Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Consideracions prèvies a l’enderrocament d’un envà

Cal conèixer si per ell discorren canonades d'aigua, gas o electricitat i assegurar-se que no és un mur de càrrega o una paret estructural
Per EROSKI Consumer 12 de setembre de 2005
Img tabique
Imagen: Andrew Johnson

Quan es vol canviar la distribució d’un habitatge o ampliar alguna habitació, se sol optar per tirar un envà. Aquesta obra permet adaptar la casa als gustos dels propietaris o a les seves necessitats, que poden variar amb el temps. No obstant això, abans d’embarcar-se en una reforma d’aquesta envergadura cal tenir en compte una sèrie de qüestions. La primera d’elles és assegurar-se que l’envà que es vol derrocar:

  • No és un mur de càrrega, és a dir, una paret sobre la qual es recolza l’estructura de l’habitatge.
  • No suporta el pes d’un pilar mestre de formigó.
  • No s’ha convertit en una paret estructural amb el pas dels anys.

Per comprovar-ho, és convenient demanar a un professional, un arquitecte, que revisi el plànol de l’habitatge. En ell, s’especifica la funció de cadascuna de les parets que separen les estades de la casa. Si després de la revisió es constata qualsevol de les tres opcions anteriors (l’envà no és un mur de càrrega, no aguanta el pes d’un pilar i no s’ha transformat en una paret estructural) es pot seguir endavant amb la reforma. En cas contrari, caldrà rebutjar la idea. El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix que l’espessor mínim dels murs de càrrega ha de ser d’11,5 centímetres, encara que poden arribar als 25 o 30 centímetres per assegurar l’estabilitat de l’edifici, per la qual cosa el grossor de l’envà no és l’única pista que s’ha de tenir en compte per decidir tirar-ho.

Convé que un arquitecte revisi el plànol de l’habitatge per conèixer la funció de cada envà

Quant a la revisió del plànol, és molt útil també per determinar si per l’envà que es vol derrocar discorre alguna canonada d’aigua o gas, així com algun cable elèctric. Si això ocorre, cal tallar el subministrament abans de començar les obres. No obstant això, aquesta mesura és convenient sempre per extremar la seguretat durant el treball. Encara que no discorri cap canonada o cable per l’envà, tancar la clau de pas i tallar el subministrament elèctric pot evitar més d’una dificultat.

D’altra banda, quan en l’envà hi ha canonades o cables, serà necessari desplaçar-los a altres emplaçaments. En el cas de les canonades, les noves s’han de col·locar amb la inclinació suficient perquè l’aigua arribi als desguassos. Per tractar-se d’obres de certa importància, és preferible que d’elles s’encarregui un professional o que almenys es compti amb el seu assessorament. Sobretot, per evitar danys en la comunitat o en l’habitatge d’algun veí.

Consells pràctics

Per tirar un envà, a més de molta cura, es necessiten tres eines bàsiques: unes ulleres per evitar que en els ulls entre qualsevol impuresa, uns guants per protegir les mans i un mall. Sempre cal començar a tirar l’envà per la part superior per evitar que, a causa del pes, els maons caiguin damunt de qui realitza el treball. Si l’envà està folrat amb taulells, és preferible retirar-los primer perquè no saltin trossos. Una altra opció és tirar la paret des de l’altre costat, si aquest no té taulells.

Sempre cal començar a tirar l’envà per la part superior per evitar que caigui sobre qui realitza el treball

Durant els treballs, no és habitual que apareguin esquerdes en els envans propers a causa de les obres. Els envans serveixen per separar estades i, en principi, es pot prescindir d’ells sense que l’estructura resulti afectada. No obstant això, és aconsellable comprovar periòdicament que la resta de parets no ha sofert deterioracions.

Respecte als enderrocs que s’acumulen en tirar un envà, s’han de recollir en sacs especials. Una bona pràctica és recollir els enderrocs cada cert temps perquè no s’apilin i converteixin en un obstacle que impedeixi el pas. Aquests sacs es dipositen en un contenidor habilitat per a aquesta fi -el seu ús està regulat per ordenança municipal- o en un Punt Net de la ciutat. Mai han de tirar-se al contenidor convencional d’escombraries. A més, per evitar sorpreses en reformar la casa i possibles multes, cal planificar bé els treballs i demanar la llicència d’obres corresponent, on ha de constar el pressupost i la reforma que es va a realitzar.