Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajudes a domicili per a la lactància materna

Alguns ajuntaments ofereixen serveis gratuïts d'atenció personalitzada per a la mare i el bebè, i assistència en les tasques de la llar
Per Anna Elisa Savelli 21 de desembre de 2007
Img lactancia
Imagen: Jyn Meyer

L’arribada del bebè a una casa suposa també l’arribada d’una infinitat de despeses, i la multiplicació del treball. Els permisos de maternitat i paternitat, així com les ajudes en metàl·lic, són un petit alleujament per a les famílies que reben al seu nou plançó, però aquestes ajudes són insuficients. Per al bebè, els primers mesos són essencials per al seu futur desenvolupament, al que ajuda en gran manera l’alimentació a base de llet materna. La lactància materna comporta una sèrie d’avantatges que asseguren la salut de la mare i el petit per als següents mesos, però les condicions no sempre són idònies per a dur-la a terme. La presa de consciència d’aquesta realitat ha propiciat que alguns ajuntaments disposin d’un servei d’ajudes a domicili per a orientar a les mares en els dies de la quarantena, i oferir-li assistència, encara que el gruix de l’ajuda prové a Espanya de les Organitzacions No Governamentals.

Ajudes escasses

L’Organització Mundial de la Salut assegura que el període mínim de lactància materna per a un bebè ha de ser de sis mesos de vida. No obstant això, a Espanya les mares ho tenen complicat per a seguir aquest suggeriment. La normativa relativa al cas no és molt abundant, i com s’especifica des de l’associació pro-lactància materna La lliga de la llet, la lactància materna apareix contemplada en l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, que versa sobre el descans setmanal, festes i permisos.En ell s’estipula que les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat. Aquest permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en cas que tots dos treballin.

A aquesta normativa cal afegir el contingut de la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, i la referència que a aquesta qüestió es fa en la Llei per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes, (coneguda com a Llei d’Igualtat), aprovada el 15 de març de 2007, la Protecció a les dones durant el període de lactància natural -9meses-. Al marge del que es disposa per la llei -sens dubte insuficient, en opinió d’Inmaculada Mellado, secretària nacional de la citada associació-, existeixen algunes ajudes a domicili per a afavorir la lactància, assistència que pot ser de diversos tipus:

  • Derivades de la Sanitat pública.
  • Oferta pels ajuntaments.
  • Grups de mares de suport a la lactància.

La Sanitat pública ofereix visites domiciliàries a les mares i nounats, principalment des d’Atenció Primària. En alguns centres de salut, les matrones es desplacen a la casa del bebè per a atendre el puerperi immediat i per a donar suport a la lactància materna, segons indica Adolfo Gómez Papí, pediatra neonatólogo de l’Hospital Universitari de Tarragona “Joan XXIII” (Hospital Amic dels Nens). En uns altres, són les infermeres del servei de Pediatria els qui visiten a mare i fill a domicili, i ofereixen el seu suport. Però no tots els centres disposen de personal, o s’han organitzat per a aquesta mena de visites domiciliàries.

La Sanitat pública ofereix visites domiciliàries a les mares i nounats des d’Atenció Primària

A Espanya, de fet, no se li ha donat la suficient importància a aquesta ajuda, segons indica la secretària nacional de la Lliga de la Llet, Inma Mellado. Mentre que al Regne Unit i Holanda s’estableixen tres visites durant la quarantena, amb caràcter nacional, a Espanya són pocs els ajuntaments que ofereixen ajuda, i en aquelles ciutats on no existeix, aquesta recau en mans del voluntariat. D’altra banda la matrona no és tan valorada en el territori espanyol, ja que aquesta no té continuïtat durant totes les etapes del part.

Implicació municipal

Les iniciatives dels ajuntaments estan enfocades especialment a fomentar la lactància materna afavorint les condicions perquè la mare pugui dedicar-se amb serenitat a aquesta tasca. L’Ajuntament de Madrid des d’el mes de novembre passat ha inaugurat el programa Primers Dies, un servei gratuït que ofereix, d’una banda, atenció personalitzada per a la mare i el bebè i, per un altre, assistència en les tasques de la llar: neteja, fer la compra o el menjar, entre altres. La prestació especialitzada d’ajuda a domicili es concreta en un mínim de 14 hores en els tres primers mesos de vida del nounat, i els beneficiaris d’aquest pla són:

  • Famílies monoparentals.
  • Famílies nombroses.
  • Parts múltiples.
  • Famílies amb persones amb discapacitat.

Aquesta ajuda es pot sol·licitar a partir d’un mes abans de la data prevista del part, i fins a un mes després d’aquest. Els pares i mares interessats en aquest servei han de presentar una sol·licitud en el Registre de l’àrea de Govern d’Ocupació i Serveis a la Ciutadania, i obtenir la màxima informació a través de la xarxa en la pàgina www.munimadrid.es (Igualtat d’oportunitats: Programa Primers Dies).

Diversos ajuntaments ofereixen ajudes a famílies monoparentals, famílies nombroses, amb parts múltiples o pares amb discapacitat

Un altre Ajuntament que ofereix aquesta iniciativa és el de Segòvia, que el fa per tercer any consecutiu. El màxim de prestació en cada domicili serà de 10 hores setmanals durant els dos primers mesos de vida del bebè. En aquest cas, a diferència del de Madrid, la valoració de les necessitats de cada família la faran els treballadors socials dels Centres d’Acció Social. En cas que la demanda superi la disponibilitat d’hores dels auxiliars, tindran prioritat aquelles famílies amb ingressos inferiors, sense que la situació econòmica sigui excloent per si mateixa. En tractar-se d’un servei pilot, les famílies beneficiàries quedaran exemptes del pagament dels preus públics del Servei d’Ajuda a domicili.

Hi ha alguns ajuntaments que, com el d’Orense, no compten amb el personal suficient per a poder dur a terme el sistema d’ajuda a domicili i, en el seu lloc, tenen un servei d’assessoria sobre lactància materna per a resoldre els dubtes que poden consultar-se per telèfon o personalment. A més, realitzen tallers mensuals sobre lactància materna.

Xarxa de suport

Ajudes escassesUn altre tipus d’ajuda a la lactància és la que realitzen diferents grups defensors d’aquesta manera d’alimentació per als bebès i nens. L’ajuda a la lactància consisteix, en aquest cas, a escoltar a la mare per a conèixer els seus problemes, ensenyar-li a corregir errors i donar pautes i informació sobre els beneficis de la lactància materna. Els grups d’ajuda enfoquen el seu servei a donar importància a l’acte d’alletar i són associacions que actuen de manera desinteressada. Algunes d’aquests grups són la Federació Espanyola De Suport a la Lactància Materna (FEDALMA), o la Lliga de la Llet, que es donen a conèixer en els centres de salut (durant les visites de preparació al part) o bé als hospitals on ha tingut lloc el part. Ofereixen atenció telefònica les 24 hores del dia, a domicili quan sigui necessari, i organitzen reunions en diversos centres socials.En definitiva, aquests grups de suport, formats per mares que es formen i informen sobre la lactància materna, presten ajuda resolent dubtes, fent costat a les mares que se sentin insegures i a les embarassades, compartint les seves pròpies experiències amb les altres mares.