Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Baixes mèdiques: sis claus per entendre les novetats

Els metges que concedeixin a un treballador algun dels quatre tipus d'incapacitat temporal que hi ha hauran de detallar en el part la seva durada benvolguda
Per Blanca Álvarez Barco 18 de gener de 2016
Img bajasmeedicas hd
Imagen: Alex Proimos

Trencar-se un braç, caure malalt… són nombroses les dolències que donen motiu al fet que el metge doni una incapacitat temporal al treballador. Però des de desembre de 2015 hi ha algunes novetats pel que fa a les baixes mèdiques. El mes passat va entrar en vigor la nova norma -el Reial decret 625/2014– que les regula. Quins són les novetats més interessants de les baixes mèdiques? En aquest article es detallen en sis punts.

1. Quins tipus de baixes mèdiques podem demanar?

Amb la nova norma hi ha quatre tipus diferents d’incapacitat temporal: molt curtes, les inferiors a cinc dies naturals; curtes, de 5 a 30 dies; llargues, d’entre 31 a 60 dies naturals; i molt llargues, quan superen els 61 dies.

A més, ara el metge ha de determinar des del primer dia quant durarà una baixa, en funció de la dolència i del temps que estimi que haurà de quedar-se a casa el treballador. Aquesta dada pot canviar-ho més endavant, segons sigui el diagnòstic o l’evolució sanitària del pacient.

Per poder fixar la durada del procés, el professional de la salut podrà consultar unes taules -realitzades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social- amb la durada de les diferents patologies que generen incapacitats temporals i unes altres sobre el grau d’incidència d’aquestes malalties en les activitats laborals.

2. Qui ens donarà la baixa?

La baixa ha de ser emesa pel metge que hagi atès al pacient, encara que sigui el d’Urgències. El reial decret indica amb claredat que “la declaració de baixa mèdica, en els processos d’incapacitat temporal, qualsevol que sigui la contingència determinant, es formularà en el corresponent part mèdic de baixa expedit pel metge del servei públic de salut que hagi efectuat el reconeixement del treballador afectat”.

Fins ara, els metges de família feien una interpretació del que al malalt li havien dit a l’hospital i li donaven la baixa.

Img brazo roto baja grande
Imatge: Sandor Weisz

3. Com hem de renovar la baixa mèdica?

La freqüència amb la qual s’ha d’acudir al metge perquè renovi la baixa canvia amb la nova norma. Hi ha quatre situacions, segons els tipus de baixa:

  • Si la baixa és de cinc dies naturals o menys, el pacient no ha d’anar a renovar-la. El part d’alta i baixa es realitzarà en el mateix acte mèdic.
  • Quan la baixa oscil·li entre els 5 i els 30 dies, el primer part de confirmació es farà als set dies. Els següents es duran a terme cada dues setmanes.

  • Per als malalts el metge dels quals estableixi una baixa entre 30 i 60 dies, el primer part serà als set dies. Els altres es realitzaran cada 28.

  • Per a les baixes de 61 dies o més, el primer part s’ha de renovar als 14 dies i els següents cada 35.

Segons indiquen des del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social,s’agiliten els tràmits, perquè en el cas que una persona està de baixa més de cinc dies, ja no ha d’anar al seu metge cada setmana. No obstant això, hi ha opinions que no coincideixen del tot: els metges de família adverteixen que el sistema no està preparat encara per a la nova rutina.

4. Quins terminis hi ha per presentar els parts en l’empresa?

S’han de presentar en l’empresa la còpia del part de baixa (i els successius, si n’hi ha) en els tres dies següents a la seva expedició. Així mateix, cal comunicar l’alta al treball en les següents 24 hores després de rebre-la.

5. Informes complementaris

A partir d’ara els metges hauran de presentar uns informes complementaris que acompanyin al part de confirmació de la baixa. Han d’anar actualitzant-se amb cada dues parts de confirmació.

En ells, el facultatiu ha d’explicar les dolències del treballador, el tractament prescrit, les proves realitzades, l’evolució de la malaltia i la seva incidència sobre la capacitat funcional del treballador.

Img informe medico grande
Imatge: Claire Cohen

6. Què succeeix en cas d’ingrés hospitalari?

Hi ha accidents o malalties que requereixen l’ingrés en un hospital. Fins al moment, quan es donava aquest cas, el centre sanitari lliurava un document en el qual s’acreditava la situació del pacient. Amb ell, un familiar acudia al metge de família perquè li donés la baixa. Però en aquest document no es deia què li passava al pacient. Ara, aquesta informació serà necessària, perquè, en funció del diagnòstic, el tipus de baixa serà una o una altra.

El paper de les mútues

Si la baixa és conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional la cobertura de la qual correspongui a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, qui ha d’expedir el part de baixa és el metge de la mútua, després de reconèixer al malalt.

A més, les mútues poden realitzar el seguiment de la prestació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna des del primer dia de la baixa -fins ara solament podien intervenir a partir del décimosexto dia- i formular una proposta d’alta metgessa.La proposta d’alta de la mútua ha de ser contestada en cinc dies hàbils pel servei públic de salut. Si no dona resposta, la mútua acudirà als inspectors de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que tindran quatre dies per contestar.