productes químics, mitjans de cultiu per a les cèl·lules… Aquesta despesa també és molt variable, però s’estima en uns 6.000 euros per persona i any. Per a un equip de cinc persones, el pressupost estimat per a tres anys és de 90.000 euros.

📎  Serveis

En aquest apartat entren, per exemple, el servei de genòmica, de microscòpia, de citometria, d’histologia i uns altres de suport a la recerca en el centre. Una quantitat mensual raonable per a aquest capítol seria de, almenys, 2.800 euros al mes. Per a un projecte de tres anys: 100.800 euros.

📎  Viatges

Cal comptar amb l’assistència a congressos nacionals i internacionals, on presentar els resultats o posar-se al dia del que estan fent altres grups de treball. Un cost raonable de registre, viatge, allotjament i dietes per a una reunió internacional és de 1.750 euros, i per a una reunió nacional és de fins a 750 euros. El cost en tres anys suposa 7.500 euros.

📎  Altres despeses

També cal considerar un apartat indeterminat en el qual inclourem les despeses de telefonia, missatgeria, de publicació, de revisió de manuscrits… Aquest cost pot suposar fàcilment uns 2.500 euros a l’any. Per tant, per a tres anys aquest apartat sumaria almenys altres 7.500 euros.

🔬 Costos indirectes d’una recerca

Els costos indirectes és la part que les institucions destinen per a sufragar les despeses de funcionament i manteniment dels centres de recerca (llum, aigua, gas, calefacció i ventilació, servei de neteja, servei de seguretat, servei de manteniment, d’instrumentació, serveis de suport científics i administratius, personal de suport…).

A Espanya, els costos indirectes es calculen com un percentatge dels costos directes: habitualment és del 21% per als projectes finançats des del denominat Pla Nacional d’I+D+i.

🔬 Costos totals

Costos directes 412.800 euros + costos indirectes 86.688 euros (21% dels costos directes) = 499.488 euros