Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajudes públiques per reduir les despeses d’un fill

Diverses prestacions de la Seguretat Social i diverses deduccions fiscals alleugereixen la càrrega econòmica que suposa tenir un nen
Per María Huidobro González 27 de març de 2018

No venen amb un pa sota el braç, però sí amb un panet. Per tenir un fill a Espanya, les diferents administracions públiques, ja siguin de l’Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals (ajuntaments i diputacions), ofereixen una sèrie d’ajudes econòmiques i facilitats a les famílies per pagar la seva cura. En aquest article s’apunten les prestacions més importants a nivell general recentment actualitzades, incloent algunes que es concedeixen a les famílies nombroses i les famílies monoparentals.

Img ayudas para familiasImagen: AllaSerebrina

Tenir un fill requereix temps. Durant els primers dies amb un nen a casa són essencials, doncs tots els membres de la família han d’adaptar-se a la nova situació. Per ajudar al fet que el canvi sigui una mica més tranquil, els progenitors que treballen per compte propi o aliena poden gaudir del permís de maternitat o paternitat remunerat al 100% per la Seguretat Social. Aquest subsidi, durant 16 setmanes en el cas de la mare i de quatre per al pare, és la primera prestació econòmica pública que es rep per poder dedicar temps al petit. Després d’aquest període de “descans”, tots dos progenitors poden gaudir d’una hora de lactància fins que el nen compleix nou mesos, sol·licitar una excedència fins que faci tres anys o demanar una reducció de jornada si el petit és menor de 12 anys.

Però tenir un fill també suposa moltes despeses. Per aquest motiu les diferents administracions facilitin una mica els primers anys a totes les famílies, siguin tradicionals, nombroses, monoparentals, liderades per mares solteres… El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat les recull en la‘ Guia d’ajudes socials i serveis per a les famílies‘.

Ajudes de la Seguretat Social

Per sol·licitar-les cal dirigir-se a les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de la localitat.

 • Per part o adopció de bessons: 2.943,60 euros

  La prestació per part o adopció múltiple consisteix en un pagament únic que pot demanar tant el pare com la mare, espanyol o estranger, però amb residència a Espanya i sense dret a altres prestacions de la mateixa naturalesa.

  Per al seu càlcul es té en compte, d’una banda, el nombre de fills nascuts o adoptats i, per un altre, el salari mínim interprofessional (SMI) de cada any, que per 2018 és de 735,90 euros al mes. En el cas que es tinguin dos fills, s’ha de multiplicar el SMI per 4 per obtenir l’import de la prestació (2.943.60) i si es tenen tres, cal multiplicar-ho per 8 (5.887,20 euros)

 • Per naixement o adopció de fill: 1.000 euros

  Aquesta ajuda es concedeix a les famílies nombroses, monoparentals i a les mares amb discapacitat igual o superior al 65%, sempre que els seus ingressos no superin la quantitat que la llei marca cada any (en 2018 aquesta quantitat és d’11.605,77 euros).

  Si es tenen dos o més fills, aquest límit d’ingressos varia: amb dos fills és de 13.346,64; amb tres està fixat en 15.087,51; amb quatre arriba als 16.828,38 euros… I per a les famílies nombroses, els ingressos anuals no seran superiors a 17.467,40 euros quan tinguin tres fills, amb un increment de 2.829,24 euros per cada fill a partir de la cambra.

 • Per fill o menor a càrrec per a famílies amb ingressos limitats: 291 euros

  Quan els ingressos anuals de la família siguin inferiors a 11.605,77 euros, es pot sol·licitar aquesta prestació (291 euros a l’any en dues pagues) fins que els fills compleixin 18 anys o siguin majors d’edat amb una discapacitat igual o superior al 65%. Aquesta assignació també és vàlida per a menors acollits de forma permanent o de guarda amb finalitats d’adopció. Aquesta quantitat s’incrementa en un 15% per cada petit, a partir del segon. En les famílies nombroses, els ingressos anuals no han de ser superiors a 17.467,40 euros, en els supòsits en què concorrin tres fills a càrrec, incrementant-se en 2.829,24 per cada fill a càrrec a partir de la cambra.

 • Prestació per fills o menors acollits a càrrec amb discapacitat: 1.000 euros

  No hi ha un límit de rendes. Solament és necessari acreditar el grau de discapacitat, que haurà de ser d’almenys un 33%. La quantia és d’1.000 euros anuals. Aquesta ajuda es paga cada trimestre i està exempta de l’IRPF.

 • Ajudes per a mares autònomes

  Les professionals autònomes que han treballat almenys 180 dies en els últims set anys tenen dret a una baixa maternal de 16 setmanes. Durant aquest temps no es paguen les quotes a la Seguretat Social i es cobra el 100% de la base cotitzada (919,80 euros al mes si cotitza el mínim i 3.751,20 si ho fa pel màxim).

  A més, per la nova llei d’autònoms, les mares que en dos anys reprenguin la seva activitat després de la baixa poden acollir-se a la tarifa mínima (50 euros), i si opten per una base de cotització superior, també es podran aplicar una bonificació del 80% sobre la quota per contingències comunes. La nova llei estableix una bonificació del 100% en la quota d’autònoms durant 12 mesos per cura de fills menors de 12 anys, sempre que es contracti a un treballador en la mateixa activitat professional.

Img padre bebe desplaza hd
Imatge: Jim_Filim

Prestacions que concedeix l’Agència Tributària

Tenir fills també influeix a la Declaració de la Renda, amb diferents deduccions. Per accedir a aquestes ajudes de suport a les famílies, cal dirigir-se a l’oficina de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de la localitat en la qual es resideixi.

 • Paga a les mares treballadores: 1.200 euros

  Les treballadores amb fills de fins a tres anys poden cobrar una paga mensual de 100 euros o deduir-se 1.200 euros de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). L’únic requisit és haver cotitzat almenys 15 dies en el mes en què se sol·licita la prestació. Es pot demanar usant el model 140 de l’AEAT.

 • Deduccions de l’IRPF per descendents: de 2.400 a 4.500 euros

  Segons aquestes deduccions, els contribuents que tinguin al seu càrrec descendents poden fer deduccions a la seva Declaració per cadascun d’ells. Però per a això, han de ser menors de 25 anys, conviure a la mateixa casa, no obtenir rendes superiors a 8.000 euros anuals i no presentar declaració de l’IRPF amb rendes superiors a 1.800.

  En aquests casos podran fer deduccions a la seva Declaració per cada descendent. Les famílies poden deduir-se de la base imposable de l’IRPF 2.400 euros pel primer fill; 2.700 euros pel segon; 4.000 pel tercer; i 4.500 per la cambra i següents. Per cada descendent menor de tres anys, els mínims anteriors s’incrementaran en 2.800 euros anuals.

 • Altres deduccions de l’IRPF vinculades a circumstàncies familiars: d’1.200 a 2.400 euros

  Les famílies nombroses, monoparentals amb dos fills o les que comptin amb un fill o pare amb discapacitat podran deduir-se 1.200 euros anuals. Seran 2.400 euros en el cas de les famílies nombroses amb cinc o més fills. Aquesta deducció també es pot cobrar de forma avançada: de 100 a 200 euros cada mes, segons el cas.

  Per demanar-les, cal treballar per compte propi o aliena o ser beneficiari de prestacions del sistema públic de protecció de desocupació o de les pensions dels règims públics de previsió social.

Prestacions familiars de les comunitats autònomes

Les comunitats autònomes també destinen ajudes a les famílies per naixement o adopció d’un fill, però no sempre són iguals.Andalusia. Els qui visquin en la comunitat andalusa poden trobar informació en Infància i Famílies.

 • Aragó. No hi ha més que consultar en la secció Menors i família.
 • Astúries. En Famílies estan les dades més útils.
 • Canàries. Miri aquesta pàgina per conèixer les ajudes corresponents.
 • Cantàbria. Per informar-se cal entrar en Institut Càntabre de Serveis Socials.

 • Castella-la Manxa. Les ajudes per a les famílies es consulten aquí.
 • Castella i Lleó. En Família es troba tota la informació.
 • Catalunya. Tots els dubtes es poden resoldre en Famílies i nens.
 • Ceuta. En la Conselleria de Sanitat, Serveis Socials, Menors i Igualtat proporcionen dades sobre aquest tema.
 • Comunitat Valenciana. La informació sobre família està en aquesta pàgina.
 • Extremadura. Les ajudes es detallen en Famílies, Infància i Adolescència.
 • Galícia. En Famílies Galegas es troba tota la informació.
 • La Rioja. Serveis Socials és la pàgina on trobar les respostes sobre els dubtes de família i infància.
 • Madrid. En Atenció a la família s’informa de totes les novetats.
 • Melilla. En Benestar Social se solucionen els dubtes.
 • Murcia. Les ajudes apareixen en Menor i Família.
 • Navarra. Els residents a Navarra poden accedir a Famílies.
 • País Basc. Els dubtes es resolen en Política Familiar i Diversitat.
 • Prestacions per a progenitors en atur

  Per els qui no tenen treball, han esgotat la prestació contributiva (l’atur) i posseeixen càrregues familiars, existeix l’anomenada ajuda familiar per a aturats. Aquest subsidi de 430,27 euros al mes ho gestiona el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i s’atorga inicialment en sis mesos, encara que pot prorrogar-se en períodes semestrals fins a un màxim de 18 mesos. Les persones majors de 45 anys poden beneficiar-se fins a 30 mesos, en funció de la situació en la qual es trobin.

  La mateixa quantitat es cobra si també es tenen fills i no s’ha cotitzat prou per tenir dret a subsidi per desocupació. El denomimado subsidi per insuficiència de cotització es podria prorrogar fins a 21 mesos.