Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Assegurances incloses en el Registre

Les assegurances de vida vinculades a targetes de crèdit, hipoteques o préstecs personals són els que menys es cobren per desconeixement, però ara poden consultar-se en el Registre d'Assegurances
Per EROSKI Consumer 24 de octubre de 2007
Img registro listado

Des de fa diversos mesos tots els espanyols podem saber si algun familiar ha tingut a ben deixar-nos com a beneficiaris d’una assegurança de vida, en aquest cas rebrem una determinada quantitat de diners. Tots pensem, en aquests casos, en la tradicional assegurança de vida, però hi ha nombrosos productes financers que també porten associat un segur amb cobertura de defunció, com les hipoteques, els unit-linked, els préstecs personals o les targetes de crèdit. Segurs l’existència dels quals desonoce la majoria, que no solem reclamar, i rares vegades es cobren. La recent reforma del Registre de Contractes d’Assegurances amb Cobertura de Defunció pot posar fi a aquesta siuación, ja que el nou fitxer conté les dades de tots els usuaris que tenen contractat un segur amb cobertura de defunció, sigui de la modalitat que sigui, i amb quina entitat ho va subscriure.

Assegurances vinculades a productes financers

Una de cada deu pòlisses de vida no es reclamava fins a fa pocs mesos. La raó? Es desconeixia la seva existència. Les que més solen caure en l’oblit són les assegurances de vida amb cobertura de defunció associats a productes financers com a targetes de crèdit, hipoteques o préstecs personals. Des de fa diversos anys, les entitats financeres han imposat la moda d’obligar a contractar una assegurança de vida quan un client els sol·licita un préstec, per la qual cosa hi ha un bon nombre d’assegurances de vida amb cobertura de defunció. I també un bon nombre de beneficiaris que desconeixen la seva existència. Però amb el registre, es podrà consultar si un parent mort tenia subscrit un segur d’aquest tipus,associat a algun altre producte financer.

El fitxer conté, a més, les dades dels contractants de certs tipus d’assegurances de vida-estalvio, com Planes de previsió assegurats, Planes individuals d’estalvi sistemàtic, assegurances de jubilació o unit linked. Des del Ministeri de Justícia asseguren que el fitxer contempla informació de tots els titulars d’una assegurança de vida, “sigui el que sigui la seva modalitat, sempre que contempli cobertura per defunció”, i estan per tant, inclosos els plans de previsió assegurats, i els PIAS o les assegurances de jubilació. Encara que la principal finalitat d’aquests productes és permetre acumular un capital, és a dir estalviar, amb vista a la jubilació o a cobrir contingències en determinats períodes de la vida (per cobrir les despeses dels estudis d’un fill, per si el titular queda en l’atur…), molts també engloben una cobertura de defunció, casos en els quals es trobaran inclosos en el registre.

El fitxer té informació de totes les modalitats d’assegurances de vida que incloguin cobertura per defunció

Un altre tipus d’assegurances de vida incloses en el registre i que fins ara podien “oblidar-se” a l’hora de cobrament són aquells que estan contractats per una empresa, a favor del treballador. De moment, a Espanya no són moltes les empreses que contracten assegurances de vida a favor dels seus empleats amb l’objectiu de fidelizarlos. No obstant això, es tracta d’una pràctica creixent i que, en qualsevol cas, sol fer caure en l’oblit el producte una vegada que mor el treballador. El fitxer juga, per tant, un paper important per esmenar aquestes possibles “distraccions” que es puguin tenir respecte a les assegurances de vida contractades per l’empresa.

Tenint en compte aquestes dades, fins a la creació del registre,les companyies deixaven de pagar anualment uns 1.500 milions d’euros, és a dir més d’un 1% de l’estalvi gestionat en assegurances de vida per tot el parc d’asseguradores espanyol (en 2006, l’estalvi gestionat va aconseguir els 130.000 milions d’euros). L’objectiu del registre ha estat el d’acabar amb aquesta mala pràctica que tenia com perjudicats directes als familiars d’un titular d’un segur. Des de les associacions d’usuaris s’assegura que la creació del registre és aplaudit per tot el sector, ja que permet seguir augmentant la transparència d’aquest important segment econòmic els ingressos anuals del qual representen una mica més del 5% del Producte Interior Brut espanyol.

Per descomptat, a més de les esmentades assegurances, en el registre estan també les dades de les persones que tenien contractat els més coneguts i tradicionals assegurances de vida-risc, és a dir, els que ofereixen una indemnització al beneficiari designat pel titular del segur quan aquest últim mor. I compte també amb les dades dels titulars de les Assegurances d’accidents, una subcategoria de les assegurances de vida-risc. En general, aquest tipus d’assegurances d’accidents personals cobreixen la pèrdua accidental de la vida en qualsevol àmbit, les 24 hores del dia i en qualsevol part del món. El disseny d’aquest tipus de productes per les asseguradores és molt variat. Alguns ofereixen indemnitzacions per pèrdues físiques parcials, com la vista o l’oïda, o una indemnització de renda per cada dia que el titular romangui internat en un hospital. I, com no, inclouen cobertura en cas de defunció del seu titular.

Informació pràctica: Com s’accedeix al registre

Per engegar la comprovació de l’existència d’assegurances de vida contractades per part d’un mort és necessari dur a terme les següents accions:

  • Documentació:Per accedir al registre, dependent del Ministeri de Justícia, és necessari emplenar una sol·licitud, denominada imprès 790 que es pot adquirir en les 22 Gerències Territorials del Ministeri de Justícia, en els 432 Registres Civils d’Espanya, la seu del Registre de Contractes de Segur de Cobertura de Defunció, situada a Madrid (Pl. Jacinto Benavente nº 3, 28012 Madrid), el propi Ministeri de Justícia o a través de la web www.mjusticia.es (en l’apartat Tràmits personals de la secció Atenció al Ciutadà). Els certificats també es poden sol·licitar en les més de 3.000 notaries del país. A més, es requereix un certificat de defunció de la persona i el pagament de 3,33 euros, quantitat de pagament exigida en 2007, però que possiblement s’incrementi de forma lleu a partir de 2008.

  • Presentació:Una vegada reunida tota la documentació caldrà enviar-la per correu al Registre General d’Actes d’Última Voluntats a Madrid, o presentar-la personalment en les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia. Es pot accedir a la informació del registre a partir dels 15 dies hàbils des de la defunció i fins que passin cinc anys des de la defunció.

  • Quina informació s’aconsegueix?:Realitzats els tràmits, el Registre té set dies per donar una contestació a l’interessat i informar-li de si el seu familiar mort explicava o no amb una assegurança de vida amb cobertura de defunció. En cas afirmatiu, li lliurarà un certificat de Contractes de Segur de Cobertura de Defunció, que és el document que acredita si una persona morta tenia contractat algun segur d’aquest tipus. Aquest certificat també informa de l’entitat asseguradora a la qual els beneficiaris del segur hauran de reclamar la prestació derivada del contracte. A partir de llavors, el beneficiari haurà d’acudir a la companyia on estava assegurada aquesta persona, qui iniciarà el procediment per al pagament d’aquest segur. En pocs dies, el beneficiari haurà de comptar amb la indemnització corresponent.

    En el nou registre, com el seu nom indica, figuren tots els contractes d’assegurances de vida dels quals és titular una persona. En l’actualitat, s’han registrat les dades de prop de 50 milions de contractes d’assegurances de vida carregades en la base de dades, procedents de 201 empreses d’assegurances. No obstant això, i atès que la llei ha atorgat un any extra de termini per inserir les dades d’assegurances de targetes de crèdit en el registre, caldrà esperar fins al 19 d’abril de 2008 per saber quants contractes d’assegurança de vida hi ha a Espanya, amb el que el nombre probablement serà més alt.

Més contractes d’assegurances de vida

Contractar una assegurança de vida, en qualsevol de les seves modalitats, és una pràctica en clara trajectòria ascendent a Espanya. A tancament del primer semestre de l’any, les companyies del sector gestionaven un total de 133.000 milions d’euros en assegurances de vida, un 5% més que fa un any. En concret, existeixen més de 23 milions de pòlisses de vida-risc tradicionals i 8,7 milions d’assegurances d’estalvi. Dins d’aquesta última categoria (la de vida estalvio), els PIAS, el nou producte d’estalvi previsió que va néixer amb la reforma de l’IRPF, ja compten amb 80.752 assegurats i gestionen 256.063.489 euros. Un altre dels productes finalistes, és a dir estalvi per a la jubilació, com els PPA, compten amb prop de 150.000 assegurats. Tenint en compte totes les modalitats, a tancament de juny de 2007 hi havia a Espanya un total de 31,8 milions d’assegurances de vida subscrites.