Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Protecció dels aparells elèctrics

Els electrodomèstics amb doble aïllament són més segurs perquè disposen de protecció reforçada en el cable i en les parts metàl·liques
Per azucena 7 de març de 2008
Img cablespelados
Imagen: Belden

Imagen: Belden

Cada aparell elèctric ha de ser utilitzat per a la finalitat amb que es va fabricar. Un ús incorrecte pot implicar sobrecàrregues o derivar en un estat de conservació dubtós que posi en risc la seguretat de les persones. En aquest sentit, un dels factors a tenir en compte és el tipus d’aïllament. A causa de l’ús freqüent dels electrodomèstics, el cable i les parts metàl·liques que es connecten al circuit han d’estar protegides adequadament per suportar estirades, caigudes o el desgast per un ús continuat.

El Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) estableix les condicions tècniques i les garanties que han de reunir les instal·lacions elèctriques per assegurar el seu normal funcionament. L’objectiu és preservar la seguretat de les persones i els béns. “Aquesta classificació pretén especificar la protecció que existeix de l’aparell elèctric pel que fa a les persones que intervenen en el seu ús”, concreta Juan Antonio Peó, secretari tècnic de la Federació Nacional d’Empresaris d’Instal·lacions Elèctriques i Telecomunicacions d’Espanya (FENIE). D’acord a la normativa, els aparells es classifiquen en quatre grups, segons el grau de protecció i el tipus d’aïllament:

  • Classe O. Són els aparells més perillosos, ja que les parts metàl·liques que es connecten a un conductor no tenen dispositius de protecció. També manquen de presa de terra i el seu aïllament és funcional, és a dir, el necessari per assegurar que l’aparell funcioni. Aquest aïllament s’empra en electrodomèstics petits, encara que tendeix a desaparèixer. Per identificar-los, els aparells poden portar inscrit “Classe 0” o mancar d’indicació.

  • Classe I. A més de l’aïllament bàsic, les parts metàl·liques estan connectades a un born de terra, que es connecta al seu torn al circuit. “La presa de terra és un element molt important de protecció, ja que protegeix a l’usuari enfront d’una possible electrocució”, destaca Peó. Es distingeixen perquè en la placa de característiques de l’aparell apareix un símbol a manera de piràmide invertida, amb una barra vertical en el mitjà. Aquest aïllament és apte per a grans electrodomèstics.

  • Classe II. Són els més fiables. Tenen doble aïllament o aïllament reforçat, que aconsegueix una protecció més segura i duradora. Les parts metàl·liques estan separades de la resta amb peces aïllants. La seva identificació és un símbol format per dos quadrats (un més petit a l’interior d’un altre més gran) o “Classe II”. Són els electrodomèstics que s’usen habitualment en exteriors o en llocs on poden entrar en contacte amb aigua (cambra de bany), com l’assecador de pèl o la màquina d’afaitar.

  • Classe III. Es refereix als aparells que funcionen amb voltatges de baixa tensió, inferiors a 50 volts. És un aïllament freqüent en les joguines. Aquests aparells es distingeixen perquè porten inscrit “Classe III” o el valor de la tensió nominal dins d’un rombe.

Altres normes de seguretat

Per garantir un ús correcte dels aparells elèctrics, la Guia tècnica d’aplicació del REBT recull una altra sèrie de normes molt senzilles. Així, recomana manipular els electrodomèstics sempre amb les mans seques i mai en el bany o sota la dutxa, ja que hi ha risc d’electrocutar-se. No cal deixar cap aparell prop de la banyera, per evitar que caigui al seu interior, i tampoc cal usar aparells amb els cables pelats o les clavilles trencades.

No cal tirar del cable per desconnectar els aparells ni acumular diverses connexions en un mateix endoll

Quant a les connexions, no és convenient acumular diverses en un mateix endoll o usar un lladre, deixar aparells elèctrics connectats a l’abast dels nens, desconnectar-los mitjançant una estirada o endollar-los a una presa de corrent la potència de la qual no s’adecua a la de l’electrodomèstic. En aquest últim cas, podria cremar-se la base de l’endoll.