Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajudes per a la compra de material auditiu

Les subvencions oscil·len entre 800 i 1.100 euros encara que es limiten a persones majors de 65 anys o amb discapacitat
Per Rosa M. López-Maroto 1 de agost de 2009

No poden gaudir plenament d’un concert o d’una pel·lícula, però les persones que sofreixen pèrdua d’audició veuen, a més, com aquesta condiciona també la seva vida quotidiana, ja que són incapaces d’escoltar el timbre de la porta o el telèfon, o de participar en una conversa amb els seus amics. En molts casos, la solució està en un audiòfon de qualitat, però la veritat és que el seu preu és bastant elevat: entre 900 i 3.000 euros, segons les estimacions dels serveis de salut de les diferents comunitats autònomes. Les ajudes i subvencions per a la compra de material auditiu oscil·len entre 800 i 1.100 euros, però en la seva majoria només afecten a majors de 65 anys o a els qui pateixin alguna discapacitat.

Ajudes oficials

L’oferta d’ajudes oficials se circumscriu generalment al marc de les comunitats autònomes, i són vàlides per a persones majors de 65 anys o que pateixin algun tipus de discapacitat. Molt semblades entre si, la seva variació estreba en la quantia màxima que proporcionen a l’afectat. La Comunitat Autònoma de Madrid, per exemple, autoritza la concessió d’ajudes econòmiques com a mesura de suport a la integració social dels ciutadans: ofereix un màxim de 840 euros per a l’adquisició d’audiòfons ; A Galícia, l’import de la subvenció és de fins a 800 euros per audiòfon, i l’ajuda està restringida a persones majors de 65 anys que precisin un dispositiu per compensar el seu dèficit auditiu o a els qui els necessitin per discapacitat reconeguda.

Les ajudes es limiten a l’adquisició de l’aparell, i les piles, reparacions i un altre tipus d’equips no són objecte de subvenció

A Cantàbria la prestació per a l’adquisició d’audiòfons és d’un màxim de 900 euros per aparell, mentre que Aragó ha convocat aquest any ajudes individuals per a persones amb discapacitat i persones en situació de dependència que, en el cas d’aquests aparells, s’ha plasmat en una quantia màxima d’1.000 euros per unitat. D’altra banda, la Diputació Foral de Guipúscoa proporciona ajudes per a l’adquisició de pròtesis auditives per una quantia màxima d’1.032 euros. Per acollir-se a aquesta mesura els destinataris han d’estar empadronats al territori amb una antiguitat mínima de dos anys i amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 21%, o valorats com a persones depenents. La Diputació Foral de Biscaia ha obert la convocatòria d’ajudes per a persones amb discapacitat auditiva aquest any, els beneficiaris de la qual seran els empadronats a Biscaia, menors de 65 anys i amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 21%. També el Govern de Navarra, a través de l’Agència Navarresa per a la Dependència, ofereix una subvenció a persones menors de 65 anys amb certificat de discapacitat, empadronats a la província amb dos anys mínim d’antiguitat, i la renda de la qual per càpita no superi els barems establerts.

A Andalusia són els majors de 65 els més beneficiats. Els qui superin aquesta edat poden acollir-se a un programa que els permet obtenir audiòfons a certs centres auditius habilitats. Així, els titulars de la targeta “Andalusia Junta Sesentaycinco” poden gaudir de bonificacions en l’adquisició d’audiòfons. A Catalunya es poden sol·licitar ajudes a través del Programa Unificat d’Ajudes (PUA). Les ajudes es limiten a l’adquisició de l’aparell, i les piles, reparacions i un altre tipus d’equips no són objecte de cap tipus de subvenció en tot el territori nacional.

Requisits

Per beneficiar-se d’aquest tipus d’ajudes els sol·licitants deuen complir una sèrie de requisits:

  • Tenir reconegut un grau de discapacitat d’almenys un 21% o 33%, segons cada territori autonòmic
  • La discapacitat reconeguda ha d’estar relacionada amb l’ajuda sol·licitada
  • Les persones discapacitades majors d’edat han d’haver comptat amb ingressos personals íntegres l’any que no superin la quantitat estipulada per cada autonomia, així com no tenir deutes amb la comunitat, i estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Des de les institucions privades també es canalitzen ajudes, encara que la seva quantia és menor

Les ajudes es poden obtenir també a través d’organismes públics com en el cas de l’Institut Valencià de la Sordera, que ofereix descomptes del 15% sobre el preu de la tarifa general per paga de l’explicat. Les condicions d’aquest finançament són d’un tipus d’interès al 0%, amb un termini màxim d’amortització que aconsegueix els 18 mesos. I en determinats territoris, com al País Basc, les Mútues de Treball es fan càrrec del finançament dels audiòfons, en considerar-los com “una pròtesi necessària després de ser reconeguda la malaltia professional”.

Des d’institucions privades també es canalitzen ajudes d’aquest tipus, encara que la quantia és més limitada: la “Fundació Ajuda a l’Audició” ofereix audiòfons a preus subvencionats. També es pot trobar finançament en alguns centres auditius que permeten l’ajornament de pagament durant un període que oscil·la entre els dos i quatre anys amb tipus d’interès inferiors als quals marca el mercat financer, entre el 4% i 6%. Alguns d’aquests centres disposen fins i tot de targetes l’ús de les quals genera beneficis i descomptes en la compra de material auditiu: 40% en la compra de piles, 50% en la compra d’un motlle auditiu i spray auditiu, o paquets de filtres de recanvi gratuïts, així com una altra sèrie de descomptes en reparacions.

COM SOL·LICITAR LES AJUDES

La prestació es resol mitjançant el reintegrament de les despeses a l’usuari, i sota prescripció facultativa de l’especialista. El procediment per a l’adquisició de les subvencions varia en funció de la comunitat autònoma en què se sol·liciti, per la qual cosa el més aconsellable és acudir a les direccions generals dels Serveis de Salut on es donaran les indicacions precises per a la seva obtenció.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades dels següents documents o certificats:

  • Acreditació de ser beneficiari de les prestacions del Sistema Nacional de Salut (fotocòpia de la cartilla sanitària on aparegui el titular i el beneficiari).
  • Prescripció i informe clínic per part de l’especialista.
  • Factura original del centre auditiu on s’adapti l’audiòfon (aquesta ha d’incloure I.V.A i N.I.F de l’empresa).
  • Sol·licitud de reemborsament signada per l’usuari o el seu representant legal en el qual consti el N.I.F del perceptor, així com les dades completes del seu compte bancari.

Els nens que reuneixin els requisits per rebre la subvenció pública necessiten que un especialista en otorrinolaringologia ferma els documents de sol·licitud pertinents. Cal ressenyar que els hipoacúsicos són les persones que tenen més de 50 decibeles de pèrdua auditiva, sent el decibel la unitat de mesura de la intensitat sonora, que en el cas de la sordera suposa més de 75 db.