Infografia

Com purgar un radiador

Purgar radiadores

És un procés simple que es realitza per llevar l’aire atrapat dins.