Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Precaucions bàsiques en electricitat

Uns coneixements mínims faciliten el manteniment de la instal·lació i redueixen el risc d'accidents
Per EROSKI Consumer 7 de maig de 2002
Img caja registros
Imagen: teleniek0

El manteniment de la instal·lació elèctrica requereix uns coneixements mínims. En aquesta mena de tasques, la seguretat adquireix una rellevància especial, per la qual cosa sempre han de prendre’s les precaucions precises. Saber com funcionen els circuits o quines són les parts fonamentals de la instal·lació ajuda a evitar qualsevol incident desagradable.

Una norma bàsica en els treballs d’electricitat és la precaució. Abans de començar qualsevol tasca, cal tallar el corrent elèctric en tota la casa o, almenys, en la zona en la qual es treballarà. Així mateix, és important disposar de material homologat i comptar amb les eines adequades. Com a mínim són necessaris unes alicates i unes tisores de material aïllant, a més d’un buscapolos.

Manipular la instal·lació comporta cert perill si no es fa amb seguretat. És fonamental saber com actuar. Diàriament es manegen aparells elèctrics, endolls, preses de corrent o interruptors que, si no es mantenen en bon estat, poden ser causa de cremades o altres conseqüències majors.

El mínim que s’ha de saber

Quan s’emprèn qualsevol treball de manteniment o reparació cal fixar-se en l’estat dels cables. El corrent elèctric circula a través d’ells i, per tant, han d’estar en bon estat. Un cable pelat i en contacte amb un altre pot produir guspires i curtcircuits que danyen la instal·lació.

Cap cable ha d’estar pelat i totes les parts del circuit han de funcionar correctament

El corrent es produeix durant el desplaçament d’electrons al llarg d’un conductor. Per això, és imprescindible assegurar que totes les parts del circuit es troben en bon estat: el generador ha de subministrar electrons suficients, els conductors no han d’estar danyats, els interruptors o aparells de tall del corrent tampoc poden fallar i el receptor ha de transformar els electrons en energia lluminosa, calorífica o altra.

En aquest sentit, cal prestar una atenció especial als treballs que es realitzen en el bany i en la cuina, ja que l’aigua pot espatllar alguna part de la instal·lació. Cal distingir tres zones:

  • Zona de prohibició, que es correspon amb la banyera i la dutxa, per la qual cosa queda prohibida la instal·lació de qualsevol aparell elèctric.
  • Zona de protecció, en la qual es poden instal·lar endolls de seguretat.
  • Zona exterior, aquella en la qual s’admeten aparells que manquin de parts metàl·liques.

Termes claus

El risc d’accident elèctric és proporcional a la quantitat d’electrons per segon que recorren un circuit. És a dir, com més gran sigui la intensitat de corrent -mesura en amperes-, major serà el perill.

D’altra banda, cal tenir en compte que tots els conductors presenten una resistència al pas del corrent. La longitud, material i secció del cable influeixen en aquesta mesura, de manera que els conductors prims i llargs oposen una resistència major.

Quant als aparells elèctrics que es connecten a la xarxa, la seva potència ha d’estar d’acord amb la tensió contractada ja que, de no ser així, es pot cremar l’endoll o danyar el circuit.