Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Assegurances per a discapacitats

Aquest col·lectiu ja pot contractar en les asseguradores pòlisses mèdiques o de viatges que cobreixen per primera vegada les seves especials necessitats
Per Rosa M. López-Maroto 19 de setembre de 2007

Segurs metges, pòlisses de vida i invalidesa, de viatges i productes exclusius per als discapacitats són les últimes novetats que el sector assegurador està desenvolupant en el seu afany per crear nous productes que aconsegueixin al 9% de discapacitats que existeixen a Espanya, segons l’última enquesta realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En aquest sentit, són cada vegada més les asseguradores que estan llançant nous productes cap a aquest sector de la població. Sanitas, per exemple, ha elaborat el primer segur metge destinat a discapacitats; Europea d’Assegurances ho ha traslladat al sector de l’oci, dissenyant una pòlissa de viatges que cobreixi les contingències d’aquest col·lectiu durant els seus viatges; mentre que Seguronce, empresa pertanyent a la corporació empresarial ONCE, disposa una àmplia gamma de pòlisses adaptades a les seves necessitats.

Una de les ofertes més cridanera és la que porta desenvolupant des de fa un any Sanitas, amb el producte ‘Sanitas Accessible’, el primer segur metge destinat específicament per cobrir les necessitats de les persones que tenen algun grau de discapacitat. Aquesta iniciativa suposa la creació del primer segur d’assistència sanitària especialment destinat per a totes aquelles persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial. La nova pòlissa solucionarà les traves a les quals s’enfronta aquest col·lectiu a l’hora d’adquirir un segur privat.

El seu objectiu és oferir una assistència sanitària en totes les especialitats mèdiques

Fins al moment, cap companyia oferia un segur a la mesura d’aquestes necessitats, amb un quadre mèdic específic i amb la inclusió dels serveis que ells, per la seva problemàtica, més demanden. Inicialment, aquest servei s’ha centrat en les persones amb lesió medul·lar adquirida, però més endavant s’anirà obrint al tractament d’altres tipus de discapacitat. El seu objectiu és oferir una assistència sanitària en totes les especialitats mèdiques: assistència hospitalària i extrahospitalaria, proves diagnòstiques i mètodes terapèutics i servei d’urgències al territori nacional. El nou segur cobrirà el 100% de les despeses mèdiques coberts per la pòlissa incorreguts a través dels serveis del quadre mèdic específic de ‘Sanitas Accessible’ a Espanya. Aquest quadre agrupa a un conjunt d’experts professionals, formats en el tractament d’aquest tipus de lesions i integrats a la ‘Xarxa Sanitas de Centres Accessibles’.

Pòlissa de viatges

Europea d’Assegurances, per la seva banda, ha traslladat aquesta iniciativa al sector turístic creant un segur que cobreix les necessitats d’aquestes persones durant els viatges que realitzin. Per aconseguir que aquestes persones puguin viatjar amb la màxima seguretat i fomentar els seus desplaçaments d’oci, l’asseguradora acaba de crear el primer segur de viatges especialitzat que cobreix totes les necessitats específiques de qualsevol persona amb discapacitat. “L’objectiu és que gràcies a aquest nou segur el percentatge de viatgers creixi del 50 al 80% i s’augmenti el nombre de desplaçaments anuals que realitzen”, afirmen des de l’asseguradora.

La pòlissa també cobreix als monitors o acompanyants de les persones amb discapacitat intel·lectual

La pòlissa, a més d’oferir totes les cobertures comunes a la qualsevol segur de viatges, compta amb un apartat especial referit als monitors o acompanyants de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest nou segur, per exemple, permet que quan un monitor hagi d’interrompre el viatge, sigui substituït immediatament per un altre del mateix nivell d’especialització o per un acompanyant designat per la família. Aquest element permetrà al minusvàlid seguir gaudint del viatge sense cap problema. El nou segur de viatges cobreix, a més, la responsabilitat civil professional dels monitors. En cas d’hospitalització també es facilita el trasllat immediat d’un familiar, així com de la seva manutenció durant el temps necessari.

Pòlisses de vida i invalidesa

L’asseguradora Seguronce comercialitza també una nova assegurança de vida i invalidesa pensat per solucionar els problemes d’aquest col·lectiu. Aquest producte ofereix la possibilitat d’assegurar a persones amb discapacitat, quedant exclosa la minusvalidesa preexistent, previ positiu informe del corresponent departament mèdic de la companyia asseguradora. També contempla entre els seus productes segurs específics d’automòbil, accidents, vida, salut i uns altres més especialitzats com el segur d’equips de tiflotécnicos que cobreix els equips electrònics que utilitzen els cecs i deficients visuals per accedir a la informació. El segur inclou la cobertura de danys materials, com a conseqüència d’un sinistre cobert per la pòlissa.

També contempla entre els seus productes segurs específics d’automòbil, accidents, vida i salut especialitzats

Destaca així mateix la pòlissa ‘de vida i discapacitat’ que preveu, davant una fatalitat, continuar amb els estudis o acabar de pagar la hipoteca, per exemple, adaptant-ho a cada cas en particular. A més de la cobertura de defunció, es pot contractar la d’invalidesa, que suposa l’avançament del capital en cas d’una invalidesa sobrevinguda. Aquesta cobertura també pot contractar-se si el subscriptor té una minusvalidesa preexistent. A l’hora de formalitzar-la es contempla un descompte especial del 7%.

Corporació Previgalia, finalment, és un sistema de previsió social complementària amb productes d’assegurances especialitzades. La companyia s’estructura en tres àrees diferenciades i coordinades entre si. Compta amb experts en fons i plans de pensions, actuaris i tècnics en assegurances, per dissenyar els productes el més personalitzats possible per a aquest col·lectiu.

EL 9% DELS ESPANYOLS PRESENTEN ALGUNA DISCAPACITAT

Segons l’última enquesta realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística sobre ‘Discapacitats i Deficiències’, a Espanya existeixen 3.528.222 persones que van declarar algun tipus de discapacitat o limitació, la qual cosa representa un 9% sobre la població total. La taxa de prevalença de discapacitat és el nombre d’individus que sofreix aquesta circumstància de forma duradora (més d’un any) sobre el conjunt de la població. En l’estudi es posa de manifest que les persones amb discapacitat tenen una edat mitjana més elevada que la resta de la població: 62,7 anys contra 36,4. De fet, la major part de les persones amb discapacitat són persones que han complert els 65 anys o més. Així, els majors suposen un 58,8% de tots els que declaren trobar-se en aquesta situació; un 23,1% són adults madurs de 45-64 anys (818.213, dels quals 438.561 són dones), i la resta (18,1%) adults, joves i nens de poca edat. S’incideix que les taxes de discapacitat augmenten amb l’edat, conforme la població es va exposant a nous riscos i problemes que poden afectar a les seves condicions de salut (accidents, malalties, trastorns, envelliment, etc.). Igualment es posa en relleu que la discapacitat és abans de res femenina.