Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Avantatges de la fusta flotant

A l'hora de conducta a decorar una llar, o estada d'aquest, obté cada vegada més pes i importància la imatge que atorga el sòl, determinant l'ambient que es vol atorgar a la casa
Per mediatrader 11 de desembre de 2002

L’elecció pel parquet flotant ofereix una imatge de qualitat a l’habitació, en particular, i a l’habitatge, en general. En els últims anys s’ha convertit en un material molt emprat tant en llars com en centres de treball, pel seu aspecte nou i modern, la seva aparença acollidora, la senzillesa d’instal·lació i el seu baix cost.

Característiques

En primer lloc convé explicar que rep el nom de flotant perquè en la seva instal·lació s’uneixen les làmines entre si sobre un aïllant i mai al sòl. D’aquesta manera evita el cruixit en trepitjar sobre ell. Les làmines són de poc gruix pel que l’altura del sòl puja molt poc.

Es troben dos tipus de parquet flotant: el parquet flotant de fusta natural i el parquet flotant laminat.

El parquet flotant de fusta natural es col·loca de dues formes diferents, ja sigui pel sistema tradicional de mascle i femella (encadellat) o el sistema de clic, (com si es tractés d’un puzle), el qual resulta més ràpid de col·locar i no precisa l’ús de la cua. Aquest sistema permet la instal·lació de la lloma en qualsevol sentit.

El més característic de la fusta flotant és que no es pega al sòl sinó que es recolza sobre una membrana de neoprè. Per a això és imprescindible que la superfície estigui llisa, neta, mancada d’humitat i dura.

Aquest tipus de tarima no precisa d’un acabat a posteriori ja que les llomes vénen acabades perfectament de la mateixa fàbrica.

Una altra de les seves característiques importants és que el parquet està compost de tres panells de fusta noble de 2 a 4 mm de gruix, encolades entre si, més unes capes de vernís, el qual la protegeix i fa més resistent al desgast.

És important tenir en compte que no convé instal·lar aquest tipus de parquet en zones o llocs de l’habitatge on s’apreciï molta humitat, per la, ja de sobres coneguda, incompatibilitat entre l’aigua i la fusta. És per això que s’han d’extremar les precaucions en el manteniment quan es col·loqui aquest parquet en banys i cuines.

Hi ha quantitat de materials on triar, ja sigui per preus, colors o qualitat. Entre els més cars es troba la fusta tropical per tractar-se de la més resistent a la humitat. Dins de l’apartat de materials més econòmics es troba el roure, hi hagi, cirerer…

Respecte als acabats de la fusta es pot optar entre un vernissat, un encerat, mat o setinada lluentor, sent aquest el més emprat habitualment per la facultat a dissimular millor les imperfeccions i esgarrapades.

Un altre dels parquets assenyalats és el flotant laminat. Aquest consta d’una capa superior formada per una reproducció fotogràfica ( admet motius decoratius de diferent estil segons la utilitat que se li vulgui donar a l’estada, ja sigui un bany, habitació infantil o saló), recoberta amb diverses capes de melanina la qual és resistent al desgast, els impactes, les cremades de cigars, l’exposició a la llum solar i a les rodes o potes de les cadires.

El preu d’ambdues ve determinat per multitud de factors. Depèn del material triat, el color, la textura i la grandària de la lloma. Aquest últim aspecte és l’element que més encareix el pressupost final. Cada taula pot estar formada per una, dues o tres làmines o tablillas, sent les més ampla la de major quantia econòmica.

Avantatges

El principal avantatge que ofereix la fusta flotant enfront d’altres tipus d’entarimats és la rapidesa i senzillesa en la seva instal·lació. No precisa de grans obres, ni escatar ni vernissar. Al seu favor conta que no exigeix el buidatge de l’habitatge per a procedir a la seva col·locació.

El parquet flotant està sent molt emprat en reformes i rehabilitacions, així com en obres noves, ja que admet la seva col·locació sobre paviments anteriors, sempre que estiguin anivellats, plans i lliures d’humitat, ja siguin catifes, llosetes, parquets…

No necessita ser escatat ni condicionat una vegada s’ha instal·lat ja que arriba de fàbrica en perfectes condicions.

Aquest tipus de sòl es mostra molt resistent al desgast i deterioració; la llum solar no modifica el seu color original i resulta difícil d’esgarrapar, colpejar i/o cremar. És destacable sobre la resta de tarimes pel seu millor comportament davant els canvis de temperatures i la seva aptitud per a col·locar-se en zones d’excessiu trànsit de personal.

D’altra banda, posseeix un nivell d’absorció i aïllament de sorolls superior a la resta de tipus de sòls.

Posseeix un gamma àmplia de colorit, és fàcil de netejar i no causa al·lèrgies.

Manteniment

El parquet flotant no exigeix grans esforços per a mantenir-ho i conservar-ho en perfectes condicions. Precisa d’una temperatura ambient de 20 °C i bona ventilació en l’estada, ja que si hi ha molt d’aire s’evita que el vapor de la humitat caigui sobre la superfície i es converteixi en líquid.

Per a evitar un possible ratllat és convenient posar tacs de feltre en les potes de les cadires, no arrossegar mobles i eludir el fang i sorra.

En el moment de conducta a la seva neteja n’hi ha prou amb passar-li l’aspiradora i netejar-ho amb un drap o tiràs humitejat en un producte líquid. També es recomana barrejar aigua i vinagre per a la seva millor conservació. S’ha de tenir especial precaució amb els productes químics ja que, al principi embelleixen la fusta, però a la llarga tenen conseqüències corrosives sobre aquesta. En qualsevol cas ha d’evitar-se l’excés d’aigua en el seu manteniment.

El seu acuchillamiento és beneficiós cada seís o set anys atorgant una garantia de vida de prop de 20 anys. Si se segueixen els cicles curts d’acoltellat tan sols es repararien uns mil·límetres de la fusta, mentre que si es demora la seva rehabilitació caldrà escatar més material.