Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Normes de seguretat elèctrica en el bany

Està prohibit instal·lar els endolls, interruptors i aparells d'il·luminació a menys de 2,25 metres d'altura i a un metre de distància de la banyera o dutxa
Per EROSKI Consumer 11 de setembre de 2022
Instalación eléctrica en el baño
Imagen: DokaRyan
Un relaxant bany d’escuma o una dutxa fresquita després d’un dia de calor abrasadora. El bany és un lloc on posar-se còmode , però també pot convertir-se en una de les estades més perilloses de la casa. A les relliscades i caigudes provocats per l’aigua s’uneixen possibles curtcircuits i descàrregues en tocar un aparell elèctric, endoll o interruptor amb les mans humides. En aquest article t’expliquem quines restriccions tenen les instal·lacions elèctriques en el bany, i com per a evitar riscos la normativa vigent estableix els requisits que s’han de complir i marca les zones més segures per a realitzar la instal·lació.

Què són els volums del bany i com es classifiquen per risc

El volum, en el bany, és el perímetre de seguretat en el qual es pot instal·lar un determinat equip elèctric. Hi ha diferents zones del bany, cadascuna amb el seu nivell de perillositat, i les àrees en les quals s’acumula  humitat  o vapor impliquen un major risc d’accidents elèctrics.

Per a evitar-ho, el. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) estableix el. grau de protecció, el cablejat i els aparells que es poden utilitzar en el bany. En concret, aquesta norma distingeix diverses zones o volums en les estades amb banyera o dutxa, en funció de la perillositat, que estan entre el volum de prohibició 0, el més perillós, fins al volum 3 que és el de menor risc.

Volum 0

Es tracta de la zona de l’interior de la dutxa o banyera des del sòl fins a l’altura que ocupa el plat o banyera.

Volum 1

És la zona vertical per sobre del plat de dutxa o banyera, fins a una altura de 2,25 metres.

Volum 2

És aquella zona des del límit del volum un fins a un metre. 

Volum 3

És el que partirà del volum 2 a una distància de 2,4 metres.

Com distribuir la instal·lació elèctrica de manera correcta

En termes generals, estan prohibits els endolls, interruptors i aparells d’il·luminació que es trobin a menys de 2,25 metres d’altura des de la banyera o dutxa i a menys d’1 metre al voltant de totes dues (excepte els endolls protegits). 

A més, si el. termo o l’escalfador es troba en el bany, ha de situar-se també fora del volum de prohibició. Ull! Per a delimitar cada zona, cal tenir en compte que el REBT no considera als falsos sostres i a les mampares barreres, «a l’efecte de la separació de volums».

Img endollis art

 ✅ Com distribuir endolls i aparells elèctrics

Tenint en compte els volums i els sss, per a distribuir endolls i instlaciones en el bany caldria fer-lo d’aquesta manera:

🔹 Zona o volum 0  

Res. En aquesta zona no es podran instal·lar interruptors, preses de corrent o aparells d’il·luminació dins ni damunt de la dutxa o banyera. 

Hi ha banyeres o dutxes amb llum o hidromassatge però estan regulades per una normativa específica (amb aparells IPX7 i de molt baixa tensió). El fabricant té la responsabilitat que s’adaptin a les normes de la CE i ha d’aparèixer en l’etiqueta.

🔹 Zona 1

En aquest àrea sí que es poden posar preses de corrent protegides per diferencials, i aparells d’il·luminació d’instal·lació fixa. Però sempre cal respectar que les parts metàl·liques fixes no entrin en contacte amb la humitat.

🔹 Zona 2

Aquí ja es poden instal·lar interruptors o endolls de baixa tensió.

🔹 Zona 3

En aquest àrea es poden instal·lar endolls o aparells sense problema.

Requisits dels aparells elèctrics en el bany

 ✅ Elements prohibits

En el bany no es pot instal·lar tot tipus d’aparells. Hi ha components prohibits, com  els quadres de llums . Aquest és un element molt important perquè estigui en una zona on predomina la humitat i on hi ha risc que pugui estar en contacte amb l’aigua.

 ✅ Quins requisits han de complir

🔹 Impermeabilitat

És necessari seleccionar endolls impermeables per al bany, les parts conductores del qual estiguin prou protegides de l’ingrés d’aigua.

🔹 Han de portar l’etiqueta IP-XY indicant el nivell de protecció

Per a conèixer el  índex de protecció  dels aparells del bany, cal mirar l’etiqueta IPXY. En lloc de XY, es col·loquen números del 0 al 8. El primer dels números mostra la protecció del mecanisme contra diversos objectes que cauen en ell, i el segon mostra el nivell de la seva protecció contra la humitat.

Així, per exemple, l’hipotètic IP42 asseguraria protecció contra cossos estranys sòlids de fins a 1 mm (pel nivell 4 enfront de sòlids) i contra la caiguda de gotes d’aigua que cauen amb una inclinació de 15è respecte a la vertical (pel nivell 2 enfront d’humitat).

🔹 Cablejat dins de la paret

La instal·lació ha d’anar per dins de la paret. Si es necessita tendir cables en superfície, s’ha d’usar un cable amb la classe d’aïllament adequada. A més, cal tendir-ho en una canonada corrugada de polietilè.

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
 🔶 En vigor des de 2003, el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió estableixles condicions tècniques i garanties que han de reunir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de baixa tensió.

La. finalitat és preservar la seguretat de les persones, així com el normal funcionament de les instal·lacions.   

🔶 Aquesta normativa afecta als nous edificis construïts a partir de 2003 , així com a les instal·lacions que existien abans de la seva entrada en vigor, però que se sotmeten a ampliacions, modificacions o reparacions d’importància , és a dir, aquelles que afecten més del 50% de la potència instal·lada o a línies completes de processos productius, amb nous circuits i quadres.

Finalment, el REBT afecta a les instal·lacions anteriors a 2003 l’estat de les quals impedeix el normal funcionament d’altres instal·lacions, “segons el parer de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma”, o si implica “un risc greu per a les persones o els béns “.

 🔶 span:2nofaQ;Quant a les obres relacionades amb la instal·lació elèctrica, el Reglament estableix que han de ser realitzadesúnicamentper instal·ladors autoritzats. Reconeix que el projecte i direcció d’obra poden recaure en mans de tècnics titulats competents per a evitar que la. manipulació de la instal·lació elèctrica derivi en accidents greus.