Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Vitamina K

La vitamina K, a més de posseir funcions essencials en la coagulació sanguínia, participa en la formació i manteniment dels ossos/ossos
Per maitezudaire 4 de gener de 2006

La vitamina K és una vitamina liposoluble, és a dir, soluble en greix. Va serdescoberta a Dinamarca i designada com a vitamina K per la paraula danesa koagulation.Les formes naturals d’aquesta vitamina són les filoquinonas. Aquestes substàncies estanpresents en els aliments i es designen com a vitamina K1. Les menaquinonas ovitamina K2, són produïdes pels nostres bacteris intestinals. Finalment, lamenadiona o vitamina K3, és un compost sintètic.

Quins són les seves funcions?

La funció més reconeguda de la vitaminaK és la que la relaciona amb la coagulació de la sang, per aquest motiu li ladenomini també “antihemorrágica”. Aquesta vitamina participa en la formació dediversos factors de coagulació, uns components proteics necessaris perquèhi hagi una coagulació sanguínia adequada.

A més, la vitamina K intervé en el metabolisme ossi ja que l’osteocalcina,una proteïna específica de l’os/os, requereix de vitamina K per a la seva maduració.

Causes i conseqüències de la seva deficiència

La deficiència de vitamina K no és comuna en l’ésser humà. No obstant això,aquesta deficiència es relaciona amb una absorció insuficient de greixos o lípidsi amb la destrucció de la flora intestinal que pot donar-se com a conseqüènciade la presa d’antibiòtics durant llargs períodes de temps o a conseqüènciade certs trastorns de salut.

L’hemorràgia és el signe predominant quan existeix una manca importantde vitamina K, i en els casos més greus la seva conseqüència és una anèmia que puguescausar la mort. Quan la deficiència d’aquesta vitamina és lleu, no esprodueixen signes clínics.

Pot causar toxicitat?

No s’ha demostrat que les filoquinonas (vitamina K1) i lesmenaquinonas (vitamina K2) produeixin toxicitat. No obstant això la menadiona(vitamina K3) sí pot ser tòxica, doncs dosis excessives (quantitats superiorsa 1000 vegades les recomanades), poden causar icterícia (pigmentació grogade la pell i les mucoses) en lactants.

Aliments en els quals abunda

La vitamina K es troba principalment en vegetals de fulla verdacom a cols de Brussel·les, naps, bròcoli, espinacs i enciam, entre uns altres.

Els cereals també contenen vitamina K però en quantitats inferiors,mentre que la carn, els ous i els làctics (llet, iogurt, formatge…) posseeixenquantitats variables d’aquesta vitamina.

Quantitats necessàries

El requeriment alimentari recomanat per a la vitamina K és d’1microgram per quilo de pes i per dia. Si bé la meitat d’aquesta quantitat s’aconsegueixgràcies a la formació de vitamina K per part dels nostres bacterisintestinals. Per tant, una persona de 75 quilos de pes necessitaria 75micrograms diaris de vitamina K, dels quals aproximadament la meitat haguessin dede procedir de la dieta. Si es té en compte que en general 100 g de vegetals de fulla verda (enciam, bròcoli, cols de Brussel·les..) contenen més de 80-100 micrograms de vitamina K, es dedueix que no és difícil aportar a l’organisme les quantitats que necessita d’aquesta vitamina si es duu a terme una alimentació equilibrada que inclogui quantitats suficients de tots els grups d’aliments.