Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Serres manuals i elèctriques

Es triarà l'una o l'altra en funció del material que es vulgui tallar, però en tots dos casos s'ha d'ancorar la peça en una taula de treball
Per mediatrader 17 de maig de 2004
Img serrar madera

Fusta, ceràmica, plàstic o metalls. Per a realitzar corts en qualsevol d’aquests materials només cal triar el tipus de serra més adequada, ja sigui manual o elèctrica, i seguir les pautes de cort adequades per a cada cas. A més, per a facilitar la labor i evitar riscos, s’ha d’ancorar la peça en una taula de treball amb sergents, caragols de fixació o qualsevol altre sistema que garanteixi la seva estabilitat.

Serrat manual

Després de subjectar amb fermesa la peça sobre la qual es treballarà, es marca la línia de tall amb un llapis. Si el treball requereix una major precisió, es repassa diverses vegades el traç amb un cúter.

Per a realitzar un tall a través, s’empunya la serra amb l’índex recolzat en la fulla per a poder guiar millor el seu moviment. El tall de la serra ha de formar un angle aproximat de 20° sobre la fusta o material que es vagi a tallar. Si el treball és de precisió, les dents han de córrer al costat del traç deixat pel cúter.

Amb la serra cap al cos, s’ha d’exercir la pressió necessària per a deixar petjada en la peça. Per a aconseguir una esquerda la profunditat de la qual sigui equivalent, com a mínim, a la de les dents de la serra, s’ha de repetir aquesta operació tantes vegades com sigui necessari.

Després d’aprofundir el tall amb moviments alterns d’avanç i reculada, quan s’hagin tallat uns 25 centímetres de la peça, s’ha d’augmentar l’angle d’incisió de la serra fins a uns 45°. En aquest punt, no és necessari exercir excessiva pressió, ja que la serra ha de treballar en gairebé tota la seva longitud.

Amb la serra cap al cos s’ha d’exercir la pressió necessària per a deixar petjada en la fusta

Si la peça és de fusta, es pot evitar que en arribar al final del tall s’astelli. Per a això, cal serrar en sentit perpendicular als anells anuals. Si se serren panells fins, es pot pegar cinta adhesiva en la cara inferior de la línia de tall de la peça per a evitar les estelles.

Per als talls longitudinals, el procés és similar. En aquest cas, en arribar als primers 25 centímetres, s’ha d’elevar l’angle d’incisió de la serra fins a uns 60°. Si la serra salta o s’embussa, n’hi ha prou amb disminuir una mica l’angle.

En els talls llargs cal mantenir separades les parts. Per a això, s’introdueixen tascons de fusta.

Serres elèctriques

Al marge de la mena de serra elèctrica triat, s’ha de seleccionar la fulla de serra en funció del material sobre el qual es treballarà. A més, per a traçar la línia de tall, s’ha de tenir en compte el gruix de la fulla.

Si el tall es duu a terme amb una serra de calar, és necessari regular el moviment pendular. Com més gran sigui aquest, menor serà la fricció. No obstant això, el tall també serà menys precís. Perquè això no ocorri, s’ha de tenir en compte el tipus de material. Si es treballa amb planxes primes, el moviment pendular ha de ser nul. Els materials durs requereixen un lleuger moviment, que s’ha d’accentuar si la peça no té excessiva duresa. Finalment, si el material és tou, el moviment serà fort.

Si el tall es duu a terme amb una serra de calar, és necessari regular el moviment pendular

En tallar s’han de realitzar calats progressius. Per a això, es dóna suport a la part davantera de la base sobre el tauler i s’inclina a poc a poc la màquina fins que la fulla de serra penetri en la taula.

Per a utilitzar una serra circular, s’ha de regular l’altura de tall en funció del gruix que es vol tallar. Després d’alinear la fulla respecte del traç de tall, s’acosta aquesta al tauler fins que entrin en contacte. El tall s’ha de fer amb suavitat. Cap al final d’aquest, es modera l’avanç i se separa d’un traç la fusta restant.

Per a realitzar corts angulars o a biaix, cal regular la base amb l’angle apropiat.

Quan el tall es realitza amb una serra de sabre, s’ha de regular l’empunyadura de manera que permeti un control total sobre la màquina. Si el tall es realitza per immersió, s’ha de subjectar la màquina amb fermesa, amb un angle que permeti que la fulla entri de manera progressiva. Per a corts a ras, s’han d’utilitzar fulles d’alta flexibilitat que es puguin corbar.