Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El que necessites saber si vols ser de l’AMPA del col·legi dels teus fills

Formar part de l'associació de mares i pares del centre educatiu no és obligatori, però si vols ser soci has de sol·licitar per escrit la teva adhesió, acceptar els seus estatuts i abonar la quota
Per María Huidobro González 20 de juny de 2019
Img ampas hd

Les famílies disposen d’un recurs a l’abast de la seva mà amb el qual poder exercir un paper rellevant en l’entorn escolar dels seus fills. Darrere de les conegudes abans com APA (Associació de Pares), avui dia denominades AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) o AFE (Associació de Famílies d’Escolars), hi ha milers de voluntaris que treballen per defensar els drets dels estudiants en els col·legis on estan escolaritzats els seus nens. Com formar part d’aquestes entitats? De què podríem encarregar-nos els progenitors? En aquest article ho veiem.

Para gairebé el 70 % de les famílies amb fills, participar activament en l’associació de pares i mares del centre educatiu dels seus plançons és important, segons aquesta enquesta de 2016 de la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (CEAPA), que aglutina a prop de 12.000 AMPA. No obstant això, la realitat d’aquestes associacions no casa amb aquesta apreciació. La meitat de les AMPA d’Espanya funcionen amb la participació activa de menys de 10 pares i mares, i solament un 20 % compten amb més de 20 integrants compromesos. A més, les mares constitueixen una aclaparadora majoria en aquestes entitats: 80 de cada 100 són dones. Per què aquesta implicació tan baixa?

En l’informe ‘Les AMPAs en el sistema escolar espanyol: com són, què necessiten i en què creuen’, presentat en 2018 per la Fundació d’Ajuda a la Drogoaddicció (FAD) en col·laboració amb el BBVA i la UNESCO, es donen dues raons: implementar horaris més flexibles per compatibilitzar aquest voluntariat amb la vida laboral (60,2 %) i la precarietat en la qual es desemboliquen i que exigeix un sobresfuerzo a les persones que decideixen comprometre’s en elles. De fet, com es recull en aquest sondeig realitzat a 161 AMPA que representen a més de 21.000 famílies, no arriba al 5 % les associacions de pares i mares d’alumnes que tenen algun personal auxiliar per al desenvolupament de les seves tasques, mentre que el 50 % no disposa de la mínima dotació estructural, ni local propi, ni ordinador, ni telèfon.

Per aquest motiu, a més de més suports econòmics i dels centres escolars, aquestes associacions demanin més implicació a les famílies. Conèixer com s’organitzen i les seves funcions pot ajudar al fet que més pares i mares prenguin part activa en elles.

Img admision coles
Imatge: Fort Worth Squatch

Quins drets tenen les AMPA?

Com estipula la llei, aquestes associacions poden utilitzar els locals dels centres docents per dur a terme les seves pròpies activitats (reunions, guardar documentació). Per a això, l’adreça els dotarà d’un espai que pot ser exclusiu o no de l’AMPA. A més, com apareix en el‘ Manual de Participació per a mares i pares‘ editat per la Junta d’Andalusia, “l’adreça els facilitarà la integració de les seves activitats en la vida escolar, tenint en compte que no interfereixin en el normal desenvolupament de l’activitat lectiva”.

En la‘ Guia per assessorar sobre el funcionament de les associacions de mares i pares‘ publicada per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, assenyalen, entre altres drets: participar en l’elaboració i revisió del projecte educatiu del centre; accedir a qualsevol documentació i informació en relació amb la vida del centre; presentar candidatures quan se celebrin eleccions al Consell Escolar; i fins a designar i substituir al representant del Consell Escolar, encara que no hi hagi eleccions. “Com AMPA tenim un representant en el Consell Escolar que trasllada la posició de l’associació en els diferents temes que es tracten. Però amb la LOMCE és solament un òrgan consultiu, sense poder de decisió, alguna cosa que com a famílies estem demanant que es canviï, perquè tinguem poder de decisió al costat de la resta de la comunitat educativa”, aclareix CEAPA.

De què s’encarreguen les AMPA?

A més de fer ús dels drets que els assisteixen, les AMPA també poden proposar activitats extracurriculares per incorporar-les a la programació anual; participar en els processos d’avaluació interna i col·laborar en els de avaluació externa del centre; i informar als socis en un espai cedit pel centre. Per tot això, entre els seus encàrrecs més comuns estan demanar subvencions, gestionar activitats educatives, culturals, esportives, recreatives i lúdiques, contractar assegurances (responsabilitat civil i accidents), engegar serveis de préstec de llibres i fins a contractar el transport escolar, entre uns altres.

Les activitats extraescolars “no són la missió principal de les AMPA”, tal com reconeixen en la Confederació d’Associacions de Pares d’Alumnes (COFAPA), que representa a prop d’un milió de famílies al nostre país. I és veritat. Aquest tipus d’activitats poden estar programades per l’associació de mares i pares, el col·legi o altres entitats. I l’AMPA pot col·laborar en aquelles per les quals se sol·liciti la seva ajuda. No obstant això, en moltes ocasions -en el 59 % de les vegades, segons l’estudi de la FAD-, elles són les organitzadores. “En molts casos som les encarregades d’oferir les activitats, contractar els monitors i vetllar pel funcionament correcte”, apunta CEAPA. Però en tots els casos, insisteix COFAPA, “aquest tipus d’activitats han de tenir finalitats educatives i culturals i sense ànim de lucre privat per a l’associació”.

Un aspecte diferent és el seu paper en els menjadors escolars. Moltes d’aquestes agrupacions estan demanant participar en l’elecció de les empreses que presten el servei, així com en el tipus de menús. Però hi ha moltes diferències entre comunitats autònomes. “Com a famílies tenim clar que la responsable del servei és l’Administració i nosaltres hem de formar part de la gestió directa, però sense carregar amb responsabilitats que no ens corresponen”, assenyalen des de CEAPA. Per aquest motiu aquest tema generi tanta polèmica, com ocorre en al País Basc.

Img comedores ecologicos saludables planeta art
Imatge: monkeybusiness

És obligatori pertànyer a l’AMPA?

Formar part d’aquesta associació és decisió personal de les famílies amb fills matriculats al centre. I els requisits, tres: sol·licitar per escrit l’adhesió, acceptar els corresponents estatuts i abonar la quota prevista. Així i tot, no són pocs els concertats/privats que la cobrin amb la matrícula. En alguns casos, l’aportació es paga per família i en uns altres, per alumne. Com assenyala l’estudi de FAD, en la majoria dels centres (62 %) els socis abonen entre 10 i 20 euros, mentre que en un 15 % poden arribar a 50 euros.

Més de la meitat de les AMPA no disposa de cap suport econòmic més i qui sí ho rep, tres de cada deu ho obtenen de l’ajuntament i solament un 10 % de la comunitat autònoma corresponent. “En la majoria dels casos són subvencions per dur a terme projectes o activitats específiques”, puntualitza CEAPA.

Què drets i obligacions adquireixen els socis?

Una vegada emplenat i lliurat el formulari d’inscripció a la seu de l’AMPA (o via online) i fet front a la quota, el soci adquireix una sèrie de drets i deures.

Com assegura COFAPA, entre els drets dels pares i mares està participar en les activitats proposades i en els òrgans de govern i representació; votar i assistir a l’assemblea general; ser informat sobre l’activitat de l’AMPA; i a fer suggeriments sobre els temes proposats en les reunions, entre uns altres.

Entre les obligacions, destaquen la de compartir els objectius de l’associació i la de col·laborar en la mesura de les seves possibilitats, pagar les seves quotes i complir els acords aprovats.

I si vull formar part de la directiva?

Les decisions rellevants de les AMPA es prenen en assemblees que, en general, es convoquen una vegada a l’any i a les quals tots els associats són convidats. Cada dos anys en assemblea extraordinària s’ha de constituir la junta directiva en la qual, almenys, ha d’haver-hi, com apareix en la guia de Castella-la Manxa:

  • Presidència: representant legal de l’associació. Convoca i presideix les diverses reunions, executa acords i ordena pagaments.
  • Secretaria: encarregat de la documentació de l’AMPA i de les actes i el registre de socis inclosos.
  • Tresoreria: responsable dels comptes i el pressupost de l’AMPA.
  • També caben vice-presidència (recolza la labor del president i li substitueix en la seva absència) i vocalías que decideixen amb els altres càrrecs les gestions i actuacions de l’AMPA i lideren diferents comissions de treball: representant en el Consell Escolar, de la Convivència al centre, organització d’activitats formatives per a mares i pares, comunicació, coordinació d’activitats escolars, responsable de menjador, transport i biblioteca, relacions amb l’entorn…

Qualsevol pare o mare associat pot presentar-se a qualsevol dels llocs de la junta directiva al moment electoral i fins a col·laborar en les comissions de treball.

Obligacions fiscals de les AMPA

Les associacions i totes les entitats sense ànim de lucre, com les AMPA, tenen obligacions i responsabilitats fiscals i comptables similars a una empresa. En aquest cas, les més importants són, segons la Confederació d’Associacions de Pares d’Alumnes: donar-se d’alta en l’Agència Tributària; declarar-se exemptes de realitzar l’impost de societats, si no realitzen activitats econòmiques i no superin els 50.000 euros; fer cada any la declaració d’operacions amb tercers, si no se superen els 3.000 euros (IVA inclòs); o fer la declaració anual, si es reben donacions per part de tercers.