Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com il·luminar la piscina

És imprescindible seleccionar focus resistents a l'impacte d'aigua i les altes temperatures
Per mediatrader 8 de agost de 2005
Img piscina cubierta
Imagen: faungg

Els sistemes d’il·luminació en la piscina requereixen una atenció especial. En ser un lloc envoltat d’aigua, cal contemplar unes mesures concretes per evitar accidents amb l’electricitat. Sobretot, quan la piscina es troba en una zona d’exterior, com el jardí, cal extremar les precaucions per evitar curtcircuits.

Un aspecte fonamental que s’ha de tenir en compte a l’hora d’adquirir material elèctric o lluminàries per a la seva instal·lació en una piscina és la classificació dels volums, és a dir, les zones en les quals s’han de prendre mesures especials de protecció. Aquestes són:

  • Zona 0. Comprèn l’interior de la piscina, inclosos els canals en les parets i sòls i els injectors d’aigua o cascades.
  • Zona 1. Està limitada per la zona 0, el sòl o la superfície susceptible de ser ocupada per persones. Quan la piscina és de grans dimensions, queda també limitada per un plànol vertical a 2 metres de la vora i un plànol horitzontal a 2,5 metres del sòl.
  • Zona 2. La resta del recipient.

És important conèixer aquesta classificació, ja que cada zona ha de condicionar-se amb un tipus de material. Segons l’emplaçament, els equips elèctrics presentaran un grau de protecció o un altre, determinat per la norma UNEIX 20324:

  • Zona 0. El grau de protecció ha de ser IP X8. Això significa que el material suporta una immersió completa i contínua sense que es filtri aigua en el seu interior.
  • Zona 1. En piscines que es trobin a l’interior d’edificis i que normalment no es netegin amb dolls d’aigua, la protecció ha de ser IP X5 i IP X4, prevista per suportar l’impacte de dolls.
  • Zona 2. Es distingeix entre IP X2 per a ubicacions interiors -protecció enfront del degoteig-, IP X4 per a exteriors i IP X5 en zones que puguin ser aconseguides per dolls d’aigua durant les operacions de neteja.

Tensió de seguretat

És imprescindible que tot el material que s’utilitzi estigui protegit i que respecti, a més, un grau de tensió màxima: 12 V en corrent altern i 30 V en corrent continu. Així mateix, a les zones 0 i 1 només s’admet material amb protecció de molt baixa tensió de seguretat (MBTS). Cal assegurar-se que el material adquirit compleix aquests requisits.

La font d’alimentació ha d’instal·lar-se fora de la piscina

Respecte a la font d’alimentació de seguretat, és fonamental que s’instal·li fos de les zones 0, 1 i 2. També és necessari evitar les línies aèries, que les canalitzacions manquin de cobertes metàl·liques accessibles i que els cables compleixin els requisits indicats per a locals mullats.

Per la seva banda, les caixes de connexió estan prohibides en els volums 0 i 1, tret que s’instal·lin en el volum 1 per MBTS, siguin aïllants i tinguin un grau de protecció IP X5.

Llums sota l’aigua

L’elecció de les lluminàries és clau. Es pot optar per sistemes que s’encasten en el sòl que voreja a la piscina, llums que es col·loquen dins del propi recipient o instal·lacions en el sostre, quan es tracta d’entorns tancats. Són lluminàries fabricades amb materials que resisteixen les altes temperatures i impedeixen el pas de l’aigua, en compliment de la norma UNE-EN 60598.

Quant als interruptors i les bases de presa de corrent, es poden instal·lar en el volum 2, sempre que comptin amb la protecció adequada i siguin equips destinats a ús específic en piscines.