Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Conèixer la importància del pH del sòl

Segons l'espècie, cada planta requereix un tipus de substrat
Per mediatrader 3 de gener de 2003

Tal vegada, el més habitual sigui relacionar els valors de pH amb nivells de sequedat de la pell, més que amb la pròpia terra. Però el sòl també utilitza aquesta forma de mesurament per a indicar el grau d’alcalinitat o acidesa del substrat, en funció del grau de concentració d’ions d’hidrogen que presenti.

Partint d’aquesta definició cal saber que existeix una escala de mesurament que inclou 14 diferents nivells que van del 0 al 14, representant el “” 0 el màxim grau d’acidesa i el “14” el de major alcalinitat. Quan el sòl donés com a resultat del mesurament un “7”, es diria que el substrat és neutre, és a dir que els valors d’acidesa i alcalinitat es troben totalment equilibrats.

Els valors idonis entre els quals s’hagués de trobar el sòl de qualsevol jardí és entre el “” 6 i el “”7 , de tal manera que hi hagués una certa acidesa en el terreny, però que estigués més prop d’uns nivells neutres. No obstant això, el més habitual és l’existència de jardins que abasten una forqueta del “4,5” al “” 8 de pH, la qual cosa en funció del que es desitgi plantar pot ser necessari corregir, aplicant-li certs complements minerals.

Però abans d’arribar a alterar aquestes condicions del substrat, resulta convenient conèixer el pH del jardí de cadascun i saber quines són les plantes més apropiades. La fórmula més recomanable consisteix a dur a terme diferents mesuraments, més encara si el terreny cultivable és ampli o existeixen zones diferents de plantació, ja que és convenient conèixer els valors de cada zona. Per a això s’utilitzarà un equip de mesurament que es vaig poder trobar en qualsevol botiga especialitzada en jardineria.

En funció dels resultats es decideixen les plantes que es conrearan, ja que unes espècies vegetaran millor sobre una mena de sòl que sobre uns altres. A continuació s’ofereix una relació de les plantes més comunes, apropiades als diferents valors de pH del sòl:

-Sòls alcalins (7,5). Caléndula, Xiprer, Manzano, Petunia, Rosal o Tulipa.

-Sòls neutres o una mica àcids (7 – 6,75). Anemone, Cabell blanc, Dalia, Gladiolo, Lliri, Salze, Teix o Violeta.

-Sòls àcids (6). Arce, Begonia, Bruc, Ciclamen, Llorer, Lavanda, Prímula o Rododendro.

-Sòls molt àcids (4,5 aproximadament). Azalea, Gardènia, Falguera, Hortensia o Hagi.

Tenint presenti això i coneixent que hi ha diverses espècies de plantes que s’adapten molt bé a gairebé qualsevol tipus de sòl, se seleccionen els exemplars que cadascun conrearà al seu jardí per a situar-les en les zones més convenients perquè el creixement sigui el més adequat.

Mesures correctes

Com ja s’ha comentat anteriorment per a conèixer exactament el pH del sòl resulta imprescindible recórrer a un equip d’anàlisi, que pot trobar-se en qualsevol centre especialitzat de jardineria. Les instruccions d’ús vindran amb el propi equip i solen ser ben senzilles, però l’important és prendre de manera adequada les mostres.

Si es tracta d’una parcel·la extensa, resulta convenient realitzar diverses preses en llocs diferents per a determinar si hi ha variacions d’una zona a una altra. Quan s’hagin decidit les àrees en les quals es vagin a prendre les mostres, és recomanable netejar aquesta part d’herbes i pedres. Després, també és aconsellable cavar per a obrir un orifici vertical d’uns 10 centímetres de profunditat per a conèixer el pH de la capa més superficial del sòl i un altre de 25 centímetres, si es pretén saber també les característiques del subsòl.

Posteriorment és important recollir, amb una cullera, mostres de la terra i abocar-la en l’equip d’anàlisi seguint les instruccions que s’indiquen. Aquesta mateixa operació serà necessari repetir-la amb cada mostra per a saber si al llarg de tota la parcel·la les condicions del sòl són les mateixes. Finalment, el color del líquid determinarà si el sòl és molt àcid, àcid, neutre o alcalí.