Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Parts fonamentals d’una instal·lació elèctrica

Cada habitatge ha de comptar amb tots els dispositius necessaris que connecten l'escomesa amb els endolls i interruptors
Per mediatrader 6 de febrer de 2002
Img enchufes listado

La instal·lació elèctrica d’un habitatge està composta per diverses parts. Des de l’escomesa , que es localitza en l’exterior de l’immoble, fins a les preses de corrent i interruptors de l’interior, és imprescindible comptar amb una sèrie de dispositius que garanteixin un transport correcte de l’energia per a assegurar el subministrament i evitar accidents.

L’escomesa es localitza entre la xarxa de distribució pública i la caixa general de protecció de l’habitatge. Sense ella, l’electricitat no arribaria a les llars ja que s’encarrega de rebre i distribuir l’energia a través dels comptadors. Pot ser aèria (recorre la façana), subterrània o mixta, però sempre ha de seguir el traçat més curt. Així mateix, quan l’habitatge sigui unifamiliar, cal exigir que l’escomesa sigui individual.

Elements de protecció

És important que en el recorregut de l’electricitat, la instal·lació disposi d’elements de protecció. Un punt de trobada important és el quadre general de protecció. En ell es donen cita el diferencial, l’interruptor de control de potència (ICP) i els petits interruptors automàtics (PIA).

El quadre general de protecció reuneix els dispositius bàsics de protecció

En el cas de l’ICP, sempre cal constatar que està precintat. Aquest interruptor l’instal·la la companyia subministradora en funció de la potència contractada, per la qual cosa és imprescindible assegurar que no pugui ser manipulat pels usuaris. Respecte als PIA, és aconsellable que cada circuit compti amb un, ja que s’encarreguen de limitar la intensitat que aquest circuit és capaç de suportar i un número escàs impediria un bon control.

En cada immoble els circuits habituals són tres: força, enllumenat i cuina. El primer s’encarrega de les preses de corrent, mentre que el segon controla els punts de llum i els aparells elèctrics. Per part seva, el circuit de cuina regula, tal com indica el seu nom, les preses de corrent, els punts de llum i els aparells que es connecten en aquesta habitació.

Final del recorregut

En cada estada de la casa es localitzen una sèrie de dispositius als quals arriba o des dels quals es controla el corrent elèctric. Son els endolls, interruptors -senzills o commutats– i portalámparas. Tots ells estan connectats a una caixa de connexió, que els envia electricitat a través de cables .

Qualsevol d’aquests elements ha de complir els requisits que marca la normativa vigent (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT) i ser material homologat. Així, és preferible que els endolls disposin de presa de terra, sobretot si es preveu connectar en ells aparells de gran consum, i s’han d’evitar els adaptadors múltiples o lladres.

A més, en les caixes de connexió cal emprar regletes per a empalmar uns cables amb uns altres. D’aquesta forma s’aconsegueix no retorçar-los o utilitzar sistemes de fixació dubtosos, com l’esparadrap o la cinta adhesiva.