Infografia

Posada a terra

Puesta a tierra

La posada a terra és imprescindible en qualsevol instal·lació elèctrica per evitar el pas de corrent a les persones, ocasionat per algun desperfecte en el circuit.