Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Prevenir l’aparició d’òxid

El procés de galvanització dificulta l'oxidació del ferro i l'acer
Per mediatrader 3 de agost de 2006
Img acero galvanizado
Imagen: Kyle May

Els mobles de ferro o els reixats d’acer poden presentar problemes d’oxidació si no es prenen les mesures oportunes. Encara que un bon manteniment és sempre necessari, la manera de fabricació i el tractament posterior dels metalls influeixen en l’estat de conservació i en la seva resistència al pas del temps.

El procés de galvanització evita que una peça s’oxidi. Es pot aplicar tant en ferro com en acer per “fer front a la corrosió que experimenten aquests materials quan s’exposen a l’atmosfera, les aigües i els sòls”, explica l’Associació Tècnica Espanyola de Galvanització (ATEG). El procediment es realitza en calent. En concret, les peces se submergeixen en un bany de zinc fos a 450º C, la qual cosa permet la formació d’un recobriment de zinc sobre els metalls (incloses les parts huecas). Aquest recobriment està format per diverses capes d’aliatges zinc-ferro i una capa externa de zinc pràcticament pur.

Les peces se submergeixen en un bany de zinc fos a 450º C, la qual cosa permet la formació d’un recobriment

Prèviament, perquè el resultat sigui òptim, segons l’ATEG, la superfície de les peces ha d’estar “químicament neta”, per la qual cosa han de sotmetre’s “a un procés de preparació superficial”. L’habitual és que aquest procés ho realitzi un professional, ja que requereix un treball minuciós del que dependrà el resultat final. Entre altres coses, els materials galvanitzats s’utilitzen en estructures d’aïllament acústic o en portes per a garatges. Es poden galvanitzar peces tan dispars com a cargols, tubs, accessoris de canonades o filferro, entre unes altres.

Característiques

Gràcies al procés de galvanització, els metalls tractats aconsegueixen una major resistència als cops, a l’abrasió i a la corrosió. No obstant això, les zones que queden sense cobrir o resulten danyades per cops i esgarrapades poden ser tractades amb productes específics que “taponan les petites discontinuïtats”. El recobriment que s’aconsegueix després de la immersió en zinc actua com a barrera enfront d’un mitjà agressiu i proporciona una protecció duradora enfront de la corrosió atmosfèrica, en funció de les “condicions climatològiques del lloc i de la presència en l’atmosfera de contaminants agressius, com són els òxids de sofre (originats per activitats urbanes o industrials) i els clorurs (normalment presents a les zones costaneres)”, puntualitza l’ATEG.

Els principals avantatges dels recobriments galvanitzats en calent són, per tant, una durada i una resistència mecànica elevada, la protecció integral de les peces -tant en la part exterior com a interior-, una protecció que actua com a barrera enfront de les condicions climatològiques adverses, l’absència de manteniment i la facilitat per pintar la superfície.

Principals aplicacions

Les peces galvanitzades es poden emprar en una gran varietat d’aplicacions. La principal és l’edificació, per a estructures, fusteria, escales, baranes, closos o bastides. Així mateix, és molt resistent en grans obres, com a ponts, túnels, armadures per a formigó o panells de façana.

La construcció, el mobiliari urbà o l’agricultura recorren a estructures galvanitzades

En les carreteres, la galvanització és molt útil per a la construcció de passarel·les, senyalització, barreres de seguretat, pantalles acústiques o parapets, mentre que en el mobiliari urbà s’empra en fanals, semàfors, contenidors, bancs o instal·lacions per a parcs i jardins.

Les torres i subestacions elèctriques, les antenes de telefonia i els repetidors de televisió també recorren a metalls galvanitzats, així com la indústria de l’automoció, l’agricultura i ramaderia (magatzems, estables i corrals) o els elements d’unió (claus i fixacions).