Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Assegurances per a embarcacions

Les asseguradores dissenyen pòlisses específiques per a vaixells d'esbarjo que inclouen des de robatoris i avaries fins a bonificacions per baixa sinistralitat
Per Rosa M. López-Maroto 19 de juliol de 2008
Img veleros
Imagen: Jeroen

Imagen: Jeroen

Cada vegada són més els espanyols que decideixen passar les seves vacances a bord d’algun tipus d’embarcació per poder recórrer la costa, accedir a cales amagades allunyades de la bullícia de les platges de moda o gaudir d’esports com el submarinisme. A més de suposar una ocasió per gaudir, la navegació pot també donar lloc a nombrosos accidents o contratemps. Tenint en compte aquesta possibilitat, les principals asseguradores han dissenyat productes específics per a aquesta activitat marítima, en els quals s’inclouen des dels robatoris d’accessoris fins a les avaries de les embarcacions d’esbarjo, passant per clàusules especials com la qual bonifica el no tenir sinistres durant la vida de la pòlissa.

Cobertura completa

Com tot producte assegurador, les pòlisses destinades a les embarcacions d’esbarjo tenen cobertures comunes i unes altres de subscripció voluntària. El segur obligatori cobreix la responsabilitat civil en què poguessin incórrer tant el navilier i el propietari com aquelles altres persones que, degudament autoritzades, patronegin l’embarcació o secundin el seu govern. Les embarcacions que estan obligades a contractar aquest segur són totes les propulsades a motor, incloses les motos aquàtiques; de la resta, només les naus que tinguin més de 6 metres d’eslora, així com les embarcacions estrangeres que naveguin per aigües espanyoles. Amb el segur voluntari, l’assegurat pot complementar les contingències de responsabilitat civil del segur obligatori i, a més, assegurar la seva embarcació contra danys propis, robatori i accidents soferts pels seus ocupants.

Altres contratemps que solen estar inclosos en la major part d’aquest tipus de productes són els següents:

 • Pèrdua total més abandó: cobreix la pèrdua total de l’embarcació assegurada a conseqüència d’un esdeveniment marítim, les despeses de salvament i de remoció de restes de la mateixa, i el robatori de l’embarcació.

 • Avaries particulars: cobreixen els danys soferts per l’embarcació assegurada a conseqüència d’incendi, explosió del motor o caiguda de raig, entre altres contratemps, així com els actes vandàlics o malintencionats produïts per terceres persones. També es recullen els danys soferts per l’embarcació assegurada en ocasió dels seus trasllats per carretera o ferrocarril a conseqüència d’un accident del vehicle porteador.

 • Robatori d’accessoris i motor: aquesta garantia inclou el robatori d’accessoris i motor.

 • Efectes personals: les companyies cobreixen els efectes personals a primer risc enfront dels riscos de pèrdua total subsegüent a la de l’embarcació assegurada, o danys com a conseqüència directa d’una avaria particular de l’embarcació assegurada o robatori.

 • Accidents personals: es garanteix el pagament de les prestacions per lesions corporals ocorregudes al titular i acompanyants mentre es trobin a bord de l’embarcació.

 • Defensa jurídica: assegura la defensa dels interessos de l’assegurat, per qui reclamaria, arribat el cas, els danys d’origen no contractual que hagués sofert tant en la seva persona com en l’embarcació esportiva de la seva propietat a conseqüència del seu ús.

 • Assistència en viatge: s’inclouen una sèrie de prestacions mèdiques i tècniques, entre les quals destaquen les despeses d’allotjament en hotel, custòdia de l’embarcació, despeses mèdiques a l’estranger, trasllat sanitari de malalts i enviament de medicaments.

Petites diferències

Totes les pòlisses que existeixen al mercat guarden una certa homogeneïtat, però cada companyia ha dissenyat un producte les petites diferències del qual (i la lletra petita) són la clau que farà decidir-se al client sobre la idoneïtat de subscriure o no el segur en qüestió.

 • Una bonificació de fins al 15% per no sinistralitat és el ganxo que proporciona als seus clients Vitalici Assegurances a través de la seva pòlissa “Vitalici Nàutic”, que disposa d’una sèrie de garanties enfront de la pèrdua, abandó, avaries, robatori, accidents i responsabilitat civil. La condició per subscriure la pòlissa és navegar per les aigües de la Unió Europea, o fins a un radi de 200 milles dels litorals espanyol i portuguès (incloses les travessies entre la península i les illes Canàries).

 • Mapfre comercialitza una pòlissa destinada a qualsevol embarcació d’esbarjo, ja sigui de motor o de vela, la finalitat de la qual sigui el gaudi i esbarjo dels seus propietaris i usuaris. S’exceptuen les embarcacions destinades a lloguer, llanxes pneumàtiques i motos aquàtiques. Mitjançant aquest segur es dona cobertura a les indemnitzacions a les quals calgui fer front pels danys que l’embarcació pugui causar a terceres persones (segur obligatori) i, opcionalment, als danys produïts en la pròpia embarcació.

 • Zurich Segurs també contempla aquestes mateixes necessitats amb la seva pòlissa, en la qual es garanteix tant la seguretat en el mar com la integritat de l’embarcació.

 • AXA, per una cosina de 59,95 euros anuals, permet assegurar qualsevol embarcació, des d’una motora a un creuer. I amb el reclam comercial que en cas de pèrdua total de l’embarcació, quan l’antiguitat no excedeixi d’un any, abonarà a l’assegurat el cent per cent del seu valor. Encara que aquesta clàusula es contempla més com una estratègia per comercialitzar el producte que com una necessitat per part de l’usuari.

 • Catalana Occident inclou una pòlissa per a pèrdues o danys directes que es poguessin sofrir durant la navegació: naufragi, encallada, embarrancada, abordatge, xoc o col·lisió amb objectes fixos o flotants, incendi o explosió i altres riscos. La seva principal aportació a l’assegurat és que presenta una doble modalitat de subscripció, limitada a la pèrdua total o ampliada, per a totes les avaries particulars (danys parcials).

 • Ocàs Segurs incorpora a les prestacions habituals una assegurança d’accidents individuals d’ocupants.

 • Allianz ofereix l’Allianz “Embarcacions”, un producte multirisc flexible que permet adaptar el segur a les necessitats reals de cada client. Solament una garantia, la bàsica de responsabilitat civil i defensa jurídica, és de contractació obligatòria. Les restants són opcionals, i la seva contractació o no dependrà de la voluntat de l’assegurat en funció de les necessitats de protecció que consideri oportunes tant per a l’embarcació com para els seus ocupants.

ELS DUBTES DELS ASSEGURATS

Al moment de regularitzar una pòlissa d’embarcació són moltes els dubtes que assalten a l’assegurat. La responsabilitat civil s’ajusta al reglament d’embarcacions d’esbarjo? Es pot assegurar l’embarcació mentre el seu amo la hi lloga a un tercer?

Les respostes són senzilles: la responsabilitat civil obligatòria d’aquest tipus de pòlisses s’ajusta a l’establert pel reglament per a embarcacions d’esbarjo d’acord al regulat en la Llei 27/1992, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, en el seu article 78. D’altra banda, en les garanties de danys propis queda cobert el remolc, ja que s’entén com a despesa de salvament el cost raonable de les operacions d’aquest tipus d’embarcacions sinistrades. A més, la majoria dels productes asseguradors permet al seu titular assegurar l’embarcació mentre la hi lloga a un tercer a causa que en la clàusula de la pòlissa s’inclou el xàrter del navili amb o sense tripulació.