Infografia

Lactància artificial

Lactancia artificial

Malgrat els avantatges que ofereix la lactància materna, certs motius culturals, personals o soci-laborals fan que algunes mares optin per la lactància artificial o per la lactància materna de biberó.