Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajudes per renovar la caldera

La quantia de les subvencions, la concessió de les quals depèn de les comunitats autònomes, oscil·la entre 100 i 600 euros
Per José Ignacio Recio 20 de març de 2011
Img caldera
Imagen: Matt Seppings

Les comunitats autònomes marquen les pautes per proporcionar diferents ajudes als usuaris que renovin les seves calderes. El canvi persegueix millorar la seguretat de les instal·lacions, incrementar l’eficiència energètica i reduir la incidència contaminant. Els plans renove atorguen unes quantitats que oscil·len entre 100 i 600 euros.

Descompte en l’acte

Fins a 600 euros es poden rebre com a ajuda institucional per canviar la caldera. L’objectiu dels plans renove és millorar la seguretat d’aquestes instal·lacions, incrementar la seva eficiència energètica i reduir la incidència contaminant. Estan implantats en gairebé totes les comunitats autònomes d’Espanya, vigents durant el primer semestre de l’any.

Els beneficiaris són les persones físiques o jurídiques, les comunitats de propietaris i les comunitats de béns. Rebran el descompte al moment del pagament i en la factura de l’instal·lador haurà de figurar amb claredat el descompte realitzat, que dependrà del tipus de caldera. No es podrà aplicar la substitució de les calderes que no hagin passat (o no estiguin al dia) les inspeccions i revisions periòdiques establertes en la reglamentació vigent.

Com aconseguir la subvenció

Per obtenir alguna d’aquestes ajudes, els sol·licitants han de dirigir-se a qualsevol dels instal·ladors de calderes que col·laborin amb “el Pla Renove de Calderes 2011”. Han de sol·licitar la substitució de la seva antiga caldera o sistema de calefacció basat en electricitat per una caldera nova que compleixi els requisits d’aquest pla. Conèixer què entitats col·laboren és senzill: n’hi ha prou amb consultar el llistat de les pàgines web de cada organisme autonòmic i seleccionar l’empresa que millor s’emmotlli a les expectatives, bé per proximitat geogràfica o per marca.

L’incompliment d’algun requisit per part dels usuaris serà causa suficient perquè es denegui l’ajuda

Una vegada sol·licitat el canvi, després de comprovar que el comprador compleix els requisits exigits per ser beneficiari de la subvenció, l’entitat col·laboradora registrarà la seva sol·licitud i li donarà una còpia signada del contracte entre ambdues parts. Li cobrarà el preu íntegre del canvi de caldera i es responsabilitzarà de la seva instal·lació, així com de la retirada dels aparells substituïts i el seu lliurament a un gestor autoritzat de residus.

Els requisits

Per accedir als Planes Renove de calderes, els consumidors estan obligats a complir amb uns requisits mínims:

 • Cal estar al corrent de les obligacions tributàries i, si escau, de la Seguretat Social.

 • Hauran de posar a la disposició de l’instal·lador la caldera antiga per a la seva retirada.

 • Han de sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents de cada comunitat autònoma i a les actuacions de control financer pel que fa a les subvencions i ajudes concedides.

L’incompliment d’algun d’aquests requisits per part dels usuaris serà causa suficient perquè es pugui denegar l’ajuda. Solament es podrà sol·licitar una subvenció per usuari i s’ha de residir en la demarcació territorial on es concedeixin aquestes ajudes, ja que la seva concessió correspon a les comunitats autònomes.

Ajudes per comunitats autònomes
 • Astúries concedeix subvencions que poden variar entre 300 i 600 euros, en funció de la modalitat de les calderes.

 • Balears atorga subvencions similars.

 • El Pla Renove de calderes eficients de Cantàbria subvenciona la substitució de les velles calderes amb fins a 600 euros.

 • Les ajudes de Castella-la Manxa per a la substitució de les calderes (inclosos sistemes de calefacció elèctrics amb acumulació i tarifa nocturna) tenen un import màxim de 400 euros (la quantia no pot excedir el 30% del cost de la substitució de la caldera).

 • A Castella i Lleó, les ajudes econòmiques oscil·len des de 65 euros (substitució d’un escalfador de gas per un altre estanc) a 160 euros (si la caldera estanca nova és de condensació).

 • A Catalunya, la substitució per equips amb una potència tèrmica no superior a 70 kilowatios rebrà una subvenció màxima de 400 euros. En cap cas podrà superar el 25% del preu de venda.

 • La Comunitat Autònoma de Madrid atorga ajudes per a calderes amb més de 10 anys d’antiguitat, o si la seva antiguitat és inferior a deu anys i registra problemes de seguretat. Aporta 255 euros en el cas de caldera de gas i 400 euros en el cas de caldera de gasoil. L’ajuda és efectiva fins al 10 d’octubre de 2011 o fins a l’esgotament dels fons disponibles.

 • El pla d’ajudes a la Comunitat Valenciana admet avançaments en funció del tipus de caldera adquirit, segons l’eficiència energètica, per quanties que oscil·len des de 250 fins a 500 euros. Per efectuar aquest canvi, cal contractar aquest servei abans del 29 d’abril de 2011.

 • Galícia presta ajudes de fins al 30% del cost d’equips de climatització.

 • Els residents a Navarra podran substituir les seves calderes individuals per estances de condensació i de potència no superior a 70 kilowatios, amb rebaixes de 400 euros.

 • Respecte a País Basc, també està vigent un pla de renovació de calderes individuals fins al 30 d’abril de 2011. L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes a la renovació de calderes individuals instal·lades per calderes de condensació, amb potència igual o inferior a 70 kilowatios. La quantia total de l’ajuda específica per la instal·lació d’una nova caldera és de 200 euros com a màxim.