Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sota la lupa: aigües funcionals Solán de Cabres

Escrutem la lletra petita de les etiquetes d'aquest producte, els reclams del qual "Antiox", "Repair" i "Defence" suggereixen beneficis específics per a la salut
Per Beatriz Robles Martínez 15 de novembre de 2019
Bajo lupa solan cabras

Aquestes begudes refrescants estan promocionades amb els reclams “Antiox”, “Repair” i “Defence”, que suggereixen beneficis específics per a la salut. I, encara que en els seus envasos no es presentin com a “aigües funcionals”, les campanyes publicitàries de Solán de Cabres han recorregut al concepte “funcional”, que fa referència a aquells aliments que, incorporats de forma habitual a la dieta, tenen, suposadament, un efecte positiu sobre alguna funció o redueixen el risc de malaltia. És est el cas? Vegem.

Antiox, Defence, Repair

Són termes que suggereixen cura de la salut. Es tractad’un reclam publicitari que recorre a connotacionssaludables que pot crear confusió. Per feraquestes al·legacions, la normativa exigeix que l’alimentcontingui un nutrient amb un efecte beneficiósprovat i que aquest compost estigui present demanera significativa (en una quantitat igual o superiora l’establerta legalment per a cada nutrient; en elcas d’aquestes begudes, del 7,5 % del Valor de Referènciade Nutrients per cada 100 ml).

L’efecte Antiox es deu als 12 mg de vitamina C; l’efecte Defence, aels 0,21 mg de B6 i els 0,38 micrograms de B12; i elRepair, als 2,4 mg de B3 i els 7,5 micrograms de B8.Aquestes quantitats podrien superar-se amb escreix amb unadieta saludable: 100 g de maduixes contenen 60 mg devitamina C (cinc vegades més que Antiox); 100 g d’aladroccontenen 1,1 mg de B6, (cinc vegades més que Defense); i100 g de llenties contenen 5,7 mg de B3 (2,4 vegadesmés que Repair).

El que tenen (i el que no)

LupaEs destaquen els ingredients que no conté,suggerint que el producte és millor per l’absència deaquests. La presència o absència d’additius no afecta a laqualitat nutricional ni a la seguretat del producte: tots els additius autoritzats en la UE són segurs i estanavaluats per l’EFSA (Autoritat Europea per a la Seguretat dels Aliments). L’esment varia lleugeramenten Defence, ja que, mentre les altres dues destaquen laabsència d’aromes i de colorants artificials, aquestaversió conté antocianinas, un colorant d’origennatural. Es resol modificant la frase per indicarque no conté colorants artificials (sí naturals).El fet que continguin o no uns ingredientso nutrients, en aquest cas, no els dona propietatssuperiors a les d’altres aliments: és un conceptepublicitari.

Nutrient destacat

LupaLes vitamines C, B3, B8, B6 i B12 són compostspels quals la Comissió Europea reconeix unapropietat saludable i, per tant, suporten lesal·legacions destacades. Totes les vitamines suposenel 15 % dels Valors de Referència de Nutrients (VRN)per a cadascuna d’elles, complint amb el concepte de“valor significatiu”, que indica la quantitat necessàriaper poder fer les al·legacionsde propietats saludables.

Ingredients i característiques ressaltades

LupaEl 92 % de la composició és aigua. Els ingredientsdestacats amb imatges en la cara frontal estroben en forma de suc o extracte en petitesproporcions: des de la concentració més alta, queés amb prou feines un 1 % de suc d’aranja rosa a partir de concentrat (suc al que se li havia eliminat granpart de la seva aigua i que posteriorment se li ha tornat aafegir), fins a la menor, un 0, 2 % d’extracte de te blanci de suc de préssec a partir de concentrat (menysd’1 ml en tota l’ampolla).

Se subratllen els ingredientsque el producte conté i que el consumidor valorapositivament. Indica “suc de fruites”, però totsells contenen “suc de fruites concentrat” o “sucde fruites a partir de concentrat”, amb característiquesdiferents i menys benvolgut pel consumidor. A més,la major proporció de vitamines són afegides i noprocedeixen dels ingredients destacats.

Baix en calories

LupaL’únic macronutriente en quantitat reseñable són elshidrats de carboni. Entre ells, destaca el continguten sucres que es deu als sucs concentratsempleats en la formulació. Els sucres delssucs (concentrats o no) es consideren sucreslliures, el consum dels quals ha de restringir-se a un màximde 25 g al dia. La declaració “Baix en calories” potfer-se en begudes sempre que no continguin més de20 kcal per cada 100 ml, que és aproximadament elvalor calòric d’aquests productes (oscil·len entre 19 i20 kcal), xifres que indiquen que estan en el límit.

No figura l’etiqueta Nutri-Score

Nutri ScoreDLa valoració obtinguda en el sistemaNutri-Score és D, hagut de, fonamentalment,al seu contingut en sucre.

Conclusió

Legalment, el producte es correspon amb ladefinició de beguda refrescant. No és aigua mineralni pot substituir a l’aigua com a font prioritàriad’hidratació natural. El reclam “Cuida’t dia adia” no ha d’interpretar-se com que el producteés adequat per prendre diàriament. A més, eletiquetatge destaca imatges de fruites i ingredientsbenvolguts pel consumidor, però no respon ales expectatives. Els nutrients aportats per elsaliments funcionals poden obtenir-se amb unadieta saludable. Per tant, els seus missatges, encara quelegals, no suposen cap benefici addicional parales persones. Aquest tipus de productes té un preude venda molt superior al de productes similars,elaborats a força d’aigua mineral i que incorporenuna petita proporció de suc a partir deconcentrat, sense aportar avantatges reseñables.