Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajudes en cas de parts múltiples

La quantia i finalitat de les ajudes varien en funció de la comunitat autònoma on es resideixi
Per Pilar Valencia 2 de juliol de 2011
Img gemelos
Imagen: -Manda

Si tenir un fill és un dels majors motius de felicitat, donar a llum a diversos nens alhora suposa una doble o triple alegria, però porta amb si també un doble o triple esforç, treball, cansament, preocupació i, per descomptat, despesa. Per fortuna, les famílies reben ajudes per sobrellevar aquesta situació, tant estatals com de les seves respectives comunitats autònomes. La seva quantia i durada depenen, sobretot, del lloc de residència.

Drets ampliats

Tota dona, en ser mare, té dret a una sèrie d’avantatges o ajudes per cuidar i criar al seu fill. Després del part s’estableixen unes setmanes de baixa per maternitat, 16 en total, temps durant el qual, en el cas que treballi, rep una prestació per part de la Seguretat Social. Què ocorre si s’han tingut bessons o trillizos? En aquest cas, es concedeix un altre subsidi especial per cada fill que ha nascut, a partir del segon, i la mateixa quantia que amb el primer, durant un període de sis setmanes després del part.

En el cas de la baixa, s’amplia en dues setmanes més per cada fill a partir del segon: els bessons donen dret a 18 setmanes i, si es tenen trillizos, es reconeixen gairebé cinc mesos de baixa maternal.

Si en lloc de treballar per compte d’altri la mare és autònoma, rebrà la mateixa ajuda econòmica que es dona a totes les dones que acaben de ser mares. Les treballadores subjectes al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi i Autònoms que després d’esgotar aquestes setmanes de descans per fer-se càrrec del seu fill tornin al treball, en els dos anys següents al part, tindran dret a rebre una bonificació durant un any complet.

L’any passat es va establir com a barem, en el cas de bessons, una aportació de 2.533 euros

Als dies de descans a casa després de donar a llum s’uneix una ajuda econòmica que es concedeix quan el part és múltiple. El passat any es va establir com a barem, en el cas de bessons, una aportació de 2.533 euros; si eren trillizos, quatre vegades l’import mensual del salari mínim interprofessional, una mica més de 5.000 euros; i si són quatre fills o més en un part múltiple, s’atorga una prestació superior a 7.500 euros.

Si el naixement múltiple ocorre en una família monoparental o amb una mare amb discapacitat, s’atorga a més una compensació no superior a 1.000 euros, sempre que els ingressos del beneficiari no depassin determinats nivells d’ingressos (uns 14.000 euros per a dos fills).

La maternitat porta aparellats altres drets:

 • Deducció per fills menors de 3 anys els pares dels quals treballin. Es pot reduir la quota diferencial de l’impost sobre la renda fins a en 1.200 euros anuals per fill o bé optar a un pagament anticipat de 100 euros cada mes.

 • Permís per a lactància. Les treballadores amb fills menors de 9 mesos tenen dret a absentar-se del seu treball durant una hora (que poden dividir en dues fraccions). És un permís que s’incrementa de forma proporcional en el cas de parts múltiples. La dona que ho desitgi pot canviar aquesta hora de lactància per la possibilitat de sortir mitja hora abans del treball o bé acumular-ho en jornades completes.

 • Reducció de la jornada laboral si es té un fill menor de 8 anys o major, però amb discapacitat.

 • Excedència per cura dels fills.

Ajudes per comunitats autònomes

A tot això cal sumar les especificitats en cada comunitat autònoma, que es refereixen a ajudes per a l’escolarització, material escolar, menjador del col·legi, transport fins al centre educatiu o ajudes per als naixements de fills d’empleats públics.

Les ajudes autonòmiques més importants són les següents:

 • Andalusia: la Junta atorga 600 euros per cada fill a partir del tercer, fins que compleixin tres anys. En cas de part múltiple es reben entre 1.200 i 4.800 euros (segons el nombre de nens nascuts alhora).
 • Aragó: les prestacions que ofereix aquesta comunitat es donen a partir de trillizos.

 • Astúries: en cas que neixin bessons, els pares reben una aportació màxima de 500 euros per nen i altres 250 euros per cada fill més a partir dels dos primers.

 • Balears: a més de la prestació econòmica, hi ha avantatges en comprar en farmàcies bolquers i aliments de bebè.
 • Canàries: en 2007 es van establir ajudes per parts múltiples a partir de trillizos, amb un màxim d’1.202 euros per fill i any per a rendes inferiors a 8.414,16 euros anuals.
 • Castella-la Manxa: hi ha una prestació econòmica per a famílies nombroses amb límits de renda, vidus en la família o per parts múltiples.
 • Castella i Lleó: les ajudes beneficien a les rendes inferiors a 21.035 euros, amb un pagament únic de 601 euros per al primer fill, 1.202 euros per al segon fill i 1.803 per al tercer i successius. Si els ingressos familiars són superiors al límit, la quantitat que es percep per cada fill es redueix a la meitat.
 • Catalunya: en el cas de famílies nombroses o monoparentals, l’ajuda ascendeix a 730 euros per fill fins que el petit compleixi sis anys.

 • Comunitat de Madrid: es contemplen deduccions fiscals (entre 600 euros pel primer fill i fins a 900 pel tercer i següents), ajudes per a escolaritat, menjador escolar, transport al col·legi i material escolar.
 • Galícia: deduccions fiscals (entre 300 i 800 euros) en cas de família nombrosa.
 • Murcia: solament es presta ajuda a les famílies nombroses quan compten amb sis fills o més i, en cas de parts múltiples, quan neixin trillizos.
 • Navarra: hi ha un pagament únic d’1.983 euros per naixement, sempre que el bebè sigui el tercer o el segon amb una minusvalidesa igual o superior al 25%. La resta d’ajudes són per bessons (72,12 euros mensuals durant el primer any), trillizos (180,3 euros mensuals durant els 3 primers anys), cuatrillizos (240 euros mensuals) i quintillizos o més fills (60,10 euros al mes per fill, que s’incrementa de manera progressiva en funció del nombre de fills, fins que aquests compleixin tres anys).
 • País Basc: a més de les prestacions ja esmentades, es facilita l’accés de les famílies nombroses a habitatges protegits o el canvi a habitatges socials de major grandària.
 • La Rioja: aplica deduccions en l’IRPF de 150 euros pel segon fill i de 180 euros pel tercer o successius. Aquestes quantitats s’eleven en 60 euros en el cas de parts múltiples.

Decàleg de supervivència a casa

Després del “esglai” inicial en conèixer la notícia que s’esperen bessons, trillizos, o fins i tot més descendència, cal pensar a organitzar-se. Després del part, la sortida de l’hospital i arribada a casa suposa un repte, per la qual cosa convé armar-se de paciència i tenir en compte diversos consells útils:

 • Abans de res, organització.
 • El primer és el primer: els bebès absorbiran tot el temps.
 • Apuntar-ho tot: preses de menjar, a quina hora menja cada beu o si se li han donat vitamines.
 • Organitzar les visites d’amics i família. A part de veure als bebès, és una bona ocasió per ajudar als pares.
 • Establir uns horaris per a menjar, descans, passeig, joc, etc.
 • Estimulació sensorial.
 • Tractar a cada bebè de forma individualitzada.
 • No oblidar si hi ha un altre fill a casa i fer-li partícip de la cura dels seus germans.
 • No oblidar-se d’un mateix.
 • No oblidar-se de la parella.