Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cobrir les juntes de taulells i rajoles

Ha d'emprar-se un material específic per a disminuir els moviments, millorar l'adherència de les peces i evitar el pas d'aigua i brutícia
Per mediatrader 4 de setembre de 2002
Img azulejos
Imagen: Gina

Una vegada alicatadas les parets i sòls d’una estada, és necessari cobrir les juntes que queden entre els taulells o rajoles. Aquesta operació, denominada rejuntada, evita l’entrada d’aigua i brutícia, reforça l’agarri de les peces ceràmiques i disminueix els moviments i tensions, segons recorda l’Associació Nacional de Fabricants de Morters Industrials (ANFAPA).

Aquestes zones d’interrupció de paviments o revestiments ceràmics deixen espai a les peces perquè, en cas de dilatació o contracció, es puguin moure. No obstant això, per a aconseguir aquest efecte, cal emprar materials específics de rejuntada que respectin les característiques de les peces ceràmiques i eliminar les restes o esquitxades del ciment o morter cua amb el qual aquestes s’han fixat. Les juntes han d’estar netes i seques per a assegurar que el producte de rejuntada penetra correctament.

Juntes de col·locació

Les juntes de col·locació són les que separen rajoles ceràmiques contigües. En espais interiors, la seva amplària no ha de ser inferior a 1,5 mil·límetres, mentre que en exteriors l’amplària mínima ha d’ocupar 5 mil·límetres. Així mateix, els morters que s’empren en aquestes juntes estan exposats a les mateixes agressions i moviments que les rajoles i taulells, per la qual cosa han de ser resistents a tots dos factors.

Les juntes han d’estar netes i seques per a assegurar que el producte penetra correctament

Les juntes eviten que, davant canvis de temperatura i humitat, el recobriment perdi adherència o apareguin esquerdes. Són un fre a la transmissió de moviment a les peces ceràmiques. D’altra banda, tenen una funció estètica, ja que la seva amplària, coloració i acabat es pot adequar a les característiques dels taulells o rajoles.

Juntes de moviment

Un altre aspecte que cal tenir en compte és l’existència de juntes de moviment estructurals, perimetrals o intermèdies. Les juntes estructurals es localitzen en el sòl o en la paret. Són aquelles que absorbeixen els moviments de l’edificació i, per tant, han de cobrir-se amb materials d’elasticitat duradora.

Per part seva, les juntes perimetrals se situen en la trobada de superfícies horitzontals de revestiment ceràmic (per exemple, sòls) amb parets, pilars o elevacions de nivell lliures de rajoles. La seva funció és prevenir l’acumulació de tensions, encara que es pot prescindir d’elles quan la superfície en la qual es treballa és inferior a 7 metres. ANFAPA recomana que les juntes perimetrals siguin contínues, amb una amplària menor de 5 mil·límetres i que s’empri silicona o un material compressible, com a poliestirè expandit. A vegades, poden quedar ocultes pel rodapié.

Les juntes poden ser estructurals, perimetrals i intermèdies per a prevenir l’acumulació de tensions

Finalment, les juntes intermèdies eviten que s’acumulin dilatacions i contraccions en grans superfícies revestides amb rajoles ceràmiques. S’utilitzen per a subdividir la superfície total en diverses zones de menor dimensió. No obstant això, la superfície màxima que es pot alicatar sense recórrer a aquestes juntes és de 50 a 70 metres quadrats. Estan pensades per a grans espais, no sempre localitzats en l’àmbit domèstic.