Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

6 passos per calcular la teva quitança

Amb solament sumar nòmina, vacances no gaudides i pagues extra no cobrades i restar les cotitzacions és possible conèixer la quitança de manera senzilla i en pocs minuts
Per Blanca Álvarez Barco 16 de novembre de 2016
Img finiquito dinero

No és capaç de calcular la seva quitança? És més senzill del que sembla. En sol sis passos que es detallen en aquest article es pot obtenir. N’hi ha prou amb tenir en compte alguns conceptes com el salari, les vacances que quedin per gaudir o les pagues extraordinàries no abonades. Després de sumar-los i restar les deduccions, es tindrà calculat quant deu l’empresa al treballador en concloure la relació laboral. Però si no veu capaç o amb ganes de fer comptes, també es pot recórrer a les calculadores de quitança que hi ha a la Xarxa, doncs en pocs minuts resolen el problema.

Què és la quitança?

La quitança és un document que lliura l’empresa al treballador en finalitzar una relació laboral. En ell es desglossen tots els conceptes que s’han d’abonar per part de la companyia a l’empleat a la data de l’acomiadament. Ha d’incloure, entre unes altres, l’import de les vacances no gaudides, la part de la nòmina del mes en el qual es produeix la fi de la relació laboral, la part proporcional de les pagues extres i la indemnització per acomiadament, si escau.

És important, com recomana María Esmeralda Rom des del bufet laboralista Rincón & Rom, revisar bé el document i, si no és de la satisfacció de la persona (el contingut, les quantitats o ambdues coses), signar i especificar -en totes les pàgines si hi ha més d’una- “No conforme” al costat de la rúbrica, per tenir la porta oberta a poder reclamar després.

Img contrato finiquito grande
Imatge: andibreit

Com calcular la quitança en 6 passos

 • 1. Calcular l’última nòmina. Si es disposa d’un salari fix, es té en compte l’última nòmina, però si és un sou variable, serien les sis últimes nòmines. Cal esbrinar quant es guanya al dia, per saber quant correspon cobrar de l’última nòmina. Si es perceben 1.000 euros, són 33,3 euros al dia. Si l’últim mes s’han treballat 15 dies fins a finalitzar la relació laboral, per aquest mes s’hauran de rebre 499,5 euros (33,3 x 15).

  Aquí cal tenir en compte també, si n’hi ha, el plus d’antiguitat i de nocturnitat/conveni/transporti…, calculant el que correspon de la mateixa manera que la nòmina.

 • 2. Conèixer els dies de vacances no gaudides. En els contractes apareix el nombre de dies de vacances remunerades per any treballat. Si es tenen 30 dies de vacances, corresponen 2,5 dies per mes; si es tenen 24 dies, 2 dies per mes, etc.

  S’ha de calcular l’import per les vacances no gaudides. Si donen 24 dies a l’any i acomiaden el 15 d’octubre, serien 19 dies de vacances (2 dies per mes, per octubre sol 1). Si s’han gaudit de 15 i queden 4, han d’abonar aquests 4 dies. Com al dia -amb un sou d’1.000 euros al mes- es guanyen 33,3 euros, han de pagar per vacances no gaudides 133,2 euros (33,3 x 4).

 • 3. Pagues extra no cobrades. S’ha de calcular quant correspon de les extres no cobrades. Si es tenen dos (juliol i desembre), primer cal dividir el sou (1.000 euros) entre els dies de l’any, la qual cosa donaria 2,73 euros, que són els euros diaris que reté l’empresa de cada paga.

  Si el contracte va finalitzar el 15 d’octubre, cal calcular quants dies passen des de l’abonament de la paga extra de gener fins al dia de l’acomiadament (288 dies) i el mateix des de la segona paga fins a l’acomiadament (107 dies). De l’extra de gener han de 786,24 euros (288 x 2,73) i de la corresponent a juliol, 292,11 euros (107 x 2,73), per la qual cosa deurien un total d’1.078,35 euros per les extres.

 • 4. Sumar tots aquests conceptes. Després de sumar l’última nòmina, les vacances no gaudides i les extres no cobrades, solament queda restar les deduccions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.
 • 5. Incloure indemnització, si la hi ha. Si correspon indemnització (solament en casos d’acomiadaments objectiu i improcedent), cal sumar-la aquí. La indemnització depèn dels dies treballats per any i del tipus de contracte.

  El màxim que es cobrarà, per al total de dies d’antiguitat acumulats, amb sort -si és un contracte anterior a la reforma laboral de 2012– és una indemnització de 45 dies de salari per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats. “És una indemnització destinada a l’extinció”, assenyalen des del despatx laboralista. En l’actualitat, es cobra un màxim de 33 dies de salari per any treballat (amb un topall de 24 mensualitats) o 20 (amb un topall de 12 mensualitats) en cas dels acomiadaments objectius.

  La indemnització, de vegades, es lliura en un document aparti, adjunt a la quitança. Si no s’està d’acord amb la mateixa, s’ha de signar cada fulla i expressar “No conforme”, com succeïa amb la quitança.

 • 6. Restar les cotitzacions per contingències, desocupació, etc. i la corresponent retenció de l’IRPF.

Img calculo mi finiquito grande
Imatge: falovelykids

Calculadores de quitances per Internet

A la Xarxa hi ha calculadores de préstecs, hipoteques, assegurances… i també de quitances! En pocs minuts i si es tenen dubtes, es pot recórrer a una d’aquestes calculadores per saber quant li correspon cobrar a un treballador quan s’acaba la relació laboral.

En calculartufiniquito.com, calcularfiniquito.es o tucapital.es, n’hi ha prou amb introduir les dades corresponents al salari brut anual, el nombre de pagues, la primera i última jornada de treball en l’empresa, els dies de vacances a l’any, els de vacances gaudits en aquest any i, si escau, la indemnització per acomiadament (dies per any treballat). Després d’emplenar-los, la calculadora oferirà la quitança, sense haver de fer res més.

La carta d’acomiadament, un document important

La carta d’acomiadament és el document més important després de la quitança. Aquesta carta, on l’empresa notifica al treballador la fi de la relació laboral, ha d’incloure la data exacta en què la lliuren, així com la data en què tindrà efecte l’acomiadament i l’empleat no haurà de tornar al seu lloc laboral. També ha d’indicar-se la causa que motiva l’acomiadament.