Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

6 formes de pagar menys a Hisenda

A la Declaració de la Renda és possible deduir-se despeses familiars, col·laboracions amb ONG i fins a la compra i el lloguer de la casa
Per Blanca Álvarez Barco 26 de maig de 2016
Img deduccioneshacienda hd
Imagen: .shock

Les deduccions de la Declaració de la Renda faran que s’aboni menys a Hisenda i inclouen des de despeses familiars fins a ajudes a ONG i pagaments per la casa. Tributar en funció dels ingressos no significa desemborsar més de l’hagut de. Hi ha vegades que es desconeixen deduccions a les quals es tenen dret i, per tant, no es tenen en compte en fer la Declaració de la Renda. Per evitar-ho, a continuació s’enumeren les sis deduccions més importants per no pagar més a l’Agència Tributària en aquesta Declaració.

1. Deducció en Hisenda per habitatge habitual

És la deducció que més s’apliquen els constribuyentes a la seva Declaració de la Renda. Però convé recordar que solament és possible aplicar-la si s’ha comprat la casa abans de l’1 de gener de 2013. Qui adquirís un immoble des d’aquesta data no pot desgravar-se gens per la compra.

Amb caràcter general permet deduir el 15% de les quantitats destinades a adquisició d’habitatge sobre una base de màxima de 9.040 euros. Les quantitats que poden incloure’s engloben els diners de la hipoteca, així com els de les assegurances lligades a aquesta i altres despeses que es produeixen en comprar-la.

Aquesta deducció es pot aplicar solament sobre la casa habitual i no sobre segones residències. En canvi, sí es pot deduir els diners invertits en rehabilitació o construcció d’habitatge, amb el mateix límit abans citat.

Img ahorrar energia grande
Imatge: Dave Dugdale

2. Deduir-se el lloguer: solament l’arrendatari

Després de la reforma fiscal de 2014 es va eliminar la deducció per lloguer per als inquilins, independentment de la seva edat o ingressos. Per contra, els arrendataris mantenen un desgravament del 60% dels seus ingressos, amb independència de l’edat de l’inquilí. Ull a aquest canvi! En exercicis anteriors, el percentatge arribava al 100% si l’arrendatari era menor de 30 anys.

No obstant això, alguns inquilins encara poden deduir-se el lloguer: els que tinguin signat el seu contracte abans de l’1 de gener de 2015. La base imposable del contribuent ha de ser menor de 24.107 euros i la deducció és del 10,05% de les quantitats destinades a pagar el lloguer. També es poden deduir despeses que de vegades s’imputen a l’arrendatari, com la comunitat o l’IBI.

Cal recordar, a més, que respecte al lloguer és important consultar si la comunitat autònoma en la qual es resideix aplica deduccions. Gairebé totes contemplen beneficis fiscals, encara que amb límits d’edat i renda. Si es compleixen els requisits, és possible deduir-se el tram autonòmic. I si es va llogar abans de l’1 de gener de 2015, aplicar-se els dos: l’estatal i l’autonòmic corresponent. Això sí, per evitar problemes cal saber que solament es pot implementar si:

  • El propietari va dipositar la fiança en l’organisme autonòmic corresponent.
  • El nom de l’inquilí apareix en el contracte d’arrendament.
  • Es té resguard del pagament del lloguer.

3. Què es poden deduir les famílies?

Aquest any la Declaració de la Renda contempla deduccions per maternitat, per a famílies nombroses o per tenir a càrrec persones amb discapacitat.

En el cas de les mares treballadores, si tenen al seu càrrec nens menors de tres anys, poden aplicar-se una deducció d’1.200 euros en la Renda 2015. Aquesta quantitat es pot demanar per endavant (un pagament de 100 euros al mes); després, en fer la Declaració, han de marcar que ja han cobrat aquests diners.

Com en el cas del lloguer, convé estar atent a les possibles deduccions autonòmiques a les quals es pugui tenir dret.

4. Deduccions per donatius

Els desgravaments per donatiu han millorat la seva fiscalitat. Es pot deduir el 50% dels primers 150 euros que es destinin a ONG i fundacions. A partir d’aquí, la resta de donacions deduiran un 27,5%. També es premia la fidelitat, doncs s’aplica un tipus incrementat a les donacions a una mateixa entitat per tercer any consecutiu, sempre que en els dos anteriors hagi augmentat també la quantia de la donació. La deducció és del 32,5% sobre les quantitats aportades.

Respecte als anomenats programes prioritaris de mecenatge (lluita contra la violència de gènere, els donatius a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, certs programes de voluntariat o recerca, l’Institut Cervantes…), la deducció asciente a un 55% sobre els primers 150 euros i un 32,5% sobre la resta de quantitat aportada. I hi ha també un tipus incrementat del 37,5%.

5. Activitats econòmiques i inversions també es dedueixen

Els contribuents que realitzin activitats econòmiques o inversions es poden beneficiar d’algunes deduccions previstes en l’impost de societats. Entre les activitats i inversions subjectes a deducció es troben les activitats de recerca i desenvolupament, la creació d’ocupació (especialment si és per a persones amb discapacitat), la reinversió de beneficis, les inversions en espectacles audiovisuals o el suport a esdeveniments d’interès públic.

6. Deducció per accions en empreses de recent creació

Si el contribuent ha subscrit accions d’entitats de nova creació, es podrà aplicar a la Declaració una deducció del 20% de les quantitats que hagi aportat. El límit del valor de les accions comprades és de 50.000 euros, per la qual cosa la deducció màxima serà de 10.000 euros.

Deduccions autonòmiques

Les comunitats autònomes apliquen deduccions en diferents matèries, com l’habitatge habitual, el lloguer, a les famílies o per discapacitat. Totes elles poden consultar-se en la comunitat autònoma de residència, on li explicaran els beneficis fiscals al fet que tingui dret i els requisits per poder aplicar-los.