Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Instal·lació fotovoltaica aïllada de xarxa

Una solució econòmica senzilla de col·locar
Per mediatrader 16 de desembre de 2002

Dins de les instal·lacions fotovoltaiques es pot optar per:

– Aïllada de la xarxa: és una instal·lació en la qual l’electricitat generada serà consumida pel productor.

– Connectada a la xarxa: és aquella on l’electricitat obtinguda es lliura a la xarxa i és venuda a la companyia subministradora.

L’aïllada de xarxa és la més senzilla de les dues, així com la que menor cost representa. El següent pas és decidir la seva aplicació per a triar els components, ja que es pot enfocar aquesta instal·lació tant per a assortir d’electricitat a un petit enllumenat (que per a estalviar el convertidor de corrent continu a corrent altern s’utilitzaran bombetes de corrent continu) en un lloc on o bé no hi hagi presa elèctrica o es prefereixi l’autoproveïment, com per a subministrar electricitat a electrodomèstics que requereixin de corrent altern, per al que l’esquema tindrà una petita variant.

Posteriorment cal triar el tipus de panell fotovoltaic (monocristalino, policristalino o amorf) i la potència que pot generar. El panell generarà un corrent continu la intensitat del qual variarà en funció de la llum, a una tensió determinada pel model de panell (12V o 24V). Aquest corrent s’emportarà a un regulador de càrrega que evitarà que les bateries que s’instal·lin es descarreguin en excés i s’espatllin, de tal manera que es pugui agafar una presa de corrent continu del voltatge corresponent per a consum. Les bateries a instal·lar han de tenir capacitat per a servir l’electricitat durant un temps que es fixarà depenent de la seva utilització, sobretot per a dies que no es tingui suficient radiació.

Amb aquests elements es podria realitzar la primera instal·lació esmentada. En cas de realitzar la segona instal·lació s’ha d’afegir un inversor de 220V per a poder adequar el corrent a la seva manera alterna i a 220V.

Per a realitzar la instal·lació primer cal veure on es poden col·locar els panells necessaris i després calcular la quantitat de panells necessaris. Saber la quantitat de panells que es precisen vindrà detallat en els programes que es diuen ‘de dimensionament’ i que l’empresa que facilita els panells posseeix.

La instal·lació dependrà del model de suport que es posi i es triarà d’entre la gran quantitat existent en el mercat i que possibilita posar en la teulada, en el sòl o en la façana. És molt important que estigui orientat direcció sud i amb una inclinació aproximada de 45° que varia depenent de la zona.

La resta de la instal·lació tan sols és tirar de cable i realitzar totes les connexions.