Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Assegurances per a la tercera edat

Pòlisses per a viatges en grup i cobertures específiques conformen l'oferta per a majors
Per Rosa M. López-Maroto 31 de juliol de 2009

Accedir a un producte assegurador quan s’ha superat certa edat és una tasca difícil. En general, les condicions per a persones majors de 65 anys són més dures i, a més, hi ha menys ofertes. Malgrat això, és possible trobar assegurances dirigides a grups de la tercera edat que vagin a realitzar un viatge organitzat, o bé pòlisses que inclouen prestacions vitalícies i cobertura específica: serveis de teleassistència, cures especials, tramitació de la pensió de viduïtat i orfandat, o servei d’assessorament en la tramitació successòria.

Pòlisses per viatjar

Una gran part de l’oferta asseguradora per a majors de 65 anys se centra en el sector viatgis. Les pòlisses cobreixen tant els desplaçaments individuals com en grup, però així i tot, les opcions entre les quals triar són limitades. Els qui es decantin per viatjar en companyia amb l’assistència d’European d’Assegurances, disposaran de les mateixes garanties que amb qualsevol altra pòlissa (cobertura de fins a 150 euros per a robatoris i danys de l’equipatge o efectes personals), però a més comptaran amb un apartat d’assistència mèdica especialitzada. També s’ofereix: trasllat sanitari, enviament de familiars fins al lloc d’internament del beneficiari, repatriació del titular del segur i enviament urgent de medicaments que no es puguin trobar a l’estranger o, en defecte d’això, 600 euros per a despeses mèdiques (quirúrgics, farmacèutics i d’hospitalització) a Espanya i 900 euros a l’estranger. Una altra quantia de fins a 600 euros cobreix les despeses de sepeli. Aquesta pòlissa es pot contractar a partir de 5,46 euros i 7,69 euros, segons s’apliqui a Espanya o Europa, respectivament.

Per als viatges de majors en grup les pòlisses inclouen un apartat d’assistència mèdica especialitzada

Els usuaris que reuneixin els requisits per accedir al “Programa de Vacances per a Majors” de l’IMSERSO i participin en alguna de les seves activitats, poden acollir-se a la pòlissa d’Europ Assistance. Està ideada per els qui tinguin complerts 65 anys, pensionistes del Sistema Públic o de viduïtat amb 55 anys o més, i altres pensionistes del sistema públic i prejubilados amb 60 anys complerts, que puguin valer-se per si mateixos i no pateixin alteracions del comportament que pertorbin la convivència normal.

Només per a majors

Per cobrir totes les contingències que puguin derivar-se de l’edat, Assegurances Vitalici compta amb la pòlissa “Edat Oro”. Aquesta ofereix serveis dels quals poden beneficiar-se els titulars des del primer dia de subscripció. Es paga una vegada a l’inici de la pòlissa i la cobertura és vitalícia. Entre les principals cobertures destaquen la gestió i despeses de sepeli en cas de defunció de les persones assegurades, qualsevol que sigui la causa. El límit està al capital assegurat, que s’aplicarà en funció del lloc de residència d’els qui contractin aquest producte. Si per qualsevol altre motiu el cost del servei hagués estat menor al capital assegurat, es retornarà als beneficiaris la quantitat sobrant. Altres opcions que s’inclouen són el trasllat nacional i internacional de l’assegurat mort i serveis de gestoria (obtenció de certificats, tramitació de la pensió de viduïtat i orfandat, servei d’assessorament en la tramitació successòria…).

De característiques similars és la pòlissa “L’Edat d’Or”, de Saint Lucia. En complir els 65 anys, la garantia d’accidents subscrita es transforma en una nova garantia denominada “assistència sènior”, que posa a la disposició del titular els serveis de teleassistència amb informació familiar, intervencions d’urgència, vigilància i atenció en desplaçaments, formació assistencial, ampliació de la garantia d’assistència post-hospitalària i assistència mèdica i geriátrica.

TELEASSISTÈNCIA

Per a les persones majors, la teleassistència és un dels serveis estavella de les asseguradores. Està destinat a els qui pateixin alguna discapacitat i visquin soles sempre o durant gran part del dia, així com a els qui comparteixin habitatge, però es trobin en una situació similar. Una opció més econòmica és contractar aquest producte a través dels serveis socials dels ajuntaments, on valoren la seva necessitat.

En tots dos casos, tan sols cal disposar de línia telefònica al domicili, ja que s’ha de connectar un equip a ella. La companyia d’assegurances o el municipi s’encarreguen de posar en funcionament la instal·lació perquè pugui prestar-se el servei de forma correcta. D’altra banda, cada assegurat rep un polsador que es col·loca en el coll.

La teleassistència domiciliària, en definitiva, permet una connexió permanent per a emergències per malaltia o accident, així com un servei d’informació a familiars, orientació facultativa i enviament de medicaments.