Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Accedir a un crèdit a través de la nòmina

Aquesta via de finançament és una opció interessant, sempre que el préstec no contempli interessis
Per José Ignacio Recio 12 de març de 2011
Img billetes
Imagen: jorge vicente

Bancs i caixes proporcionen als particulars que tinguin domiciliada la seva nòmina la possibilitat d’obtenir un crèdit en condicions especials. Permeten l’accés a un màxim de dotze nòmines o l’equivalent a 48.000 euros, encara que les quantitats màximes que un usuari pot sol·licitar està d’acord amb els seus ingressos mensuals en el seu compte corrent. Aquesta via de finançament pot ser una opció interessant, ja que l’únic requisit per obtenir-ho és tenir domiciliada la nòmina. No obstant això, solament compensa en cas que el préstec no contempli interessos.

Solució creixent

L’accés a un crèdit a través de la nòmina és una de les fórmules més interessants per aconseguir finançament en condicions preferents. En moltes de les propostes bancàries es poden obtenir sense interessos, amb la finalitat d’evitar que l’endeutament dels particulars s’acreixi amb aquests avançaments puntuals. Aquesta fórmula se segueix des de fa diversos anys per les principals entitats de crèdit d’Espanya, però en els últims mesos, moltes altres que fins ara no ho contemplaven en la seva oferta han decidit comercialitzar aquests productes. A més, són nombrosos els bancs i caixes que han variat de manera substancial les seves condicions de contractació per adequar-les a l’actual mercat creditici.

Per accedir a aquest finançament, solament imposen una condició: tenir domiciliada la nòmina (o la pensió) en l’entitat que brinda aquest servei. A partir d’aquí n’hi ha prou amb triar la fórmula que millor s’adapti a les necessitats de finançament i dotació de liquiditat.

La quantitat màxima que es pot sol·licitar està d’acord amb els ingressos mensuals de l’usuari

Davant la qüestió de si resulta beneficiós acudir a un d’aquests crèdits que proliferen en l’actualitat per dotar-se de liquiditat, la resposta és afirmativa, però amb matisos. Són immillorables les modalitats que no apliquen interessos, ja que a través d’un cost mínim es poden rebre fins a més de deu mensualitats per un valor màxim de 48.000 euros, en la millor de les propostes del mercat. Encara que en aquest cas és possible que s’apliquin comissions que aconsegueixin fins al 2% sobre la quantitat sol·licitada. No és una bona idea decantar-se per aquests préstecs si apliquen interessos (entre el 5% i el 8%), ja que es poden equiparar amb els préstecs personals que no exigeixen mantenir domiciliada la nòmina i es poden contractar sota condicions similars.

En tots dos casos són més fàcils de sol·licitar que un altre tipus de crèdit, ja que el seu únic requisit és passar la nòmina tots els mesos al banc o caixa d’estalvis que els emeten. No obstant això, tant la quantitat anticipada com els terminis d’amortització estan d’acord amb els ingressos que facin els particulars tots els mesos, de manera que com més gran sigui la nòmina dipositada, més probabilitats haurà de que es concedeixi a l’usuari l’import màxim anunciat.

Mensualitats per endavant

Una de les principals característiques d’aquests productes pel que fa a un altre tipus de crèdits és que no concedeixen una quantitat determinada, sinó que depèn del nombre de mensualitats que se sol·licitin. Segueix aquesta estratègia la proposta de Caixa Àvila, les principals aportacions de la qual són que el préstec s’obté sense interessos i en format de crèdit ràpid. Aporta avançaments de 3.000, 6.000 i 12.000 euros, amb un termini d’amortització de tres, sis i dotze mesos. No obstant això, inclou una comissió d’obertura d’entre el 1% i el 2,5%, i una altra d’estudi, del 0,40% -per al termini més llarg-. De similars característiques és el “Préstec Nòmina 0%” de Caixa Burgos, per un import de fins a sis nòmines, amb límit en 10.000 euros.

També brinden préstecs especials per tenir la nòmina domiciliada la Caixa d’Estalvis de la Inmaculada, la Caixa d’Estalvis del Mediterrani o Bancaixa. En aquest últim cas, el seu “Crèdit Nòmina”, anticipa fins a 10 nòmines al 0%, amb un màxim de 30.000 euros. Aquest producte comporta dues particularitats: durant els sis primers mesos es pot cancel·lar el préstec sense comissió i admet la possibilitat de retornar el préstec fins a en set anys a un tipus d’interès preferent.

Comparteix est esquinço -devolució en set anys i per un import de fins a 12 nòmines- el “Credinómina” de Caixa Laboral. No té comissions d’obertura i afegeix altres prestacions, com la subscripció d’una àmplia gamma d’assegurances de forma gratuïta o el crèdit addicional de fins a tres nòmines per mitjà d’alguna de les seves targetes.

Amb interessos de fins al 8%

Altres entitats, per contra, s’han decantat per oferir aquests productes sota unes condicions menys favorables per als clients, ja que els tipus d’interès s’eleven fins i tot fins a prop del 8%. En aquest grup es troba Cajastur. El seu “Credinómina” permet optar a un préstec els tipus del qual d’interès són més favorables que els de els crèdits tradicionals, amb la possibilitat de reduir-los en funció dels serveis contractats amb l’entitat. Aquesta proposta permet obtenir un import màxim de 12 mensualitats, amb límit de 30.000 euros per operació. Brinda la possibilitat de retornar-los en un màxim de sis anys i s’aplica un tipus fix, per la qual cosa els seus titulars es protegeixen contra les possibles pujades del tipus d’interès.

El seu únic requisit és tenir domiciliada la nòmina al banc o caixa d’estalvis que emeti el crèdit

Caixa Duero atorga fins a quatre vegades l’import de la nòmina, amb un màxim de 6.000 euros. El seu termini d’amortització aconsegueix els 12 mesos, en els quals cal abonar un tipus d’interès del 6,5%, amb una comissió d’obertura de 20 euros. Sa Nostra, amb “el Préstec Nòmina Viva”, presta un capital de 18 mensualitats amb un màxim de 48.000 euros, que es pot amortitzar a un termini màxim de 8 anys. El tipus d’interès aplicat és també fix durant tota la vida del préstec. Catalunya Caixa és una altra de les entitats que ha decidit oferir aquest finançament als clients que tinguin domiciliada la seva nòmina. Poden disposar d’un import màxim de 40.000 euros, amb la possibilitat de pagar en 11, 12 o 14 quotes a l’any.

L’alternativa de “la Caixa” permet disposar d’una quantitat que és fins a sis vegades la nòmina, amb un màxim de 25.000 euros, que es pot retornar en un termini màxim de cinc anys. En aquest cas, es pot triar pagar 12 o 14 quotes anuals. Brinden aquest mateix tipus de solució amb condicions similars Caixa Murcia, CajaCanarias o Barclays, entitat que permet contractar un crèdit amb quotes fixes mensuals des de 50 euros al mes.

CRÈDIT NÒMINA VERSUS BESTRETA DE NÒMINA

Encara que puguin semblar el mateix, no són iguals. A través dels crèdits s’obté el finançament de diverses nòmines fins a un màxim de 48.000 euros. El segon d’aquests productes financers solament concedeix un avançament puntual i limitat de la nòmina del particular, que pot arribar a un mes en el millor dels casos.

La bestreta suposa l’avantatge d’obtenir-ho sense pagar interessos, mentre que en els crèdits nòmina això solament és possible en alguns bancs i caixes d’estalvi, ja que certs productes comporten un tipus d’interès que, en alguns casos, depassa el 5%. A més, exigeixen comissions d’obertura o estudi que encareixen el producte final entre un 0,5% i un 2%.

En qualsevol cas, el requisit imprescindible per accedir a aquestes dues fórmules que doten de liquiditat a l’usuari és tenir domiciliada la nòmina en l’entitat corresponent.