Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Etiquetatge dels mobles

L'envàs o fullet que acompanya al mobiliari ha de contenir dades bàsiques sobre la seva denominació, composició o origen
Per azucena 2 de desembre de 2008
Img etiquetado muebles

Els mobles han de portar en l’embalatge una etiqueta que informi sobre la seva composició, les condicions d’ús, el preu o el fabricant. Conté, en definitiva, una sèrie de dades que identifiquen el producte perquè els consumidors coneguin les característiques essencials i els possibles riscos com a conseqüència d’una manipulació incorrecta.

Aquest etiquetatge queda regulat per diverses normes la missió de les quals és assegurar “una adequada informació i coneixement suficient per part dels usuaris”. Així, en el cas dels mobles procedents de l’estranger o importats, la normativa exigeix que l’etiqueta sigui traduïda perquè pugui ser entesa.

Contingut de les etiquetes

El Reial decret 841/1985 recull l’obligatorietat que el mobiliari disposi d’etiqueta. Per la seva banda, el contingut de les mateixes quedo regulat pel Reial decret 1468/1988, de 2 de desembre. Aquest considera etiqueta a “tota llegenda, marca, imatge o un altre element o signe descriptiu o gràfic, escrit, imprès, estampat, litografiado, marcat, gravat en relleu, huecograbado, adherit o subjecte a l’envàs o sobre el propi producte”.

L’etiqueta és el mitjà per obtenir una informació “eficaç, veraç i suficient” sobre les característiques essencials del moble

L’etiqueta és el mitjà per obtenir una informació “eficaç, veraç i suficient” sobre les característiques essencials del moble. Per això, no ha d’induir a error o engany, ometre o falsejar dades ni contenir indicacions que suposin confusió amb altres productes. Per contra, ha d’advertir de la possible perillositat del producte o les seves parts.

En concret, les dades mínimes exigibles que han de figurar en l’etiquetatge són:

  • Nom o denominació del producte, perquè pugui identificar-se i distingir-se d’uns altres amb els quals es pugui confondre. Es pot destacar la peça que es tracta (taula, cadira…), el conjunt al que pertany (bany, saló) o el nom comercial del producte. En aquest apartat s’inclouen també, segons recorda AIDIMA (Institut Tecnològic del Moble), el grup de mobiliari (mobles de descans, decoratius, etc.) i els atributs especials (plegable, ignífugo).
  • Composició. Aquesta dada ha de figurar sempre que els materials emprats per fabricar-ho determinin el seu ús, qualitat, seguretat o eficàcia. Comprèn la composició de l’estructura (fusta, plàstic, vidre), revestiments (xapa, melamina, pvc), farciments (escuma, fibra), acabats (tint, cera, vernís) i aspectes decoratius (envellit, decapat).
  • Característiques essencials i recomanacions sobre instal·lació, ús, manteniment, manipulació o perillositat. S’inclouen la ubicació del mobiliari, consells de neteja o instruccions de muntatge.
  • Identificació de l’empresa, al costat de les dades del nom del fabricador, distribuïdor, envasador o transformador.
  • Origen, que pot ser nacional o importat. En el primer cas, es pot incloure la localitat, província o comunitat autònoma, mentre que per a mobiliari importat és aconsellable destacar el país de procedència.
  • Preu. El Reial decret 2160/1993 obliga a exposar el cost final del producte, és a dir, amb IVA (PVP).

Totes aquestes dades han d’aparèixer clars, visibles i fàcilment llegibles. Per això, no es poden utilitzar abreviatures -excepte para les unitats de les magnituds físiques-. A més, les etiquetes han de col·locar-se sobre el propi producte o en el seu envàs, perfectament visibles. Només hi ha una excepció: en els productes duradors d’ús repetit o per raons d’espai, les dades obligatòries poden figurar en fullets o documents que acompanyin al producte.

Mobles infantils

El Reial decret 841/1985 disposa d’un apartat especial dedicat a mobles infantils. En ell, referit especialment a mobiliari per a nens menors de cinc anys, s’estableix la necessitat que se subministri amb una etiqueta que, “sense perjudicis de les exigències derivades de la seva legislació específica sobre etiquetatge”, permeti identificar de manera clara al fabricador. Per a això, és obligatori especificar que es tracta de mobles per a nens menors de cinc anys, el nombre de registre industrial del fabricant espanyol o nombre d’identificació fiscal de l’importador, i el nom, raó social o denominació i domicili del fabricador, importador o venedor.