Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Detectors de corrent elèctric

Aquestes eines s'utilitzen per a detectar el mal funcionament dels aparells elèctrics
Per mediatrader 7 de agost de 2003
Img electricidad tester

Buscapolos, llum de prova, comprobador de piles i tester. Aquestes quatre eines s’utilitzen per a comprovar la tensió o el voltatge d’endolls i instal·lacions elèctriques. En el cas del tester, a aquestes funcions cal afegir la seva capacitat per a valorar els paràmetres fonamentals del corrent elèctric, tensió, resistència i intensitat.

El buscapolos

El buscapolos és un detector de tensió, l’aspecte de la qual és similar a un tornavís, si bé està proveït d’una lampara petita de neó.

Per a utilitzar-ho, s’agarra de manera que un dels dits es recolzi sobre la placa metàl·lica situada en l’extrem del mànec. D’aquesta manera es tanca el circuit. Després, es col·loca la punta de l’aparell sobre el terminal del conductor que es vol comprovar. Si és un conductor fase (cable pel qual passa el corrent), la lampara s’encendrà. Si això no ocorre, indicarà que el conductor és neutre, és a dir, que no passa corrent per ell.

Llum de prova i comprobador de piles

Davant una reparació elèctrica d’emergència, si no es disposa d’un buscapolos, es pot fabricar un llum de prova casolana. Només es necessita una bombeta, un portalámparas i un cable de dos conductors. Una vegada que s’han reunit aquests tres components elèctrics, es connecten els terminals dels dos conductors als borns del portalámparas i s’enrosca en aquest últim la bombeta. Aquesta ha de tenir una tensió major que la instal·lació que es vol comprovar. Finalment, es pelen els extrems dels conductors.

Per a fabricar un llum de prova es necessita una bombeta, un portalámparas i un cable de dos conductors

Per a utilitzar un llum de prova, es contacten els terminals amb un conductor de fase i un altre de neutre. Si es fa de manera correcta, la bombeta s’encendrà, alguna cosa que no ocorrerà si els dos conductors són iguals: de fase o de neutre. Si es vol comprovar si arriba corrent a un endoll, només cal introduir els extrems dels connectors en l’aparell. Si hi ha corrent, la bombeta s’encendrà.

Respecte al comprobador de piles, aquest aparell s’utilitza per a verificar el correcte funcionament dels elements d’un circuit elèctric.

Per a fabricar-ho, es necessita una bombeta de sis volts, un portalámparas, una pila de 4,5 volts i tres conductors elèctrics. Després, se subjecta el portalámparas a la pila. Amb un dels conductors es connecten els positius de tots dos elements entre si, mentre que els dos cables restants s’enllacen als negatius de la pila i del portalámparas. Si es disposa d’elles, es poden col·locar dues pinces metàl·liques en els terminals d’aquests últims connectors.

Una vegada muntat, el comprobador de piles funciona igual que el llum de prova. Després de connectar els conductors a l’element que es desitja comprovar i confirmar que la bombeta s’encén, el corrent passarà sense problemes pel circuit. En cas contrari, significarà que l’aparell està defectuós.

El tester o polímetro

El tester, també anomenat multímetre o polímetro, és un petit instrument que s’utilitza per a mesurar paràmetres elèctrics, com a corrents, intensitat, tensions o voltatges i resistències.

El tester s’utilitza per a mesurar paràmetres elèctrics

Consta d’un cos amb display o pantalla, que pot ser analògica o digital. En el primer cas, en la pantalla s’aprecia una escala múltiple per la qual es desplaça una agulla que indica els valors de les diferents magnituds en els diferents marges de mesura. Si l’aparell és digital, les dades consten com a valors numèrics. Aquest cos disposa també de dos cables, en els extrems dels quals hi ha unes pinces o piques de diferent color. Una d’elles és el pol positiu i l’altra, el negatiu. Ambdues s’apliquen en endolls, circuits electrònics, motors, etc.

Després d’encendre l’aparell, es regula el paràmetre que es mesurarà (corrent continu o altern, trifàsica o monofàsica, etc.) i es col·loca cada pinça en un extrem del cable o del fusible de l’element que es revisarà. Si no es mouen els números o l’agulla de la pantalla, és possible que en algun lloc el cable o la resistència estiguin tallats. Si la lectura en la pantalla és la mateixa que si s’haguessin ajuntat les dues puntes, el circuit estarà correcte.