Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Funció de les caixes de connexió

En el seu interior alberguen tots els conductors d'un habitatge, per la qual cosa s'empren com a caixes d'entroncament o derivació
Per azucena 26 de febrer de 2009
Img caja registro
Imagen: Elena A.

Imagen: Elena A.

Les caixes de connexió o registre estan presents en tots els habitatges. Es distingeixen perquè compten amb una tapa desmuntable per facilitar la seva obertura si bé, generalment, es localitzen prop del sostre per motius de seguretat. D’aquesta manera es dificulta l’accés a les caixes per part dels nens.

En el seu interior, alberguen totes les connexions d’un habitatge. Protegeixen un cúmul de cables que alimenten els diferents punts de llum i aparells elèctrics que funcionen a la casa. En elles es realitzen tots els entroncaments i derivacions necessàries.

Els cables mai han de retorçar-se per connectar-los, és imprescindible utilitzar regletes

Aquesta part de la instal·lació és una de les més importants perquè assegura la continuïtat del corrent, protegeix enfront d’accidents , millora l’aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permet la seva verificació. En elles es localitza un eixam de cables -les instal·lacions recents allotgen els cables a l’interior de tubs- de diferents colors, que distingeixen els cables fase o actius (pels quals circula el corrent), neutre (de color blau) i de terra (verda i groc).

També contenen borns de connexió individuals o regletes de connexió, dispositius de plàstic als quals es connecten els diferents cables per mantenir la continuïtat del corrent cap a un punt determinat. No està permesa la unió de conductors mitjançant entroncaments o derivacions “per simple retorcimiento o enrotllament”.

Ubicació i disseny

En trams rectes, els registres no han d’estar separats entre si més de 15 metres. Així mateix, ja que la instal·lació només admet recorreguts verticals o horitzontals, mai diagonals, les caixes se situen a la mateixa distància del sostre perquè els cables o tubs arribin amb facilitat d’un punt a un altre.

En aquest sentit, els registres es destinen “únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs”, segons estableix la normativa vigent, o poden servir com a caixes d’entroncament i derivació.

Mesures de seguretat

Per motius de seguretat, les caixes estan fabricades en material aïllant i no propagador de la flama. Les seves dimensions són les necessàries per allotjar “folgadament” tots els conductors que hagin de contenir, encara que existeixen diferents grandàries per ajustar-se a les necessitats d’un habitatge. En concret, la seva profunditat ha de ser, almenys, igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix (el mínim s’estableix en 40 mm), mentre que el seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm.

És preferible utilitzar més d’una caixa en lloc de saturar-les de cables

No obstant això, una de les prioritats és ocultar en cada caixa una quantitat acceptable de cables, és a dir, no saturar-les. Quan sigui necessari, és preferible utilitzar més d’una caixa per albergar totes les connexions.

D’altra banda, cal respectar les distàncies. Quan els cables s’allotgin en tubs i aquests vagin encastats en les parets, els recorreguts horitzontals han d’estar a 50 centímetres, com a màxim, de sòls o sostres. Per la seva banda, els traçats verticals han d’estar a una distància dels angles de cantonades no superior a 20 centímetres.