Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajust econòmic: noves mesures per fer front a la crisi

La principal mesura és una pujada temporal de l'IRPF, de manera que les rendes de treball registraran un recàrrec durant els dos propers anys
Per José Ignacio Recio 4 de gener de 2012
Img tijeras dinero
Imagen: sanja gjenero

S’han fet esperar, però ja les coneixem. Per fi s’han difós les mesures de xoc que la societat espanyola haurà d’assumir amb la finalitat d’atallar la crisi econòmica. La principal és una pujada temporal de l’IRPF , de manera que les rendes de treball sofriran durant els dos propers anys un recàrrec “de solidaritat”. A ella se sumen l’alça de l’IBI i la congelació del sou dels funcionaris, l’horari laboral dels quals s’incrementa i pansa a 37,5 hores setmanals en tot el territori nacional. Es congela també el Salari Mínim Interprofessional (641,40 euros) i s’elimina la Renda d’Emancipació per als joves, alhora que s’ajorna l’ampliació del permís de paternitat. Solament els jubilats es lliuren de les retallades aprovades pel nou Govern i les seves pensions creixeran durant 2012 un 1% de mitjana.

Principals retallades de l’ajust econòmic

El Consell de Ministres va aprovar el passat 30 de desembre un Reial decret Llei de mesures urgents d’ordre econòmic i social, i de correcció del dèficit públic. Es pretén reduir la despesa en una quantia aproximada de 8.900 milions d’euros i s’incrementen els ingressos en altres 6.275 milions. Aquestes mesures responen a un nou càlcul de previsió de dèficit del conjunt de les Administracions Públiques, que se situa al voltant del 8%, segons els últims informes facilitats per la Intervenció General de l’Estat.

Assalariats, autònoms, funcionaris i estalviadors notaran de ple els efectes de les mesures

Assalariats, treballadors autònoms, funcionaris o estalviadors notaran de ple els efectes de les mesures “anticrisi” anunciades, que estaran vigents durant els propers dos anys, ja que es pretén que siguin temporals.

1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

La principal de les noves mesures, una de les quals afectarà a més persones, és la creació d’un gravamen complementari per a reducció del dèficit públic. Serà temporal i progressiu (“solidari”) per als exercicis 2012 i 2013, sobre tots els trams de base liquidable general avui vigents per a aplicació de la tarifa estatal.

Els percentatges aplicables oscil·len entre el 0,75% per al primer tram de la tarifa -el corresponent a les rendes més baixes, amb uns ingressos de fins a 17.707 euros-, fins al 7% per a les rendes superiors a 300.000 euros, tram que es crea nou per a aquest gravamen.

També s’aplicarà a les rendes de l’estalvi en percentatges que oscil·len entre el 2% per als rendiments de fins a 6.000 euros i el 6%, per a rendiments superiors a 24.000 euros.

Com a conseqüència de la seva aplicació, una persona soltera sense fills els ingressos dels quals són de 16.000 euros a l’any, pagarà 53,86 euros més a l’any, mentre que si la renda és de 30.000 euros, l’increment serà de 248,88 euros anuals. En el més alt de l’escala, els qui disposin d’un sou brut de 400.000 euros hauran d’abonar 20.567,95 euros més en els seus impostos els propers dos anys. Pel que fa a una família amb dos fills i declaració conjunta, si els seus ingressos són de 16.000 euros, l’increment de quota és zero; per a rendes de treball de fins a 30.000 euros, de 151,81 euros a l’any, mentre que per a ingressos de 400.000 euros, la desviació de la quota que s’haurà de pagar cada any serà de 20.300,87 euros.

2. Impost sobre Béns Immobles

Els propietaris d’habitatges també es veuran afectats per la pujada d’impostos. L’IBI serà progressiu (10%, 6%, 4%) segons l’antiguitat de la revisió cadastral i, per tant, a la seva adequació al valor del mercat: com més gran sigui l’antiguitat del valor, major serà la pujada.

S’ha exclòs de l’increment de l’IBI al 50% dels habitatges de menor valor de cada municipi

Per evitar penalitzar a les rendes més baixes, s’ha exclòs de l’increment al 50% dels habitatges de menor valor de cada municipi, sempre que els seus valors cadastrals s’hagin actualitzat després de 2001. També estan exemptes d’aquesta pujada els habitatges el valor cadastral dels quals s’ha revisat en els anys en què el valor dels immobles era més alt (2005-2007). Tenen tipus del 4%, entre uns altres, els municipis de Madrid, Màlaga, Oviedo, Segòvia, Zamora, Burgos, Gijón, Soria, Mèrida, Alcalá d’Henares, Alcorcón, Fuenlabrada i Móstoles.

Un habitatge amb un valor de mercat de 150.000 euros, el valor cadastral dels quals s’hagi revisat abans de 2002, pagava 150 euros de mitjana. Després de la nova mesura, l’amo de l’habitatge pagaria 165 euros, ja que l’increment absolut de la quota és de 15 euros. Si el valor cadastral d’aquest mateix habitatge s’hagués revisat després de 2002, la reforma aprovada no suposaria un increment de la quota.

Un altre exemple seria el d’un habitatge amb un valor de mercat de 300.000 euros, el valor cadastral dels quals s’hagi revisat abans de 2002, que pagava 300 euros de mitjana. Després de la mesura, pagaria 330 euros i l’increment absolut de la quota seria de 30 euros. Si el valor cadastral d’aquest mateix habitatge s’hagués revisat entre 2002 i 2005, la reforma suposaria un increment de la quota entre 15 i 25 euros.

3. Deducció per compra d’habitatge

Es recupera el desgravament fiscal a través de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per adquisició d’habitatge habitual en els mateixos termes que hi havia fins al 31 de desembre de 2010. Aquesta mesura s’aplicarà amb caràcter retroactiu des de gener de 2011.

S’estableix un IVA superreduït del 4% per a l’adquisició de primer habitatge a partir de 2012. Amb ambdues mesures, es pretén ajudar a la reactivació del mercat immobiliari i que la compra d’un habitatge per part dels usuaris tingui recompensa des del punt de vista fiscal.

4. Ajudes a l’emancipació dels joves

Desapareix la “Renda Bàsica d’Emancipació”, que estava destinada als joves que llogaven una casa o apartament després d’abandonar la llar familiar.

5. Funcionaris: sou congelat

S’incrementa l’horari laboral dels funcionaris, que serà de 37,5 hores setmanals

Es manté el sou dels funcionaris i es congela la taxa de reposició de les plantilles. S’exceptua a les dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i als de lluita contra el frau dels Ministeris d’Hisenda i Administracions Públiques, i d’Ocupació i Seguretat Social.

A més, s’incrementa l’horari laboral dels funcionaris, que passa ara a 37,5 hores setmanals en tot el territori nacional. No obstant això, es pot optar per mantenir 35 hores setmanals, encara que a canvi d’una reducció de salari proporcional.

6. Sense pujades en el salari basi

Es manté el SMI (Salari Mínim Interprofessional) en 641, 40 euros, amb 14 pagues, per a tot l’exercici 2012.

7. Ampliació per a la cura dels fills

S’ajorna fins a dins d’un any, per l’1 de gener de 2013, l’ampliació del permís de paternitat de dues a quatre setmanes.

8. Menys rendibilitat en els estalvis

S’augmenten les retencions a l’estalvi de capital, alguna cosa que afectarà sobretot als estalviadors que tinguin contractats fons d’inversió o dipòsits, entre uns altres.

Una família amb dos fills i declaració conjunta que obtingui una plusvàlua anual d’1.000 euros per aquests productes, una vegada llevada la corresponent retenció, haurà de pagar a partir d’ara 20 euros més en impostos per aquesta quantitat. Així serà de manera progressiva, a mesura que la rendibilitat sigui major.

Jubilats i aturats es lliuren

Les retallades afecten a totes les partides pressupostades. Tan sol els jubilats es lliuraran de la “tijera”, ja que les seves pensions es revaloritzaran en un 1% de mitjana. Les pensions mínimes i les no contributives seran les millor parades, amb un creixement benvolgut del 2,9%, encara que totes comptaran amb que el cost de la vida ha pujat un 2,4% al desembre, després de les dades de l’indicador avançat de l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’últim mes de l’exercici 2011.

D’altra banda, els perceptors de complements per mínims de les pensions del sistema de la Seguretat Social i de Classes Passives rebran, abans de l’1 d’abril de 2012 i sota un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2011 i la que hagués correspost d’haver aplicat a les quanties mínimes d’aquestes pensions l’increment del 2,9%, corresponent a l’IPC real en el període de novembre de 2010 a novembre de 2011.

Al seu torn, els aturats que hagin esgotat la prestació per desocupació a partir del proper mes de febrer podran mantenir l’ajuda de 400 euros.

L’IPC dona un respir

La inflació anual benvolguda de l’Índex de Preus al Consum al desembre de 2011 és del 2,4%, d’acord amb l’indicador avançat elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest indicador proporciona un avanç de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria una disminució de cinc desenes en la seva taxa anual, ja que en el mes de novembre aquesta variació va ser del 2,9%. Aquest resultat a la baixa és conseqüència, sobretot, de la baixada dels preus dels carburants i lubrificants i del manteniment del preu del tabac, enfront de les pujades que van experimentar aquestes parcel·les l’any passat.

Per la seva banda, la variació anual de l’indicador avançat de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat s’ha situat al desembre en el 2,3%. Si aquesta dada es confirma també, la taxa anual de l’IPCA registraria a la fi d’any una disminució de sis desenes respecte al mes anterior.