Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Bars i restaurants petits hauran de penjar un cartell en l’entrada que informi de si es permet o no fumar

Els pares hauran de pagar les multes que se'ls imposin als seus fills per incomplir la llei antitabac
Per mediatrader 21 de abril de 2005

Els establiments d’hostaleria i restauració amb una superfície inferior a 100 metres quadrats hauran de penjar “en un lloc visible en la seva entrada” un cartell que informi de si es permet o no fumar a l’interior del local, segons consta en l’últim esborrany de l’avantprojecte de llei reguladora de la venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del tabac.

L’avantprojecte concedeix a aquests establiments petits un “règim especial”, que no els obliga a complir amb “la prohibició legal de fumar” que hauran d’aplicar els locals de majors dimensions. No obstant això, tindran altres obligacions, que no es limitaran a la col·locació d’un mer cartell en la porta. El mateix missatge haurà d’inserir-se en la publicitat “i altres mitjans en què s’anunciï o informe sobre l’establiment”. El cartell haurà de posar-se en un lloc “visible” i tenir una grandària no inferior a DIN-A3.

Els textos, també prefixats per la legislació, seran: “En aquest establiment està permès fumar” o “En aquest establiment NO està permès fumar”. Hauran d’estar escrits almenys en castellà i anar envoltats d’una vora negra.

En els locals de major grandària estarà prohibit encendre un cigarret sempre que siguin tancats, encara que es permetrà establir zones per a fumadors. Aquestes àrees estaran degudament senyalitzades, separades físicament de la resta de les dependències i no seran de pas obligat pels no fumadors. A més, hauran de disposar de sistemes de ventilació i mecanismes que garanteixin l’eliminació de fums. L’espai reservat haurà de ser inferior al 10% de la superfície total destinada a clients.

La futura llei, que entrarà en vigor l’1 de gener, estableix a més que els pares de menors responsables d’alguna de les infraccions incloses en la norma hauran de “respondre solidàriament” per les multes que se’ls imposin als seus fills. La responsabilitat paterna s’estén als “tutors, acollidors o guardadores legals”, si no es pot aplicar als primers.

Venda de tabac

D’altra banda, segons el nou text d’aquesta llei, el Govern permetrà finalment vendre tabac a les “duty free”, les tendes lliures d’impostos situades en els aeroports. Així ho recull la disposició addicional sisena de la norma, que podria rebre el vistiplau del Consell de Ministres aquesta setmana o la propera.

La futura llei introdueix així una excepció a la prohibició de comercialitzar tabac fora de la xarxa d’estancs o a través de màquines expenedores que comptin amb les autoritzacions administratives oportunes.

Aquesta possibilitat, que no figurava en l’esborrany de l’avantprojecte, afecta directament a Aldeasa, la concessionària aeroportuària de tendes lliures d’impostos, que explica en l’actualitat amb 118 establiments en aeroports espanyols.

Els estancs en dependències públiques que es veien afectats per la prohibició de vendre tabac en estades oficials segons el text anterior podran continuar venent productes tabaquers fins a l’extinció de la concessió corresponent.

Igualment, els estancs situats en centres sanitaris o socials, centres docents, culturals, instal·lacions esportives i d’atenció i oci dels menors d’edat disposaran d’un any, explicant des de l’entrada en vigor de la llei, per sol·licitar el canvi d’emplaçament.

Amb aquesta mesura inclosa en l’avantprojecte dissenyat pel Ministeri de Sanitat, el Govern ofereix una alternativa al tancament als prop de 300 estancs situats en llocs oficials, com a ministeris, centres sanitaris, de serveis socials i esportius, i penitenciarías.