Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

6 formes de confirmar l’esborrany de la Renda

Per Internet, per telèfon o en una oficina d'Hisenda es pot validar l'esborrany de la Declaració de manera senzilla, encara que sempre després d'haver-ho revisat a consciència
Per Blanca Álvarez Barco 30 de maig de 2016
Img confirmar borrador hd
Imagen: NakoPhotography

Tant si surt a retornar com si toca pagar, l’esborrany de la Declaració de la Renda es pot confirmar per Internet, per telèfon i fins a amb una cita prèvia en una oficina de l’Agència Tributària (AEAT). Ratificar l’esborrany és un tràmit senzill i més ràpid del que es pugui pensar. Però cal anar amb compte amb les dates per poder fer-ho en termini i revisar-ho a consciència, i no validar-ho sensemés . L’esborrany és solament una eina per fer la Declaració i pot contenir errors. I si hi ha alguna cosa malament en ella, la responsabilitat és del contribuent! En aquest article s’expliquen amb detall les vies que hi ha per confirmar l’esborrany de la Renda.

L’esborrany de la Declaració s’ha estès a tots els contribuents que hagin obtingut durant l’exercici rendes de qualsevol naturalesa, excepte les derivades d’activitats econòmiques. Si es vol confirmar, hi ha diverses opcions, totes molt senzilles: des d’acudir a una oficina d’Hisenda fins a fer-ho per Internet o via telefònica.

1. Confirmar per Internet la Declaració a retornar

Es pot validar l’esborrany per Internet, si s’entra a la web de l’Agència Tributària i es busca la icona Renda WEB, l’eina per tramitar la Declaració. Una vegada dins, es confirma amb el certificat o DNI electrònics, amb el NIF i el nombre de referència facilitat per Hisenda o amb la Clau PIN

2. Confirmar per telèfon una Declaració a retornar

També és possible ratificar l’esborrany per telèfon, en el número 901 200 345, de dilluns a divendres i de 9:00 a 21:00 hores. En aquest cas cal indicar el NIF i el nombre de referència.

3. Altres vies per confirmar un esborrany a retornar

Es pot confirmar també l’esborrany en qualsevol entitat col·laboradora, en una oficina de l’Agència Tributària (prèvia petició de cita) i en qualsevol altra oficina habilitada per les comunitats autònomes.

A més, és possible validar-ho i lliurar-ho en els caixers automàtics, a través de banca electrònica o de la banca telefònica de les entitats de crèdit col·laboradores en la qual es vulgui rebre l’import de la devolució.

Img documentos2 grande
Imatge: Gaston THAUVIN

4. Surt a pagar? Confirmar l’esborrador via electrònica

Per confirmar on line un esborrany a ingressar, caldrà connectar-se amb la seu electrònica d’Hisenda i accedir al Servei de tramitació de l’esborrany. Allí cal emplenar en el formulari correpondiente el codi ANAVEN i, si es desitja, les opcions de fraccionament del pagament i la domiciliació del segon termini.

Després d’efectuar l’ingrés en l’entitat col·laboradora, es procedeix a ratificar l’esborrany mitjançant la consignació del nombre de referència i, si la Declaració és acceptada, es retornen en pantalla les dades corresponents a la Renda presentada (amb un codi de verificació de 16 caràcters), que s’han d’imprimir i conservar.

5. Confirmar un esborrany a ingressar al banc o Hisenda

A més de confirmar la Declaració a ingressar per Internet, és possible fer-ho per altres vies. Així, està l’alternativa de realitzar-ho en les entitats col·laboradores, mitjançant el Model 100 “Document d’ingrés o devolució de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques” en paper imprès i signat. En ell ha d’aparèixer el codi ANAVEN i les opcions de pagament que es volen efectuar.

També es pot validar i tramitar en caixers automàtics, banca on line o telefònica dels bancs i caixes col·laboradors. Per a això cal facilitar, en aquest cas, el NIF i el nombre del justificant del model 100.

Img hacienda grande
Imatge: racorn

6. I si la Declaració surt pagar i s’opta per la domiciliació?

Si la Declaració surt a pagar i s’ha optat per la domiciliació bancària, es pot confirmar l’esborrany per Internet amb el sistema Renda WEB. També és possible fer-ho per telèfon, on requeriran algunes dades com el NIF, el nombre de referència i l’ANAVEN del compte en la qual es vulgui efectuar la domiciliació. A més, es pot confirmar en les oficines d’Hisenda o en les entitats col·laboradores.