Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Distingir maons de qualitat

Han de garantir un bon aïllament tèrmic, ser resistents a l'aigua i limitar el pas de soroll
Per azucena 6 de febrer de 2008
Img hueco gran listado
Imagen: Hispalyt

Els maons són la base de la construcció. El material més emprat donades les seves possibilitats d’aïllament tèrmic i acústic. No estranya, per això, que el Saló CEVISAMA de València hagi decidit celebrar el Dia del Maó. Organitzat per l’Associació de Fabricants de Maons i Teules de la Comunitat Valenciana, aquest Dia pretén retre homenatge a un material tradicional que busca la innovació constantment.

Criteris de qualitat

Els maons han de garantir un bon aïllament tèrmic de l’habitatge. En façanes, els maons amb perforacions han de retenir l’aire en els buits o bé emplenar-se amb un material aïllant que garanteixi protecció enfront de la temperatura externa. Per la seva banda, quan s’empren en envans i murs interiors, és important que realitzin un bon aïllament acústic per reduir els sorolls procedents dels habitatges veïns. Si es donen aquestes dues característiques, l’habitatge guanya en tranquil·litat i s’estalvia energia, tant en calefacció com en aire condicionat.

Img ladrillos articulo

Però a més, els maons han de resistir tempestes, gelades i qualsevol inclemència meteorològica. En cas contrari, es corre el risc que es deteriorin i es produeixin despreniments, exfoliacions o trencaments a causa de la pressió que s’origina en cada peça quan es filtra aigua. Si aquesta se solidifica i augmenta de volum, pot produir esquerdes en el maó fins a trencar-se. Una manera d’evitar aquest problema és revestir els maons o utilitzar peces ja revestides.

L’expansió per humitat ambiental pot provocar l’aparició d’esquerdes i fissures

Una altra conseqüència de la humitat és l’expansió, que augmenta les dimensions dels maons a causa de la captació de la humitat ambiental. L’expansió per humitat pot provocar també l’aparició d’esquerdes i fissures verticals i horitzontals. Aquesta situació, segons l’Associació Espanyola de Fabricants de Maons i Teules d’Argila Cuita (Hispalyt), es pot donar “tant en els murs de càrrega com en tancaments”. En el grossor i origen de les esquerdes influeixen la naturalesa del maó i la seva disposició constructiva.

En aquest sentit, els maons hidrofugados redueixen considerablement la succió de les peces i produeixen un efecte repel·lent de l’aigua de pluja. Quan surten del forn, aquests maons se submergeixen en una solució aquosa de derivats de siliciona que penetra en cada peça. Aquest tractament aconsegueix que les gotes de pluja rellisquin sobre la superfície, la qual cosa millora l’estat de conservació dels maons i els fa menys vulnerables al pas del temps.

Maó cara vista

L’ús més freqüent del maó cara vista és el que es realitza en tancaments exteriors. Són habituals les façanes amb aquest tipus de material, ja que és molt resistent a l’aigua, amb una gran capacitat d’absorció i compressió. Aquest maó es pot trobar amb perforacions en la taula o massís. Aquests últims poden tenir també perforacions, però el seu volum no aconsegueix el 10%.

Img clinker articulo

A més, existeix maó cara vista de tejar o manual, que es fabrica artesanalment i s’utilitza pel seu aspecte estètic; de baixa succió; hidrofugados, amb una major impermeabilidad a l’aigua en estat líquid; i maons clínker i gresificados, fabricats amb argiles especials que aconsegueixen una absorció d’aigua per sota del 6% i són més resistents que el maó ceràmic normal.

Maons buits i perforats

Quan ens proposem aixecar un envà o un mur, hi ha dos tipus de maó imprescindibles: els maons buits i els maons perforats. Són els més comuns i, segons destaca la Secció d’Envans i Murs d’Hispalyt, treballar amb ells per a l’execució d’envans i murs ceràmics “suposa una garantia de durabilitat i resistència, tant mecànica, com a impactes i càrregues suspeses”. Els maons, a més, tenen un bon comportament davant el foc, d’aquí la seva ocupació en la construcció de xemeneies i barbacoes (maons refractaris).

Img ladrillo hueco articuloImagen: Hispalyt

  • Maons buits. Són aquells que tenen perforacions horitzontals en el cant. S’utilitzen tant en obra de paleta interior com revestida. Hi ha maó buit de format tradicional, amb les mesures del mètric o català, i maó buit de gran format, amb una longitud superior a 30 centímetres, un grossor igual o superior a 40 centímetres i una dimensió inferior a 14 centímetres. A més, segons el gruix, es distingeixen maons buits senzills, dobles o triples.
  • Img ladrillo perforado articuloImagen: Hispalyt

  • Maons perforats. Tenen perforacions verticals en la taula, de volum superior al 10 %. S’utilitzen en obra de paleta interior i exterior revestida. Les mesures més habituals són la castellana o mètrica i la catalana, amb una longitud de 24 i 28 centímetres, respectivament.
  • Peces especials

    A més de les formes tradicionals dels maons, existeixen peces amb perfils diferents per adaptar-se a qualsevol treball. El material ceràmic és fàcil de modelar i, per això, resulta senzill obtenir maons de formes diverses. S’empren motlles especials per a aquelles peces que formen part d’un arc, rematen murs o es col·loquen en les cantonades. “El seu ús és recomanable, ja que el seu disseny facilita i millora l’acabat de trobades complicades i punts singulars”, reconeixen en Hispalyt.

    El seu disseny facilita l’acabat de trobades complicades, però de vegades no està contemplat en la normativa vigent

    Cal anar amb compte en manejar aquests maons, ja que de vegades són peces úniques i, si es trenquen o deterioren, pot resultar difícil obtenir un altre igual. A més, l’associació de fabricants recorda que, en respondre a dissenys particulars, “algunes característiques geomètriques d’aquest tipus de peces no estan contemplades en la normativa vigent”.