Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Evitar la condensació en la cambra de bany

Les condícies han de comptar amb obertures d'extracció per evitar la humitat i garantir la sortida d'aire viciat
Per mediatrader 19 de octubre de 2005

Img extr1 art

El nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix que els habitatges han de disposar d’un sistema general de ventilació perquè l’aire circuli. Un requisit que és especialment important en la cambra de bany i en la cuina, ja que ambdues són les estades que registren un major nivell de condensació a causa de l’acumulació de baf i fum. En concret, tant en la condícia com en la cuina, la norma DB HS3, de qualitat de l’aire interior, exigeix la instal·lació d’obertures d’extracció, que han de connectar-se a conductes d’extracció i situar-se a menys de deu centímetres del sostre i a més de deu centímetres de qualsevol racó o cantonada vertical.

L’obertura d’extracció ha de situar-se a menys de deu centímetres del sostre i a més de deu centímetres de qualsevol racó

Gràcies a aquesta norma, s’aconsegueix renovar l’aire interior de manera permanent en extreure i expulsar l’aire viciat, una mesura que és especialment interessant en aquelles condícies que manquen de finestra. Durant la dutxa, el vapor d’aigua es condensa sobre les parets i el sostre, la qual cosa pot provocar l’aparició d’humitats i fongs. L’espai que queda entre els taulells és una important zona de risc. Per això, la nova norma que recull el Codi Tècnic de l’Edificació ajuda a millorar la qualitat de l’aire, però també l’estat de l’habitatge.

Quant al sistema de ventilació, el CTE estableix que pot ser mecànic o híbrid:

  • Ventilació mecànica. La renovació de l’aire es produeix mitjançant el funcionament d’aparells electro-mecànics instal·lats per a aquesta fi.
  • Ventilació híbrida. Quan les condicions de pressió i temperatura ambientals són favorables, la renovació de l’aire s’assembla a la ventilació natural, mentre que si són desfavorables, la ventilació és similar a l’extracció mecànica.

Extractors d’aire

Els extractors són els aparells que s’instal·len en la cambra de bany per renovar l’aire. Poden estar connectats a un conducte de sortida comunitari o accedir directament a l’exterior. Per això, han de comptar amb un sistema “antiretorn” per evitar l’entrada d’aire procedent de l’exterior. Si això ocorregués, a més d’impedir una correcta renovació d’aire, afavoriria la fugida de calor.

Els extractors poden estar connectats a un conducte de sortida comunitari o accedir directament a l’exterior

Quant a la seva ubicació, poden instal·lar-se en el sostre o en la paret, segons el model. En la part frontal compten amb una reixeta de protecció i alguns disposen, a més, d’un temporitzador que manté l’extractor en funcionament fins a un temps després d’apagar la llum o sensors que activen l’aparell en percebre l’aproximació d’una persona.

És important assegurar-se que la sortida d’aire de l’extractor no està obstruïda i que la connexió es realitza a un conducte adequat a la grandària de l’aparell. Respecte a la manera de funcionament, els extractors s’alimenten d’electricitat, per la qual cosa han d’estar connectats a la xarxa. Solen comptar amb un interruptor independent per engegar-los o poden connectar-se al propi interruptor de la llum. D’aquesta manera, quan s’encén la llum, l’extractor s’engega automàticament.

Reixeta de ventilació

Img rejilla art jpg

El Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat al març de 2006, afecta als habitatges de nova construcció, per la qual cosa les anteriors a aquesta data no sempre disposen dels sistemes d’extracció que preveu la nova normativa. Així, la ventilació de la cambra de bany en moltes cases depèn encara de reixetes de plàstic o metall connectades a un conducte de ventilació. Una altra opció és instal·lar les reixetes en la porta de la condícia.

En tots dos casos, per evitar l’entrada d’aire fred es pot col·locar en la reixeta una protecció, sense que aquesta obstrueixi la sortida de baf o aire viciat. Altres aspectes a tenir en compte són l’espessor de la reixeta, que està en funció de l’espessor de la paret o la porta en la qual s’instal·la, i la grandària, que depèn de les dimensions de la cambra de bany.

Altres alternatives als extractors i les reixetes són els ventiladors i els deshumidificadores, que eliminen la humitat. Aquests últims aparells funcionen segons el principi de la condensació, de manera que l’aire humit és aspirat i, després de refredar-se, es condensa en forma d’aigua, que s’evacua a una canonada de desguàs.