Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Dissenyar la instal·lació elèctrica

Cada habitatge ha de comptar amb un nombre mínim de punts de llum i preses de corrent
Per mediatrader 14 de febrer de 2002
Img instalacion electrica
Imatge: Anders Ljungberg

El Reglament Electrònic de Baixa Tensió (REBT) fa referència a una Guia tècnica que permet aplicar el contingut del propi Reglament, així com les seves instruccions tècniques complementàries. Aquesta Guia, de caràcter no vinculant, la primera revisió del qual va ser publicada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia al setembre de 2003 i que, posteriorment, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va revisar, regula, entre altres coses, el nombre de circuits i característiques de la instal·lació elèctrica d’un habitatge. La seva intenció és fixar els punts de llum i preses de corrent necessàries “des d’un punt de vista de seguretat elèctrica”. No obstant això, a l’hora de dissenyar la instal·lació d’un habitatge, cal tenir en compte les necessitats particulars de cada usuari, les limitacions per motius d’edat o discapacitat i les futures demandes. Així i tot, la Guia estableix que en cada estada, com a mínim, ha d’haver-hi els següents punts d’utilització:

  • Accés: un polsador per a timbre.

  • Vestíbul: un punt de llum i una base d’endoll de 16 A (amperes).

  • Sala d’estar o saló: quan la superfície és inferior a 10 m², es recomana un punt de llum, amb el seu corresponent interruptor, i una presa de calefacció elèctrica i una altra d’aire condicionat, si es preveuen totes dues instal·lacions. Quan la superfície és superior a 10 m², s’aconsellen dos punts de llum, dues preses de calefacció i altres dues d’aire condicionat. També es consideren necessàries tres bases de 16 A -la corresponent a la presa de televisió ha de ser múltiple-.

  • Dormitoris: un punt de llum amb interruptor (fins a 10 m²), tres bases de 16 A (una per cada sis m²), una presa de calefacció i una altra d’aire condicionat.

  • Bany: un punt de llum i un interruptor, una base de 16 A i una presa de calefacció.

  • Passadissos: un punt de llum cada cinc metres amb un interruptor commutat en cada accés, una base de 16 A (fins a cinc metres) i una presa de calefacció.

  • Cuina: un punt de llum fins a 10 m² amb un interruptor, sis bases de 16 A per a extractor, frigorífic, rentadora, rentavaixella, termo elèctric i assecadora, tres bases més sobre el pla de treball i una base de 25 A per a cuina i forn.

  • Terrasses, vestidores i garatges unifamiliars: un punt de llum (fins a 10 m²) amb interruptor i una base de 16 A en el garatge.

Aquestes ubicacions es consideren “orientatives”, ja que alguns electrodomèstics, com la rentadora, es poden col·locar en una estada diferent a la cuina. A més, es preveu que a cada punt de llum puguin connectar-se una o diverses lluminàries, mentre que s’aconsella que els punts d’utilització per a calefacció i aire condicionat incorporin una regleta de connexió i un dispositiu de retenció de cable.

Altres recomanacions

A més de l’anterior, la Guia Tècnica d’Aplicació en instal·lacions interiors recomana dissenyar la instal·lació amb “suficient previsió”. Això significa que cal reservar espai en el quadre de distribució per a futurs dispositius o habilitar conductes buits per si fos necessari ampliar la instal·lació, “sense necessitat de fer obres”.

Cal reservar espai en el quadre de distribució per a futurs dispositius o habilitar conductes buits per si fos necessari ampliar la instal·lació

En aquest sentit, aconsella preveure un nombre de punts d’il·luminació i preses de corrent superior al que es fixa en la guia per a reduir l’ús de connectors multivía o prolongadors i “evitar la realització de futures modificacions de la instal·lació per personal no qualificat”. La guia anima a no escatimar en preses de circuit per a aconseguir “un estalvi fictici”. Segons explica, incrementar els circuits no significa “obligatòriament” haver de contractar una potència major, sinó que garanteix un major confort, “però no un major consum”.

Finalment, en habitatges de més d’una altura recomana situar un quadre general de comandament i protecció en cada planta perquè els circuits de cadascun dels pisos “estiguin protegits en el quadre situat en la seva planta”. Si a més l’habitatge té jardí, la instal·lació elèctrica de l’exterior ha de ser independent a la de la resta de la casa. En el garatge, es recomana instal·lar un circuit d’enllumenat d’emergència.