Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Requisits dels sifons

Han de ser accessibles i instal·lar-se el més a prop possible de la vàlvula de descàrrega dels sanitaris
Per mediatrader 23 de maig de 2005
Img sifon
Imagen: steph p

Els sifons es col·loquen en el sistema de desguassos per impedir, principalment, que les males olors procedents de les canonades pugin a l’interior de la casa. Així mateix, eviten que arribin a les canonades bona part de les impureses que es colen per l’aigüera i els aparells sanitaris. Per això, per exercir la seva funció de manera correcta, han de complir la normativa.

El Document Bàsic HS -Codi Tècnic de l’Edificació- que fa referència a la Salubritat estableix els requisits per a sifons individuals i pots sifónicos (que compleixen la mateixa funció, però s’instal·len en el sòl) i determina com a primera regla que siguin accessibles “en tots els casos”. Per a això, els tancaments no han de quedar tapats o ocults per envans o forjats, excepte en el cas dels pots sifónicos encastats en forjats, que es poden utilitzar “en condicions ineludibles i justificades de disseny”.

Els tancaments no han de quedar tapats o ocults per envans o forjats

L’accés als sifons es realitza a través d’un dispositiu de registre amb forma de tap roscat. Han d’instal·lar-se el més a prop possible de la vàlvula de descàrrega de l’aparell sanitari perquè la part de canonada en contacte amb l’ambient sigui mínima. En el cas del vàter, aquest sanitari manca de sifó perquè la seva pròpia forma ho simula i evita la sortida de males olors.

Per la seva banda, els pots sifónicos han de tenir un diàmetre mínim de 110 mil·límetres i quedar igualats amb el sòl. El dispositiu d’accés és una tapa de tancament hermètic, “estanca a l’aire i a l’aigua”. A més, han de portar incorporada una vàlvula de retenció contra inundacions -amb boia flotador i desmuntable per accedir a l’interior- i un tap de registre que permeti arribar al tub d’evacuació, en cas d’embús o obstrucció.

Característiques

La normativa també homologa les característiques dels sifons. Així, estableix que han de ser llisos, fabricats en un material resistent a les aigües evacuades i amb un espessor mínim de tres mil·límetres. Un requisit bàsic és que siguin estancs per evitar les fugides d’aigua i les males olors.

Han de ser llisos, resistents a les aigües evacuades i amb un espessor mínim de tres mil·límetres

Els sifons han de revisar-se i desembussar-se sempre que es produeixi una disminució apreciable del cabal d’evacuació o quan hi hagi obstruccions. En el cas de locals humits i cobertes transitables, els embornals i els pots sifónicos han de netejar-se cada sis mesos. En locals no transitables la periodicitat és de, almenys, una vegada a l’any.

És important que tant els embornals, com els pots sifónicos i els sifons individuals es mantinguin sempre amb aigua per evitar males olors. També aquells que es trobin en terrasses i cobertes.